Menu

Rządowy program nauczania - National Curriculum

Rządowy program nauczania - National Curriculum
National Curriculum to krajowy program nauczania w Wielkiej Brytanii. (Fot. Getty Images)
Rządowy program nauczania prezentuje etapy oraz kluczowe przedmioty, których Twoje dziecko będzie się uczyć w szkole w Zjednoczonym Królestwie.
Reklama

Dzieci w wieku 5-16 lat w państwowych lub publicznych szkołach obligatoryjnie podlegają nauczaniu wedle rządowego programu nauczania.

Rządowy program nauczania jest strukturą używaną przez wszystkie państwowe szkoły w celu zapewnienia zrównoważonego oraz spójnego systemu nauczania.

Obowiązkowy narodowy program nauczania wprowadzony w myśl Ustawy o Reformie Edukacji nosi nazwę National Curriculum. Obejmuje dziesięć  podstawowych przedmiotów - foundation subjects, z których najważniejsze - core subjects - to angielski, matematyka i science - nauka, na którą składa się fizyka, chemia i biologia.

W skład National Curriculum wchodzą:

 • Przedmioty nauczane w szkołach.
 • Wiedza, umiejętności oraz rozumienie wymagane w ramach każdego z przedmiotów.
 • Standardy oraz docelowe osiągnięcia w każdym z przedmiotów - nauczyciele mogą z nich korzystać w celu oceny postępów w nauce oraz planowania kolejnych etapów nauczania.
 • Opis tego, w jaki sposób są oceniane oraz relacjonowane postępy w nauce Twojego dziecka.
 • W ramach struktury rządowego programu nauczania, szkoły mają wolną rękę, jeśli chodzi o planowanie i organizację procesu nauczania tak, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb swoich uczniów.

Wiele szkół korzysta z schematów pracy urzędu kwalifikacji oraz programu nauczania (Qualifications and Curriculum Authority (QCA)). Pozwala to na przełożenie celów rządowego programu nauczania na działalność związaną z nauczaniem.

Są cztery etapy kluczowe łącznie z "Etapem podstawowym" ('Foundation Stage'). Etap podstawowy obejmuje naukę do piątego roku życia (wiek, w którym istnieje obowiązek szkolny).

Mierzenie postępu

Podstawy programowe 

Każdy przedmiot uwzględniony w rządowym programie nauczania ma swoje podstawy programowe. Podstawy programowe opisują zakres wiedzy, umiejętności oraz rozumienia, które uczniowie mają rozwijać w trakcie każdego etapu kluczowego.

Poziomy rządowego programu nauczania

Podstawy programowe nakreślają także skalę możliwych osiągnięć w ramach każdego przedmiotu. W większości przedmiotów Etapu kluczowego 1, 2 oraz 3 te "cele do osiągnięcia" są podzielone na osiem poziomów, plus opis "wyjątkowych osiągnięć". Wyjątkiem jest Wychowanie obywatelskie, które ma osobne cele do osiągnięcia pod koniec Etapu kluczowego 3 oraz 4.

Dzieci rozwijają się w różny sposób, ale rządowy program nauczania jest w stanie dostarczyć Ci wiedzy na temat tego, jak Twoje dziecko wypada w porównaniu do wartości typowych dla jego wieku. Na przykład, pod koniec Etapu kluczowego 1, większość dzieci osiągnie poziom 2, a pod koniec Etapu kluczowego 2 większość będzie na poziomie 4.

Szkoła, do której chodzi Twoje dziecko dostarczy Ci raport mówiący o tym, jakie poziomy według rządowego programu nauczania osiągnęło Twoje dziecko.

Oceny dokonywane przez nauczycieli

Nauczyciel Twojego dziecka będzie przeprowadzał regularne testy postępów w nauce dokonanych przez Twoje dziecko. Pod koniec Etapu kluczowego 1, 2 oraz 3 zostanie przeprowadzona oficjalna „ocena nauczyciela" wskazująca na to, który poziom według rządowego planu nauczania najlepiej odpowiada postępom Twojego dziecka w poszczególnych obszarach nauki.

Testy końcowe w etapach kluczowych

W Etapie kluczowym 1, nauczycielska ocena postępów Twojego dziecka będzie składała się z wyników, jakie Twoje dziecko uzyska w kilku zadaniach z zakresu języka angielskiego oraz matematyki.

Pod koniec Etapów końcowych 2 oraz 3, Twoje dziecko będzie musiało przystąpić do narodowego egzaminu z języka angielskiego, matematyki oraz przedmiotów ścisłych (pod koniec Etapu kluczowego 4, uczniowie będą prawdopodobnie zdawać egzaminy GCSE bądź inne zapewniające podobne kwalifikacje).

Testy nie dadzą Ci pełnego obrazu tego, jak Twoje dziecko radzi sobie w szkole. Dadzą natomiast informacje o tym, jak poszło Twojemu dziecku w wybranych cząstkach danego przedmiotu, w danym dniu. Szkoły, zaś, mogą wykorzystać wyniki tych testów jako niezależny wyznacznik, jak idzie im oraz ich uczniom w porównaniu do standardów w całym kraju.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 18.01.2021
  GBP 5.100 złEUR 4.547 złUSD 3.770 złCHF 4.229 zł
  Reklama