Congestion Charge: Opłaty za wjazd do centrum Londynu

22 sierpnia 2018, Londynek.net 500
Congestion Charge: Opłaty za wjazd do centrum Londynu
Congestion Charge to opłaty za wjazd do centrum Londynu. (Fot.Getty Images)

Za wjechanie autem do serca stolicy Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić. Podajemy, gdzie znajduje się strefa płatna centrum Londynu i w jaki sposób można dokonać płatności.

Strefa, w której obowiązuje opłata za wjazd do centrum Londynu, obejmuje następujące dzielnice: Victoria, St James, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair oraz częściowo Marylebone.

Za jazdę po drogach granicznych strefy opłaty nie są pobierane.

Wysokość opłat i godziny obowiązywania

Dzienna opłata za wjazd do centrum Londynu (Congestion Charge) w wysokości £11.50 pobierana jest za jazdę w strefie objętej opłatą w godzinach od 7:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych i od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie.

W ramach dziennej opłaty można wjeżdżać do strefy płatnej, opuszczać ją i ponownie do niej wjeżdżać dowolną ilość razy w ciągu jednego dnia. Płatności można również dokonać przed północą następnego dnia podlegającego opłacie, ale wtedy opłata wynosi £14.

Następnego dnia opłatę można uiścić wyłącznie na stronie internetowej tfl.gov.uk/cc lub telefonicznie pod numerem: 0343 222 2222.

Osoby zarejestrowane w automatycznym systemie płatności nie muszą pamiętać o uiszczaniu opłat, ponieważ należność pobierana jest automatycznie. Osoby zarejestrowane korzystają z obniżonej stawki wynoszącej £10.50.

Rejestracja

Rejestracja w systemie TfL do dokonywania opłat za wjazd do
centrum Londynu umożliwia:

  • korzystanie z automatycznego systemu płatności za wjazd do centrum Londynu – jest to automatyczny system pobierania 
  • płatności zabezpieczający przed mandatem
  • rejestrację i dokonywanie szybkich płatności przy pomocy SMS z telefonu komórkowego
  • łatwiejsze płatności przez Internet
  • dostęp do systemu automatycznych opłat telefonicznych, który znacznie skraca czas dokonywania opłat tą metodą
  • wgląd do elektronicznego rejestru ostatnio dokonanych opłat

Diabeł tkwi w szczegółach

Podanie nieprawidłowych danych podczas próby zapłaty karane jest mandatem. Aby tego uniknąć, należy uważnie wpisywać litery i cyfry, szczególnie w odniesieniu do znaków, które łatwo pomylić, np. „O” i „0” oraz „I” i „1”.

Odpowiedzialność za podanie prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu i prawidłowej daty podróży ponosi użytkownik uiszczający opłatę.

Bez względu na wybraną metodę płatności, w razie wszelkich wątpliwości, należy przed dokonaniem opłaty sprawdzić dane ponownie.

Należy również koniecznie zachować numer pokwitowania, ponieważ stanowi on dowód dokonania zapłaty. Pokwitowanie płatności kartą kredytową, wyciąg z konta ani rachunek za telefon komórkowy nie zawierają wymaganych informacji, tzn. daty podróży, numeru rejestracyjnego pojazdu i rodzaju wniesionej opłaty.

Rodzaje płatności

Użytkownik otrzymuje miesięczny rachunek z wyszczególnieniem dat, w których zarejestrowane pojazdy zostały zaobserwowane w płatnej strefie w godzinach podlegających opłacie.

Płatność będzie pobierana z zarejestrowanej karty płatniczej co miesiąc. Datę wystawiania rachunku można zmienić w dowolnym momencie, dzwoniąc pod numer 0343 222 2222. Płatność pobierana jest na zasadzie powtarzającej się transakcji, a nie na zasadzie polecenia zapłaty, ponieważ kwota pobierana co miesiąc zmienia się w zależności od liczby dni, w których wjeżdżano
do płatnej strefy. Konieczne jest powiadomienie o zmianie danych karty lub o upływie ważności karty.

Jeżeli wystąpi problem z dokonaniem płatności i odpowiednia należność nie zostanie odebrana przez Transport for London (TfL), użytkownik otrzyma odpowiednie zawiadomienie na piśmie z prośbą o dokonanie płatności w ciągu pięciu dni roboczych. Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona, konto automatycznego systemu płatności zostanie zawieszone, a użytkownik będzie musiał dokonywać opłaty za wjazd do centrum przy pomocy innej formy płatności do momentu
uregulowania należności.

Jeżeli należność nie zostanie uregulowana przez następnych pięć dni roboczych, konto automatycznego systemu płatności zostanie zamknięte. Użytkownik nie otrzyma mandatu za pojazdy zarejestrowane w automatycznym systemie płatności, pod warunkiem, że konto nie zostanie zawieszone lub zamknięte.

Zwolnienia z opłaty

Niektóre pojazdy są automatycznie zwolnione z opłaty za wjazd do centrum Londynu na podstawie kategorii podatkowej. Rejestracja pojazdu i kontakt z nami nie są konieczne do skorzystania ze zwolnienia na tej podstawie. Następujące pojazdy są automatycznie zwolnione z opłat.

• Motocykle, motorowery i rowery
• Koncesjonowane taksówki w Londynie (na licencji Taxis and Private Hire)
• Pojazdy służb ratunkowych zwolnione z opłaty akcyzowej (Vehicle Excise Duty: VED)
• Pojazdy należące do Ministerstwa Obrony
• Pojazdy państwowej służby zdrowia (NHS) zwolnione z opłaty akcyzowej
• Pojazdy osób niepełnosprawnych zwolnione z opłaty akcyzowej
• Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne (np. Dial-A-Ride) zwolnione z opłaty akcyzowej
• Pojazdy z co najmniej dziewięcioma miejscami siedzącymi zarejestrowane w DVLA jako autobusy.

Pojazdy zarejestrowane w państwach należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego poza Wielką Brytanią nie są automatycznie zwolnione
z opłat, ale mogą uzyskać zniżkę 100%, pod warunkiem dokonania
rejestracji w TfL.

Zniżka dla pojazdów ekologicznych

Zniżka dla pojazdów ekologicznych (Ultra Low Emission Discount: ULED) została wprowadzona jako zachęta do korzystania z pojazdów o niższej emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Zniżką 100% za wjazd do centrum Londynu objęte będą pojazdy o emisji dwutlenku węgla nieprzekraczającej 75g/km zgodne z normą emisji Euro 5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu dostawczego nie może przekraczać 3,5 tony.

Wszystkie pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przez DVLA w dniu 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie uznawane są za spełniające normę Euro 5. Niektóre pojazdy zarejestrowane przed tą datą są również zgodne z wymogami normy Euro 5.

Norma Euro 5 określa poziom emisji zanieczyszczeń powietrza nowych pojazdów sprzedawanych w Europie, z którą muszą być zgodne wszystkie produkowane pojazdy. Poziom emisji dwutlenku węgla (g/km) oraz normę Euro posiadanego pojazdu lub przy planowaniu zakupu nowego pojazdu można sprawdzić na stronie internetowej carfueldata.direct.gov.uk

Dodatkowo do zniżki kwalifikują się również zatwierdzone przez TfL pojazdy elektryczne (z silnikiem elektrycznym z napędem akumulatorowym) oraz pojazdy z napędem hybrydowym (posiadające, oprócz zwykłego silnika spalinowego, akumulatory, które można ładować z zewnętrznego źródła energii). Kierowcy pojazdów spełniających normę nie muszą uiszczać opłaty za wjazd do centrum, pod warunkiem, że zarejestrują pojazd w TfL do korzystania ze zniżki dla pojazdów ekologicznych i wniosą roczną opłatę w wysokości £10 za każdy pojazd.

Aby zarejestrować się do korzystania ze zniżki dla pojazdów ekologicznych, należy
pobrać formularz wniosku na stronie tfl.gov.uk/cc lub zadzwonić pod numer 0343
222 2222.

Zniżka dla pojazdów ekologicznych (ULED) zastępuje wcześniejsze zniżki dla pojazdów o niskiej emisji (GVD) i dla pojazdów elektrycznych (EVD). Od momentu wprowadzenia zniżki dla pojazdów o niskiej emisji w styczniu 2011 r., liczba kwalifikujących się pojazdów wzrosła trzykrotnie, a wiele z tych pojazdów nie ma już najniższej emisji dostępnej na rynku. Bez zaostrzenia kryteriów emisji mogłoby dojść do znacznego wzrostu liczby pojazdów w centrum miasta i zwiększenia poziomu
ogólnej emisji dwutlenku węgla, co z kolei podważyłoby zasadniczy cel stosowania
zniżki.

Pojazdy kwalifikujące się do zniżki dla pojazdów elektrycznych (EVD) zostały automatycznie objęte zniżką dla pojazdów ekologicznych (ULED), a ich właściciele uzyskali nową zniżkę od momentu jej wprowadzenia w dniu 1 lipca 2013 r. TfL będzie obserwować rozwój rynku i może dokonać rewizji kryteriów przyznawania zniżek.

Wnioskowanie o zwrot

Jeżeli opłata za wjazd do centrum Londynu została wniesiona miesięcznie lub rocznie, można starać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni w przyszłości. W przypadku opłaty z góry za niewłaściwy dzień, aby uzyskać zwrot, należy zgłosić ten fakt na siedem dni przed datą podróży.

Kwota zwrotu obliczana jest na podstawie liczby całych dni podlegających opłacie od dnia podanego jako pierwszy, tzn. od daty zwrotu, włącznie z tym dniem, pomnożonej przez koszt każdego z tych dni, po odjęciu £10 na pokrycie kosztów administracyjnych.

Data rozpoczęcia naliczania zwrotu (data zwrotu) nie może przypadać wcześniej niż na siedem dni podlegających opłacie od daty otrzymania prośby przez Transport for London (TfL). Składając prośbę o zwrot, należy przedstawić oryginalne pokwitowanie zapłaty/numer pokwitowania lub kopię dokumentu rejestracyjnego

V5C otrzymanego od Agencji Rejestracji Pojazdów i Kierowców (Driver and Vehicle
Licensing Authority: DVLA). Uzyskanie zwrotu za dni niewykorzystane w przeszłości oraz za opłatę dzienną nie jest możliwe.

Płatność zostanie zwrócona na konto tej samej karty, z której została wniesiona.
Jeśli płatność wniesiono kartą kredytową, zwrot dokonany zostanie kartą
kredytową.

Prośbę o zwrot opłaty należy wysłać na piśmie na adres: Congestion Charging, PO
Box 4782, Worthing, BN11 9PS. Formularz zwrotu („Refund Form”) można pobrać
ze strony internetowej tfl.gov.uk/cc lub można go zamówić dzwoniąc pod numer
0343 222 2222.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (5)


~Irol

Bzdury piszesz pedagogu od 7 bleści! Jesteśmy w Londynie kilka razy do roku i zawsze olewamy ten ich bandycki haracz! Chcesz to plać-może ci się i IQ podwoi-ale nie wprowadzaj inncy w błąd! Strachliwa jakowaś jestę panienko...Wyślij i mi trochę $ jak masz ich za dużo...

Pawel Daniel

Komentarz usuniêty przez moderatora! (Naruszenie regulaminu portalu)

~Obieżyświat

Kilkanaście razy w roku jestem w Londynie i jeszcze NIGDY nie placiłem tegoharaczu! Nigdy też nie dostałem mandatu-choćzawsze są to nr.rej.mojego i tego samego auta-a ja mieszkam w jednym z krajów starej UE. Nie trzeba być wiec nadgorliwym! ;)

~Oskubana

A ja raz pojechałam do Londynu i właśnie dostałam zdjęcie naszego auta i mandat na 2,5 tys zł, o ile się pospieszę, bo jak nie to 7,5 tys. Tak, że chyba jednak warto zapłacić za wjazd....

~Gosia

Witam,

Bardzo dziekuje za powyzszy artykol.
Jest bardzo pomocny zwlaszcza dla ludzi ktorzy mieszkaja w Londynie i otrzymuja mandaty za nie uiszczenie powyzszej oplaty.

Probowalam odszukac formularz na stronie tvl jednak mam lekkie z tym problemy, bylaby bardzo wdzieczna za umieszczenie bezposredniego linka gdzie moge pobrac formularz oraz uiscic oplate roczna.

dziekuje i pozdrawiam.

Gosia

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama