Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Bezpieczeństwo na budowie w Wielkiej Brytanii

Bezpieczeństwo na budowie w Wielkiej Brytanii
Bezpieczeństwo ludzi podczas pracy jest najważniejsze. (Fot. Getty Images)
BHP w małej firmie - co należy wiedzieć i gdzie można uzyskać więcej informacji?
Reklama
Reklama

Wypadek przy pracy czy choroba zawodowa nie należą do tematów, o których chętnie się myśli. Faktem jest jednak, że każdego roku ponad 200 osób  w Wielkiej Brytanii ulega śmiertelnym wypadkom przy pracy. Ponadto, co roku zgłaszanych jest około 150 000 wypadków nieśmiertelnych
i szacuje się, że 2 mln ludzi choruje na choroby spowodowane  pracą zawodową.

Myślenie, że do takich wypadków lub chorób dochodzi tylko w niezwykłych lub wyjątkowych okolicznościach, które nie mają miejsca w Twoim miejscu pracy jest błędne. Zwykle wystarczyłoby wcześniej po prostu pomyśleć i podjąć proste działania, aby nie dopuścić do powstania incydentów.

Wdrożenie środków BHP nie musi być  kosztowne, czasochłonne czy skomplikowane.
W rzeczywistości, bezpieczniejsze i skuteczniejsze procedury pracy często oznaczają oszczędności, a - co ważniejsze - mogą pomóc w ratowaniu życia ludzkiego.

Dziesięć pytań i odpowiedzi dla każdego

1. Jaki jest cel BHP?

Celem BHP jest ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi dzięki podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych i zapewnianiu odpowiedniego środowiska pracy.

2. Dlaczego obowiązują specjalne przepisy BHP?

Ponieważ kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są tak ważne, wszystkich nas obowiązują przepisy, których celem jest to, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Przepisy te służą też ochronie osób postronnych przed zagrożeniami w miejscach pracy.

3. Czy mnie również obowiązują przepisy BHP?

Tak. Przepisy te obowiązują we wszystkich firmach bez względu na ich wielkość. Podlegają im też osoby samo-zatrudnione oraz pracownicy.

4. Kto odpowiada za egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP?

Inspektorzy BHP z Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) lub lokalne władze. Przykładowo:

 • Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach rolnych i na budowach;
 • lokalne władze w biurach, sklepach, hotelach i punktach gastronomicznych oraz rekreacyjnych.

5. Czym konkretnie zajmują się inspektorzy BHP?

Odwiedzają miejsca pracy, aby sprawdzić czy przestrzegane są przepisy. Prowadzą dochodzenia w sprawie niektórych wypadków i zgłoszonych skarg, przy czym głównie pomagają zrozumieć jakie działania należy podejmować. Kary są nakładane tylko w przypadku, gdy dojdzie do poważnego przekroczenia.

6. Czy muszę się skontaktować z inspektorem BHP, aby otrzymać informacje?

Z Inspektoratem Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy można kontaktować się poprzez stronę http://www.hse.gov.uk/contact/contact.htm.

Więcej informacji dla pracowników migrujących można znaleźć na stronach serwisu internetowego Inspektoratu pod adresem: www.hse.gov.uk/construction/polski.

7. Czy muszę zgłosić swoją firmę?
Jest to prawdopodobne, jeśli firma zatrudnia pracowników – zalecamy kontakt z Infolinią.

8. Czy jestem zobowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Tak stanowią przepisy, jeśli firma zatrudnia pracowników – wskazane jest też umieszczenie potwierdzenia posiadania takiego ubezpieczenia w miejscu ogólnodostępnym. Patrz: bezpłatna broszura: "Employers’ Liability Compulsory Insurance Act 1969. A guide for
employers HSE40(rev1)" ("Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej pracodawców z 1969 r. Wytyczne dla pracodawców HSE40 (wersja 1)"), dostępna w Dziale Publikacji Inspektoratu HSE Books pod nr tel.: 01787 881165 lub pod adresem:www.hsebooks.co.uk.

9. Czy jestem zobowiązany umieszczać jakiekolwiek plakaty informacyjne w miejscu pracy?
Tak, plakat BHP (ISBN 978 0 7176 2493 5), jeśli firma zatrudnia pracowników. Ewentualnie można przekazać każdemu pracownikowi kopię dokumentu zawierającego te same informacje, które znajdują się w broszurze: "Health and safety law: What you should know" ("Prawo BHP: Co należy wiedzieć") - dostępna w paczkach po 25 sztuk ISBN 978 0 7176 1702 9. Zarówno plakat, jak i broszury, można uzyskać w Dziale Publikacji Inspektoratu HSE Books.

10. Czy konieczne jest zgłaszanie wypadków przy pracy?
Tak, wraz z wszelkimi innymi incydentami.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 26.11.2021
  GBP 5.5597 złEUR 4.7038 złUSD 4.1754 złCHF 4.5071 zł
  Reklama