Menu

Program nauczania dla dzieci w wieku 5-11 lat

Program nauczania dla dzieci w wieku 5-11 lat
W szkole podstawowej Twoje dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach z szerokiego zakresu przedmiotów. Posiadając pewną wiedzę w temacie Rządowego programu nauczania na Etapach kluczowych 1 i 2 (National Curriculum at Key Stages 1 and 2), przedmiotach nauczanych, będziesz w stanie pomóc swojemu dziecku w nauce.
Reklama

Przedmioty rządowego programu nauczania

Rządowy program nauczania, nauczany w publicznych lub państwowych, składa się z pewnego schematu lat, znanych jako Etapy kluczowe:

 • Klasa 1 oraz klasa 2 szkoły podstawowej występują jako Etap kluczowy 1 (Key Stage 1)
 • Klasy 3 do 6 szkoły podstawowej występują jako Etap kluczowy 2 (Key Stage 2)

Obowiązkowy Rządowy program nauczania przedmiotów jest identyczny w przypadku obu Etapów kluczowych:

 • Język angielski
 • Matematyka
 • Nauki ścisłe
 • Projektowanie oraz technologie (Design and technologies)
 • Technologia informacyjna oraz komunikacyjna (Information and Communication Technology (ICT))
 • Historia
 • Geografia
 • Sztuka i projektowanie
 • Muzyka
 • Wychowanie fizyczne

Szkoły mają także w obowiązku nauczanie religii, choć rodzicom przysługuje prawo do nieposyłania swoich dzieci na całość bądź cześć programu nauczania tego przedmiotu. Dodatkowo, szkołom zaleca się prowadzenie zajęć z Ochrony zdrowia własnego oraz zbiorowego (Personal, social and health education (PSHE)), a także wychowania obywatelskiego wraz z co najmniej jednym współczesnym językiem obcym.

Szkoła, do której posyłasz swoje dziecko może nazywać ww. przedmioty inaczej oraz istnieje możliwość nauczania więcej niż jednego przedmiotu pod tą samą nazwą. Decyzja o tym leży w gestii pojedynczej szkoły, tak długo jak jest to w zgodzie z rządowym programem nauczania.

Przeczytaj o rządowym programie nauczania na Etapach kluczowych 1-2

Poziomy Rządowego programu nauczania

Na Etapach kluczowych 1,2 oraz 3 rządowemu programowi nauczania towarzyszy osiem poziomów. Są one stosowane do dokonania oceny postępu dziecka w nauce w porównaniu do uczniów w tym samym wieku na terenie kraju.

Wszystkie szkoły oceniają postępy w nauce swoich uczniów podczas roku szkolnego, chociaż niektóre z nich częściej niż inne stosują poziomy rządowego programu nauczania. Otrzymasz informację na temat poziomu, jaki osiągnęło Twoje dziecko w trakcie zebrań nauczycieli z rodzicami, a także w uwagach szkolnych dziecka.

Twoje dziecko zostanie poddane oficjalnej ocenie pod koniec Etapów kluczowych 1 oraz 2. Pod koniec Etapu kluczowego 1, ocena postępów w nauce twojego dziecka zostanie oparta na wynikach kliku zadań z języka angielskiego oraz matematyki.

Pod koniec Etapu kluczowego 2, dziecko musi przystąpić do narodowych testów z języka angielskiego, matematyki oraz przedmiotów ścisłych. Otrzymasz wyniki ww. testów oraz ocenę postępów swojego dziecka przygotowaną przez nauczyciela.

Pod koniec Etapu kluczowego 1, większość dzieci osiągnie poziom 2, a pod koniec Etapu kluczowego 2 większość znajdzie się na poziomie 4.

Oceny nauczycieli oraz testy w ramach Etapów kluczowych oraz rządowego programu nauczaniu

Podstawowa rządowa strategia (Primary National Strategy)

Podstawowa rządowa strategia (Primary National Strategy) skupia się na kształtowaniu umiejętności czytania oraz liczenia wśród dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Jednakże, nauczyciele mają możliwość wykorzystania elementów zalecanych przez strategię w celu podnoszenia standardów na obszarze całego programu nauczania.

Zachęca się szkoły do korzystania ze struktury wchodzącej w skład strategii celem rozplanowania sobie w jaki sposób będą nauczać i oceniać umiejętność czytania oraz matematykę. Struktury te zostały stworzone na nowo w październiku 2006 r.

Umiejętności czytania i pisania

Tak samo jak czytanie oraz pisanie, umiejętność czytania i pisania pociąga za sobą rozwój mówienia i słuchania. Struktury umiejętności czytania i pisania zachęcają nauczycieli do używania szeregu sposobów na nauczanie umiejętności czytania i pisania. Ww. Struktury zalecają regularne, pilne lekcje, ale też mają świadomość tego, ze uczniowie również rozwijają umiejętność czytania i pisania, podczas gdy uczą się innych przedmiotów zawartych w programie nauczania.

Napisana na nowo struktura zachęca nauczycieli, aby kładli większy nacisk na stosowanie "phonics" (sposób nauczania o tym, jak rozpoznać dźwięki w elementach słów). Strategia akcentuje także rolę, jaką odgrywa rodzic, jeśli chodzi o pomoc w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania.

* Uzyskaj poradę dotyczącą rozwijania umiejętności czytania i pisania przez Twoje dziecko

Umiejętności matematyczne

Zgodnie ze strategią, Twoje dziecko będzie uczestniczyć w lekcji matematyki codziennie. Struktura nauczania matematyki oferuje wskazówki dla szkół w postaci rozwijania umiejętności myślenia matematycznego, jak również umiejętności na polu liczenia.

Jeśli idzie o strukturę nauczania umiejętności czytani i pisania, zachęca się szkoły do stosowania szeregu sposobów. Najnowsza wersja struktury kładzie większy nacisk na rachunek pamięciowy oraz zaleca, aby dzieci dowiadywały się o swoich planach zajęć o rok wcześniej niż to miało miejsce wcześniej.

Jest także duży zakres programów nadrabiania zaległości, stworzony po to, aby pomagać uczniom z klas 3,4,5, którzy pozostają w tyle, jeśli chodzi o postępy w nauce. Po raz kolejny, zachęca się rodziców, aby zaangażowali się w rozwój umiejętności liczenia u swoich dzieci tak bardzo, jak to tylko jest możliwe.

* Uzyskaj poradę na temat rozwijania umiejętności liczenia u Twojego dziecka

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 22.01.2021
  GBP 5.092 złEUR 4.535 złUSD 3.725 złCHF 4.210 zł
  Reklama