Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

22 lutego 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

W Wielkiej Brytanii istnieje prawna ochrona przed dyskryminacją ze względu na wiek. Traktowanie pracowników uczciwie na podstawie ich indywidualnych zdolności i potrzeb nie jest tylko czymś słusznym, ale świadczy też o dobrym zmyśle do interesów.

Przepisy przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek

Brytyjskie prawo reguluje potrzebę zachowania równości w życiu zawodowym pomiędzy pracownikami w różnym wieku - chodzi o równość, którą zapewniono już pracownikom różnych płci, niepełnosprawnym, osobom innego wyznania, koloru skóry lub orientacji seksualnej.

Społeczeństwo się zmienia, a ogół zatrudnionych starzeje się. Lepsze warunki zdrowotne oznaczają, że niektórzy zamiast emerytury wybierają  pracę.

Co oznaczają te przepisy?

Dotyczą wszystkich pracodawców, sektorów prywatnych i państwowych, dostawców szkoleń zawodowych, związków zawodowych, organizacji profesjonalnych oraz powierników i menedżerów zakładowych funduszy emerytalnych. Dotyczą pracowników w każdym wieku, właścicieli biur, partnerów firm i innych. Stosują się zarówno do rekrutacji, warunków zatrudnienia, awansów, przeniesień, zwolnień i szkoleń. Nie dotyczą zaopatrywania w dobra i usługi.

Zmiany w prawie

Pracodawcy muszą upewnić się, że ich polityka redukcyjna nie dyskryminuje bezpośrednio starszych pracowników. Nie mogą też dyskryminować pośrednio - na przykład, wybierając do redukcji tylko pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kiedy wielu spośród tych pracowników jest starszych. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których wymogi co do wieku pracownika mogą być obiektywnie usprawiedliwione.

Przepisy mówią też o nękaniu i prześladowaniu ze względu na wiek.

Zwiększenie praw pracowników bliskich odejścia na emeryturę

Twój pracodawca może odesłać się na emeryturę przed ukończeniem przez Ciebie wieku emerytalnego tylko w przypadku, gdy jest w stanie udowodnić, że jest to odpowiednie i konieczne.

Niezależnie od Twojego wieku, pracodawca musi poinformować Cię pisemnie z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze odesłania Cię na emeryturę.

Masz również ustawowe prawo do prośby o dalsze zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego, którą Twój pracodawca musi rozpatrzyć.

Likwidacja górnej granicy wieku dla niesprawiedliwych zwolnień i redukcji

Nowe przepisy likwidują górną i dolną granicę wieku dla przepisowej odprawy z tytułu redukcji. Górna granica wieku dla zażaleń dotyczących niesprawiedliwego zwolnienia również została zniesiona.

Twój pracodawca musi zapłacić Ci minimalną odprawę z tytułu redukcji nawet jeśli masz mniej niż 18 lub więcej niż 65 lat (lub osiągnąłeś inny wiek emerytalny, zależnie od zawodu który wykonujesz). Oznacza to, że jeśli spełniasz wszystkie inne warunki, otrzymasz odprawę z tytułu redukcji niezależnie od Twojego wieku.

Czy można odmówić Ci zatrudnienia ze względu na zbyt młody wiek?

Starsi ludzie doświadczają najwięcej dyskryminacji. Jednak dyskryminowani są również młodzi. Ustalanie przez pracodawcę minimalnego wieku podczas rekrutacji, chyba że może to być obiektywnie usprawiedliwione, jest teraz nielegalne.

Co dalej?

Jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany ze względu na swój wiek, najlepiej zrobisz, rozmawiając z szefem, aby spróbować rozwiązać problem nieoficjalnie.

Jeśli uważasz, że jesteś poszkodowany przez kryteria rekrutacyjne lub awansowe dotyczące wieku, możesz złożyć zażalenie o dyskryminację ze względu na wiek do Sądu Pracy.

Jeśli uważasz że jesteś dyskryminowany lub nękany ze względu na swój wiek, również możesz złożyć zażalenie do Sądu Pracy.

Jak rozwiązywać problemy w pracy?

Poradnia rodzinna i poradnia i komisja pojednawcza w sprawach pracowniczych oferują darmowe, dyskretne i bezstronne rady w zakresie prawa pracy. Możesz zadzwonić pod numer zaufania Acas: 08457 47 47 47 (pon-pt 8:00-20:00, sob. 9:00-13:00).

* Oficjalna strona Acas

Twoje lokalne biuro doradztwa personalnego (CAB) może udzielić Ci darmowych i bezstronnych porad. Możesz znaleźć adres najbliższego biura CAB w książce telefonicznej lub w internecie.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama