Menu

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu
Twoje dziecko nie zostało przyjęte do jednej z wybranych przez Ciebie szkół? Możesz się od tej decyzji odwołać. Niezależne grono ekspertów weźmie pod uwagę Twoje stanowisko i uzasadnienie szkoły.
Reklama

Jeśli odmówiono Twojemu dziecku miejsca w szkole, możesz odwołać się do niezależnego grona ekspertów.

Szczegóły, jak to zrobić, znajdziesz w samym liście odmawiającym przyjęcia Twojego dziecka do szkoły. Będzie tam także termin, w którym należy się odwołać. W niektórych okręgach, można odwołać się online.

Proces apelacyjny

Możesz odwoływać się tylko jeden raz od decyzji każdej ze szkół, która nie przyznała miejsca. Jeśli więcej niż jedna szkoła nie przyznała miejsca, musisz odwoływać się od każdej z decyzji osobno.

Krok 1

Reprezentant władz odpowiedzialnych za przyjęcie uzasadnia komisji odwoławczej, dlaczego wniosek o przyjęcie został odrzucony. Eksperci biorą pod uwagę to, czy władze te właściwie określiły warunki przyjęcia i czy odmowa przyjęcia Twojego dziecka była uzasadniona (np. ponieważ wszystkie miejsca zostały zajęte przez kandydatów o wyższej randze wg kryteriów przyjmowania).

Krok 2

Jeśli eksperci zadecydują, że odmowa była uzasadniona, to i tak wciąż będziesz miał szansę na uzasadnienie, dlaczego się odwołujesz. Będziesz mógł:

* wyjaśnić, dlaczego sądzisz, że ta szkoła byłaby najlepszym miejscem dla Twojego dziecka,
* powiedzieć ekspertom o innych okolicznościach, które mogły wpłynąć na przyznanie miejsca,
* przedstawić dodatkowe dowody lub dokumentację popierające Twoje odwołanie.

Krok 3

Eksperci będą wtedy rozważać Twoje argumenty o korzyściach dla dziecka z przyjęcia do wybranej szkoły i konsekwencji dla szkoły z przyjęcia dodatkowego ucznia. Mają obowiązek wypracowania własnego, niezależnego stanowiska co do tego, czy Twoje dziecko powinno być przyjęte.

Jeśli zadecydują, że Twoje stanowisko jest mocniejsze, miejsce będzie przyznane. Jeśli nie - dziecko nie zostanie przyjęte.

Decyzja grona jest wiążąca - zarówno dla Ciebie, jak i dla szkoły - może być zmieniona tylko przez sąd. Jednakże, możesz złożyć skargę do lokalnego rzecznika praw obywatelskich, jeśli czujesz, że dotknęła Cię niesprawiedliwość.

Władze lokalne w każdej dzielnicy na swojej stronie internetowej informują, jak się odwoływać od decyzji o nieprzyjęciu. Odwiedź stronę pod linkiem poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Klasy dla najmłodszych

Dla klas nauczania początkowego - dla dzieci w wieku pięciu, sześciu lub siedmiu lat - liczebność jest prawnie ograniczona do trzydziestu uczniów.

Odwołania mogą zostać nieprzyjęte, jeśli wszystkie klasy nauczania początkowego w szkole osiągnęły ten prawnie określony limit. W tym przypadku eksperci mogą sprawdzić tylko dwie rzeczy:

* czy organ decydujący o przyjmowaniu powołał się na opublikowane zasady rekrutacji, Twoje odwołanie tylko wtedy może się powieść, gdy dziecko zostałoby przyjęte przy spełnieniu warunków rekrutacji;
* czy decyzja była bezpodstawna.

Co dalej?

Kiedy odwołanie zostanie rozpatrzone, grono poinformuje o decyzji Ciebie i przedstawiciela szkoły pisemnie, w ciągu 7 dni. Jeśli decyzja jest pozytywna, dziecko zostanie przyjęte. Jeśli nie, możesz poprosić szkołę o wpisanie go na listę oczekujących.

Jeżeli zaszły jakieś istotne zmiany w okolicznościach naboru możesz odwołać się ponownie, jeśli odpowiedzialny za przyjęcia uzna je za istotne przy Twoim podaniu. Warto sprawdzić, czy istnieje taka możliwość.

Lokalny Rządowy Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki rozpatrzono odwołanie, możesz złożyć skargę do lokalnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma on możliwości zbadania nieprawidłowości - takich jak nieprzestrzeganie procedur - popełnionych przez przyjmujących do szkoły i orzekające grono ekspertów. Jeśli Ci proponują nowy proces, rzecznik nie może analizować i zmieniać decyzji grona.

* Skontaktuj się z lokalnym rzecznikiem

Sekretarz Ministerstwa Edukacji (the Secretary of State for Education and Skills)

Grona orzekające są niezależne, więc Sekretarz nie może analizować i zmieniać jego decyzji. Może tylko rozważyć zażalenia odnośnie tego, czy grono było właściwie wybrane przez odpowiedzialnych za przyjęcia.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 25.01.2021
  GBP 5.114 złEUR 4.544 złUSD 3.740 złCHF 4.216 zł
  Reklama