Wynagrodzenie za czas choroby w Wielkiej Brytanii

25 kwietnia 2018, Londynek.net 300
Wynagrodzenie za czas choroby w Wielkiej Brytanii
Jeżeli nie uczęszczasz do pracy z powodu choroby, Twoje wynagrodzenie zależy od warunków umowy o pracę. (Fot.Thinkstock)

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do wypłacenia wynagrodzenia za czas choroby. Sprawdź, ile chorobowego Ci przysługuje i w jaki sposób będzie Ci wypłacane.

Jeśli Twoja choroba w pracy trwała nie dłużej niż pięć dni, nie potrzebujesz zaświadczenia od lekarza. Pracodawca może poprosić Cię jednak o napisanie oświadczenia (self-certification). W takim wypadku wystarczy formularz, który możesz wypełnić samodzielnie po powrocie do pracy.

Jeśli nieobecność spowodowana chorobą trwa powyżej siedmiu dni, będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie o zdolności do pracy (Statement of Fitness to Work lub fit note) wystawione przez Twojego lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub przez lekarza prowadzącego hospitalizację.

W jakiej wysokości otrzymasz swoje wynagrodzenie za czas choroby?

Jeżeli nie uczęszczasz do pracy z powodu choroby, Twoje wynagrodzenie zależy od warunków umowy o pracę. Warunki te mogą być w formie pisemnej, ustnie uzgodnione z pracodawcą, obowiązujące na mocy zwyczaju "custom and practice" - lub też mogą być połączeniem wszystkich trzech.

Jeśli Twój pracodawca prowadzi swój własny program wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, wówczas powinieneś otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z tym programem. Jeżeli w ramach programu obowiązującego w firmie nie przysługuje Ci wynagrodzenie za czas choroby, to Twój pracodawca powinien wypłacać Ci należności w ramach ustawowej płacy za czas choroby Statutory Sick Pay, o ile masz do niej prawo.

Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z umowy o pracę

Twój pracodawca może zaoferować program wynagrodzenia bardziej hojny niż ustawowe minimum (SSP) tzn. taki, który nie będzie poniżej poziomu minimalnego zagwarantowanego prawem.

Gdy rozpoczynasz pracę, Twój pracodawca musi dostarczyć Ci „pisemne zaświadczenie szczegółów wynikających z zatrudnienia" w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia pracy. Dokument ten określa szczegółowe informacje dotyczące programu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Jeżeli twoja firma nie oferuje programu wynikającego z umowy, ww. pisemne zaświadczenie musi o tym mówić.

Zwykły program

Zwykły program wypłaty wynagrodzenia za czas choroby zazwyczaj wchodzi w życie po upływie pewnego minimalnego stażu pracy (na przykład trzymiesięcznego okresu próbnego). Od tego momentu otrzymasz wynagrodzenie w normalnej wysokości za każdy okres czasu, w którym nie uczęszczałeś do pracy z powodu choroby, aż do określonego limitu tygodni. Po upływie limitu, prawdopodobnie będziesz otrzymywał połowę wynagrodzenia, zanim wszelkie absencje spowodowane chorobą staną niepłatne.

Dowód choroby wymagany przez Twojego pracodawcę

Twój pracodawca może ustalić, w jaki sposób będziesz go informował o fakcie swojej choroby (np. przez telefon przed określoną porą dnia). Zazwyczaj wszelkie nieobecności do czasu jednego tygodnia będziesz mógł usprawiedliwiać samodzielnie, jednak w przypadku nieobecności powyżej siedmiu dni jest wymagane zwolnienie lekarskie.

Dyskrecja

Twój pracodawca może dla Ciebie zrobić wyjątek i wypłacać Ci wynagrodzenia za czas choroby, nawet jeśli nie kwalifikujesz się do tego na mocy zasad obowiązujących w firmie. Także niektóre programy wynagrodzenia za czas choroby mówią o tym, że płatności są dokonywane „wedle uznania pracodawcy", co oznacza, że pracodawca może odmówić wypłaty, jeśli uzna, że Twoja nieobecność jest nieuzasadniona. Jednakże, w przypadku takiego postępowania musi być całkowita pewność, że decyzje pracodawcy są wolne od przejawów dyskryminacji (to jest, że pracodawca nie faworyzuje jednego pracownika w stosunku do innych, o ile nie jest to wymagane).

Jeśli Twój pracodawca zdecydował się na wypłacanie dobrowolnego wynagrodzenia za czas choroby w przeszłości, nie oznacza to, że będzie musiał tak postępować w przyszłości. Jednakże, czasem dobrowolna umowa o wypłacanie wynagrodzenia za czas choroby może stać się częścią Twojej umowy o pracę na mocy zwyczaju 'custom and practice'.

Statutory Sick Pay (SSP) (ustawowe wynagrodzenie za czas choroby)

Jeżeli twoja firma nie dysponuje własnym programem wynagrodzenia za czas choroby, wówczas będziesz od swojego pracodawcy otrzymywał SSP (tak długo, jak będziesz się do tego kwalifikował). Stawka obecnie wynosi 92.05 £ tygodniowo. SSP zaczyna być wypłacane od czwartego dnia choroby, a więc możesz nic nie otrzymać za pierwsze trzy dni.

Czy dostaniesz więcej pieniędzy, jeśli Twoja choroba jest spowodowana pracą?

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby zazwyczaj nie jest uzależniona od przyczyny Twojej choroby. Twój pracodawca może posiadać specjalny program wynagrodzeń dla osób, które doznały obrażeń w miejscu pracy - zapytaj swojego pracodawcę o informacje szczegółowe.

Jeśli twój pracodawca jest odpowiedzialny za Twoją niezdolność do pracy, masz ustawowe prawo do domagania się zadośćuczynienia. Odnosi się to do zarówno uszczerbku zdrowia fizycznego, a także psychicznego (np. stres). Powinieneś porozmawiać z prawnikiem lub przedstawicielem Związku Zawodowego, jeśli bierzesz to pod uwagę.

Urlop w celu opieki nad osobą tego wymagającą

Możesz wziąć urlop w celu opieki nad osobą tego wymagającą. Jednakże twój pracodawca nie musi płacić ci za ten czas, o ile twoja umowa o pracę nie stanowi inaczej.

Czy nieobecność w pracy spowodowana chorobą wpływa na ilość przysługującego urlopu?

Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim, w normalnych okolicznościach możesz wykorzystać czterotygodniowy okres ustawowo płatnego urlopu - tak jak każda inna osoba zatrudniona. Jeżeli jesteś nieobecny w pracy więcej niż jeden rok, wówczas prawdopodobnie utracisz do tego uprawnienie.

Co robić, jeśli masz problemy?

Jeśli nie jesteś czegoś pewien, jeśli chodzi o wynagrodzenia za czas choroby, zacznij od rozmowy ze swoim pracodawcą.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem swojego wynagrodzenia za czas choroby:

  • sprawdź w swojej umowie o pracę, ile powinieneś otrzymywać
  • zapytaj swojego pracodawcy, czy nie było problemów z wypłatą Twojego wynagrodzenia za czas choroby
  • jeśli nie zgadzasz się z decyzją Twojego pracodawcy odnośnie SSP, poproś go o powód niewypłacania wynagrodzenia na piśmie - wówczas lokalne biuro HM Revenue & Customs podejmie decyzję w tej sprawie
  • jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie wewnątrzzakładowego programu wynagrodzeń za czas choroby, spróbuj poniższych kroków wyszczególnionych w artykule na temat rozwiązywania problemów w pracy
  • jeśli Twój pracodawca odmawia wypłacania wynagrodzenia za czas choroby, które ci się należy, to jest to „niezgodne z prawem potrącanie z poborów"

 Gdzie uzyskać pomoc?

Urząd The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) oferuje bezpłatne, poufne oraz bezstronne porady na temat wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem. Możesz zadzwonić do Acas pod numerem: 0300 123 1100.

Twoje lokalne biuro doradztwa obywatelom Citizens Advice Bureau (CAB) może również zapewnić darmowe oraz bezstronne porady. Swoje lokalne biuro CAB znajdziesz w książce telefonicznej lub w Internecie.

* Znajdź swoje lokalne biuro Citizens Advice Bureau

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (3)


~Nowy

Witam wszystkich ,chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa "cick pay"dla samozatrudnionych np.w przypadku chorobowego po operacji,moze ktos ma jakies informacje.Pozdrawiam.F

~Sebastian

Czy zwolnienie lekarskie z Polski musi być zaakceptować pracodawca? Czy ktoś miał taką sytuację z swoim pracodawcą? I jak to wygląda według prawa .Z góry dziękuję za odpowiedź Sebastian

~Ha ha

Sebastian-tu Ci nikt nie pomoże! To temat tabu-tak samo jak emerytura z UK....Pismaki tylko temat rzucają...nikt tego nie zgłębia bo chyba mu nie wolno...

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama