Urlop ojcowski

14 listopada 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Urlop ojcowski

Formularze do pobrania:

Jeśli Twoja partnerka spodziewa się dziecka lub jeśli będziesz współodpowiedzialny za wychowanie dziecka, przysługuje Ci prawo do płatnego urlopu ojcowskiego (pod warunkiem, że spełniasz odpowiednie wymagania).

Jeśli pracowałeś dla tego samego pracodawcy zanim Twoja partnerka zaszła w ciążę, najprawdopodobniej masz prawo do płatnego urlopu ojcowskiego.

Korzystając z osobistego Interaktywnego Przewodnika po Prawie Pracy (Tailored Interactive Guidance on Employment Rights, TIGER) możesz sprawdzić, do której kategorii się zaliczasz.

To narzędzie przede wszystkim obliczy, czy kwalifikujesz się do płatnego urlopu ojcowskiego. Dzięki niemu będziesz również mógł swobodnie ułożyć swój interaktywny kalendarz tacierzyński. 

Czy przysługuje Ci płatny urlop ojcowski?

Aby przysługiwały Ci urlop i wypłata z racji ojcostwa, musisz być pracownikiem (employee). Jeśli jesteś robotnikiem (worker), nie przysługuje Ci urlop, ale nadal możesz ubiegać się o gratyfikację finansową. 

Możesz udać się na ustawowy urlop ojcowski jeśli:

* jesteś pracownikiem (employee) z umową o pracę (większość pracowników szeregowych i podwykonawców nie ma prawa do płatnego urlopu ojcowskiego), i jeśli
* jesteś ojcem biologicznym dziecka lub ojcem czy też partnerem matki dziecka (włączając związki homoseksualne) i jeśli
* pracujesz dla tego samego pracodawcy od co najmniej 2 tygodni przed rozpoczęciem 15 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym ma urodzić się dziecko i jeśli
* będziesz w pełni zaangażowany w wychowywanie dziecka i chcesz wykorzystać urlop na pomaganie matce opiekować się dzieckiem a urlop ten jest płatny jeśli zarabiasz co najmniej najniższą krajową (LEL) i płacisz składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli zarabiasz mniej niż LEL, masz prawo do niepłatnego urlopu ojcowskiego, jeśli spełniasz inne warunki, możesz też liczyć na zasiłek dla osób o niskich dochodach podczas urlopu. 

Jeśli nie spełniasz warunków

Jeśli nie spełniasz warunków wymaganych do otrzymania urlopu ojcowskiego,  pracodawca może przyznać Ci dodatkowy czas wolny od pracy lub dodatkowy urlop.

Masz prawo do skorzystania z  dwóch  tygodni wolnego. Sam możesz wybrać, kiedy urlop ma się zacząć:

* w dniu narodzin dziecka,
* w wybranym dniu lub tygodniu po narodzinach dziecka,
* w wybranym przez Ciebie dniu po pierwszym dniu tygodnia, w którym ma się urodzić dziecko.

Twój urlop może się zacząć w dowolnym dniu tygodnia (ale nie wcześniej niż w dniu narodzin dziecka), ale musi się skończyć przed upływem 56 dni od dnia narodzin dziecka lub, jeśli dziecko urodzi się wcześniej niż przewidywano, w ciągu 56 dni - licząc od pierwszego dnia tygodnia narodzin.

Jeśli Twoja partnerka urodzi więcej niż jedno dziecko, przysługuje Ci taki sam urlop.

Dodatkowy urlop ojcowski
Od 3 kwietnia 2011 roku ojcom przysługuje także dodatkowy urlop ojcowski, w sytuacji gdy partnerka wraca do pracy po zakończeniu urlopu.

Ojcom oczekującym dziecka 3 kwietnia lub po tej dacie przysługiwać będzie aż do 26 tygodni dodatkowego urlopu ojcowskiego.

Zapis dotyczy też dzieci adoptowanych po 3 kwietnia 2011 roku, a także dzieci adoptowanych przez związki partnerskie i związki tej samej płci.

Co się dzieje, jeśli stracisz dziecko?

Jeśli spełniasz wszystkie inne warunki, nadal możesz wziąć urlop ojcowski jeśli dziecko:

* urodziło się martwe po 24 tygodniach ciąży,
* urodziło się żywe w dowolnym momencie trwania ciąży.

Jak poinformować pracodawcę o chęci pójścia na urlop ojcowski

Aby przysługiwał Ci urlop, musisz pisemnie poinformować swojego pracodawcę i musisz to zrobić co najmniej 15 tygodni przed data porodu, a w dokumencie załączyć:

* przewidywaną datę narodzin,
* czy chcesz jeden czy dwa tygodnie urlopu,
* kiedy urlop ma się zacząć.

Najprostszym sposobem poinformowania jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu. Możesz pobrać formularz SC3 “Zostanę rodzicem", który może spełniać rolę takiego dokumentu.

Możesz zmienić datę rozpoczęcia urlopu pod warunkiem, że poinformujesz o tym pracodawcę z 28 dniowym wyprzedzeniem.

Jeśli nie miałeś szansy na podanie szefowi pełnych informacji (np. jeśli dziecko urodziło się wcześniej), nadal masz obowiązek podania jak największej liczby szczegółów. Nadal może przysługiwać Ci urlop i zasiłek jeśli spełniasz odpowiednie warunki. Jeśli nie masz jednak żadnej wymówki (np. po prostu zapomniałeś), stracisz urlop.

Ile będziesz dostawał?

Jeśli idziesz na urlop ojcowski i spełniasz warunki LEL, będziesz dostawał ustawowy zasiłek ojcowski podczas urlopu. Standardowa wysokość SPP wynosi 112,75 lub 90% Twojej średniej tygodniówki - zależy co jest mniejsze. Płacisz podatek i ubezpieczenie społeczne od zwykłego dochodu. Twój pracodawca ubiega się o zwrot większości SPP z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych źródeł. Aby mieć prawo do SPP, musisz płacić podatki i ubezpieczenie społeczne jako pracownik.

Musisz też powiedzieć (z 28-dniowym wyprzedzeniem) kiedy chcesz zacząć otrzymywać ustawowy zasiłek ojcowski (SPP).

Czy Twoje prawa i warunki pracy zmienią się, kiedy będziesz na urlopie ojcowskim?

Kiedy jesteś na urlopie ojcowskim, przysługują Ci wszystkie prawa pracownicze, poza prawem do otrzymywania wypłaty. Będziesz miał prawo do powrotu do pracy, a Twój pracodawca nie ma prawa Cię prześladować lub zwolnić za wzięcie urlopu ojcowskiego.

Czy przysługuje Ci urlop ojcowski i ustawowy zasiłek ojcowski, kiedy adoptujesz dziecko?

Jeśli Ty lub Twoja partnerka adoptujecie dziecko, może Ci przysługiwać urlop ojcowski i ustawowy zasiłek ojcowski. Kiedy adopcji dokonuje dwoje ludzi, mogą zdecydować o tym,  kto weźmie urlop ojcowski i ustawowy zasiłek ojcowski lub urlop adopcyjny i ustawowy zasiłek adopcyjny.

Co zrobić w razie problemów?

Jeśli szef Ci odmówi, porozmawiaj z jego przełożonymi lub dowiedz się więcej w dziale personalnym. Jeśli możesz skorzystać z usług przedstawiciela pracowniczego (np. urzędnik związku zawodowego), może to rozwiązać problem.

Jeśli i to nie zadziała, możesz złożyć skargę, korzystając z procedury rozpoznawania skarg. Jeśli i to Cię nie zadowoli, masz prawo złożyć skargę do Sądu Pracy.

Gdzie uzyskać pomoc?

Poradnia rodzinna i poradnia i komisja pojednawcza w sprawach pracowniczych oferują darmowe, dyskretne i bezstronne rady w zakresie prawa pracy. Możesz zadzwonić pod numer zaufania Acas: 08457 47 47 47 między 8:00 a 18:00 od poniedziałku do piątku.

Twoje lokalne biuro doradztwa personalnego (CAB) może udzielić Ci darmowych i bezstronnych porad. Możesz znaleźć adres najbliższego biura CAB w książce telefonicznej lub w internecie.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama