Council - czym jest i jak działa?

2 kwietnia 2019, Brak komentarzy00
Council - czym jest i jak działa?
Ealing Council w Londynie. (Fot. Facebook/Ealing)

Council jest to jednostka władzy lokalnej, w której działają demokratycznie wybrani radni (lokalny urząd danej gminy). Podejmują oni decyzje w sprawach społeczności lokalnej takich jak np. usługi komunalne czy zagospodarowanie terenu.

Council okręgowy i dzielnicowy
Na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonują trzy rodzaje councili: okręgowe zarządzające hrabstwem (county council) i dzielnicowe zarządzające dzielnicą (district council). Trzecim rodzajem jest council łączący w swych działaniach uprawnienia okręgowego i lokalnego.
 

Council gminny i miejski
Oprócz tego w mniejszych miastach Wielkiej Brytanii funkcjonują councile gminne (parish) i miejskie (town council). Są one również wybierane i pomagają w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Councile te mają za zadanie zarządzanie centrami sportowymi i budynkami użyteczności publicznej.

Podejmowanie decyzji w councilu
Każdy council publikuje listę zadań i konkretny termin ich realizacji. Oprócz tego przed spotkaniami rady publikowane są informacje o planowanych zadaniach. Po każdym zebraniu radnych powstaje podsumowanie ich pracy, które jest również publikowane.

Każdy może uczestniczyć w zebraniu councilu, ale nie zawsze może zabrać głos. Podczas gdy cały council podejmuje decyzję w sprawach społeczności lokalnej, to prace nad przygotowaniem projektów powierzane są grupom radnych oraz urzędnikom, opłacanym ze środków publicznych.

Councile są zarządzane w różny sposób. Od 2000 roku większość dużych councili ma radę zarządzającą i mniejszą radę opiniującą pracę zarządu. W małych councilach bardziej popularna jest struktura komisyjna, zakładająca wspólne, równoprawne zarządzanie działaniami rady.

Instytucja burmistrza
Niektóre councile powołują jednego członka na stanowisko burmistrza. Podejmuje on odpowiedzialność za podejmowane w coucilu decyzje. W mniejszych councilach wybierani są natomiast jedynie przewodniczący, sprawujący funkcje reprezentacyjne.

Zaangażowanie mieszkańców w działania councilu
Każdy może uczęszczać na zebrania rady dzielnicy i otrzymywać na bieżąco informacje o jej działaniu. Oprócz tego, mieszkańcy dzielnicy mogą spotykać się z radnymi albo oficerami councilu w sprawach dotyczących bierzących problemów.

Każdy mieszkaniec może się spotykać z radnym podczas specjalnego dyżuru, a informacje o terminach spotkań można uzyskać w swoim rejonowym councilu. Swój lokalny council możesz znaleźć pod tym linkiem:

Twój lokalny council

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama