Specjalny program edukacji: ocena

1 listopada 2013, Londynek.net, Brak komentarzy00
Specjalny program edukacji: ocena

Jeśli szkoła nie spełnia potrzeb Twojego dziecka, możesz zwrócić się do lokalnego wydziału edukacji, aby przeprowadził ocenę i wyznaczył program dalszego kształcenia.

Zgodnie z prawem  wszystkie szkoły publiczne mają obowiązek maksymalnie starać się, aby móc sprostać specjalnym potrzebom edukacyjnym, dopuszczając czasem pomoc z zewnątrz. O specjalnym programie edukacyjnym dowiesz się więcej tutaj.

Ocena tego, czy Twoje dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy

Jeżeli Twoje dziecko wciąż nie wydaje się robić postępu, korzystając z działań szkolnych lub dodatkowych działań szkolnych lub wymaga bardzo znaczniej ilości pomocy dodatkowej, wówczas organ władzy lokalnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu jeszcze bardziej szczegółowej oceny potrzeb Twojego dziecka. Będzie ona oparta na opinii specjalisty. Jednak bardzo niewiele dzieci tego wymaga.

Ocena (znana także jako ocena ustawowa "statutory assessment") dokładnie wskazuje na rodzaj potrzeb występujących u Twojego dziecka oraz na pomoc, która jest w takiej sytuacji niezbędna. Stosuje się tego typu ocenę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy szkoła lub instytucja edukacyjna, do której uczęszcza Twoje dziecko nie może zapewnić należytej pomocy.

Możesz poprosić ocenienie Twojego dziecka osobiście, jak również może tego dokonać szkoła. Jeżeli szkoła wyraża chęć dokonania takiej oceny, powinna w pierwszej kolejności zapytać Ciebie o zdanie. Jeżeli natomiast Ty chciałbyś skontaktować się w tym celu z organem władzy lokalnej, zaleca się uprzednią rozmowę z nauczycielem dziecka lub koordynatorem specjalnych potrzeb edukacyjnych (SENCO).

* Specjalny program edukacji - wybór szkoły

Ubieganie się o ocenę specjalnych potrzeb edukacyjnych

Poniższy odnośnik pozwoli Ci na wskazania Twojego miejsca zamieszkania, a potem przeniesie Cię na stronę internetową, z której dowiesz się, w jaki sposób możesz ubiegać się o cenę specjalnych potrzeb edukacyjnych Twojego dziecka.

* Ubieganie się o ocenę specjalnych potrzeb edukacyjnych

Proces dokonywania oceny

Organ władzy lokalnej zapozna się z Twoją prośbą oraz przedstawi swoje stanowisko (zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni), czy zgadza się na przeprowadzenie oceny. Ponadto, organ władzy lokalnej wyjaśnia cały proces dokonywania oceny.

Jeżeli ocena ma być przeprowadzona, organ władzy lokalnej występuje do różnych osób o ocenę Twojego dziecka. O przestawienie swojej oceny proszeni są:

* szkoła Twojego dziecka,
* psycholog szkolny,
* lekarz,
* ośrodki pomocy społecznej (social services) (tylko jeśli Twoje dziecko jest im w jakiś sposób znane),
* ktokolwiek inny, kto zostanie uznany przez organ władzy lokalnej za źródło informacji na temat twojego dziecka.

Masz możliwość uczestniczenia w każdym przesłuchaniu, teście medycznym lub innym w trakcie trwania oceny. To Ty znasz swoje dziecko najlepiej, a więc Twoje opinie są niezwykle istotne. Dużą role w ocenie odgrywa także to, co myśli Twoje dziecko.

Masz wszelką możliwość wskazywania na inne grupy osób, których opinie uważasz za pomocne. Organ władzy lokalnej winien wziąć je pod rozwagę jako część procesu dokonywania oceny. Być może będziesz widział potrzebę konsultacji z:

* lokalnym centrum pomocy rodzicom (local parent partnership service),
* organizacjami charytatywnymi, które pracują z dziećmi,
* grupami wsparcia innych rodziców.

Po dokonaniu oceny

Gdy pracownicy SEN dokonają oceny, wówczas zostanie podjęta decyzja o tym, czy odnotować wszelkie informacje, które zdołali zdobyć. Odbyłoby się to w postaci sporządzenia oświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych Twojego dziecka (zwykle zwanym po prostu „oświadczeniem"). Organ władzy lokalnej zazwyczaj informuje Cię o zamiarze sporządzenia takiego oświadczenia w przeciągu 12 tygodni od rozpoczęcia procesu dokonywania oceny.

Jeżeli organ władzy lokalnej nie zdecyduje się na sporządzenie, zostaną ku temu przedstawione racje oraz zostanie Ci przedstawiona opinia mówiąca o tym, jak według organu władzy lokalnej powinny zostać zaspokojone potrzeby Twojego dziecka w szkole bądź poza nią.

Jeżeli organ władzy lokalnej zdecyduje o nieprzeprowadzaniu oceny

Jeżeli organ władzy lokalnej zdecyduje o nieprzeprowadzaniu oceny Twojego dziecka, obligatoryjnie musi przedstawić powody takiej decyzji Tobie oraz szkole. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko uważacie, że w dalszym ciągu są jakieś potrzeby niezaspokojone, porozmawiaj z przedstawicielem szkoły. Organ władzy lokalnej mógłby zastanowić się nad innymi sposobami udzielenia pomocy Twojemu dziecku, łącznie z pozyskaniem pomocy od kogoś z zewnątrz.

Organ władzy lokalnej powinien podać Ci do wiadomości wszelkie ustalenia dotyczące rozwiązywania jakichkolwiek nieporozumień na drodze nieformalnej. Przysługuje Ci również prawo odwołania się do Specjalnego trybunału potrzeb oraz niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal), organizacji niezależnej.

* Skontaktuj się ze Specjalnym trybunałem potrzeb oraz niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal)

* Więcej informacji na temat odwoływania się do Specjalnego trybunału potrzeb oraz niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal)

* Zapoznaj się ze wskazówkami oraz informacjami dla rodziców odwołujących się do specjalnego trybunału potrzeb i niepełnosprawności

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama