Uregulowanie spraw podatkowych po śmierci osoby

18 lipca 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Uregulowanie spraw podatkowych po śmierci osoby

Po śmierci osoby ważne jest uregulowanie spraw związanych z podatkami oraz National Insurance jak najszybciej jest to tylko możliwe. Może zaistnieć sytuacja zwrotu lub dopłaty podatku.

Przedstawiciel, którym jest wykonawca testamentu lub administrator majątku ma za zadanie uporządkowanie spraw podatkowych, podobnie zresztą jak pozostałych spraw związanych z majątkiem.

Skontaktowanie się z biurem podatkowym osoby zmarłej

W chwili gdy osoba umiera konieczny jest kontakt z biurem podatkowym zmarłego, gdzie przedstawiciel dowie się, co musi zrobić i skąd otrzyma wszystkie formularze odnoszące się do uregulowania podatku. Dane kontaktowe do biura podatkowego znajdziesz zapewne pośród dokumentów zmarłego. Jeśli nie możesz ich znaleźć skontaktuj się z najbliższym biurem podatkowym lub placówką HM Revenue & Customs (HMRC) Enquiry Centre, gdzie będziesz musiał podać imię i nazwisko zmarłego, jego adres i jeśli to możliwe numer National Insurance.

* Dane wszystkich biur podatkowych
* Znajdź najbliższy HM Revenue & Customs (HMRC) Enquiry Centre

Formularze podatkowe, które będziesz musiał zebrać

W sytuacji, gdy osoba opłacała podatek przez PAYE, jej biuro podatkowe prześle do wypełnienia Tobie formularz R27 „Możliwy zwrot do majątku" . Możesz pobrać ten formularz z odniesienia poniżej.

Jeśli podatek opłacany był przez Self Assessment, możesz musieć wypełnić formularz R27 w całości lub tylko we fragmentach, a następnie natychmiast lub na koniec roku podatkowego skompletować formularz Self Assessment - zwrot podatku. Gdy zdecydujesz się na wypełnienie druku R27 w całości i tak możesz być później poproszonym o wypełnienie zwrotu podatku.

Wypełnienie formularza R27

Druk R27 używany jest do wyliczenia, czy należy dokonać dopłaty do podatku, czy też należy się jego zwrot. Formularz ten musi być podpisany przez przedstawiciela osoby zmarłej.

W formularzu należy zawrzeć informacje o zyskach zmarłego z:

* płatnego zatrudnienia,
* innego zarabianego przychodu,
* państwowej lub innej emerytury,
* rent,
* zasiłków,
* odsetek bankowych lub towarzystwa oszczędnościowego,
* pozostałych opodatkowanych dochodów np. z wynajmu nieruchomości,
* dywidendy brytyjskie i kredyty podatkowe.

Wypełnienie zwrotu podatku przy Self Assessment

Formularz o zwrot podatku Self Assessment zawiera pewne wskazówki. Do jego wypełnienia będą potrzebne dane podobne do tych przy wypełnianiu druku R27. Prócz nich wymagane są jeszcze informacje o:

* zysku kapitałowym,
* zaległych pożyczek studenckich,
* płatności kwalifikujących się do ulgi podatkowej.

Terminy ostateczne dla zwrotu podatku

Musisz odesłać formularz zwrotu podatku najpóźniej do:

* 31 stycznia po końcu roku, którego ten zwrot dotyczy,
* trzy miesiące i 7 dni po dacie jego wydania.

Drugi ze sposobów - HMRC policzy podatek za Ciebie. Jednakże miej na uwadze, że nadal obowiązują Cię terminy końcowe dla zapłacenia podatku. HMRC może zagwarantować Ci jedynie, że zostaniesz poinformowany o kwocie do dopłacenia i będzie czekać na zapłacenie przez Ciebie wszystkiego na czas. Płatność muszą otrzymać nie później niż:

* 30 września następującego po końcu roku, którego rozliczenie dotyczy,
* dwa miesiące po dacie wydania.

Gdy przesyłasz zwrot później i nie masz wyliczonego podatku, nie możesz oszacować żadnej dopłaty do podatku, a więc otrzymać także zwrotu, nawet jeśli jest należny. Ale jeśli kwota ta jest niższa niż obecna należna suma, odsetki będą liczone od różnicy, jeśli płatność zostanie przesłana przed terminem ostatecznym. Jeśli żadna płatność nie zostanie uregulowana do terminu ostatecznego możesz musieć karę za spóźnienie, podobnie jak i odsetki.

Formularz R40

Druk R40 jest specjalnym formularzem, gdy należny jest jakiś zwrot. Możesz wypełnić go wcześniej lub później, ale musisz być pewien że zwrot jest należny. Druk jest dostępny w każdym biurze podatkowym.

Poinformowanie banku lub towarzystwa oszczędnościowego

Ważne jest, by poinformować bank lub inną instytucję finansową jak najszybciej, że posiadacz danego konta zmarł, gdyż:

* wszystkie odsetki naliczone po śmierci osoby należą do jego majątku;
* wygasa prawo do otrzymywania nieopodatkowanych odsetek, od chwili śmierci odsetki z oszczędności podlegają opodatkowaniu.

Podatek będzie naliczany od środków zgromadzonych na koncie do czasu załatwienia spraw majątkowych.

Co dzieje się z ulgami od podatku z dochodu

Osoba zmarła otrzyma pełną ulgę wolną od opodatkowania na rok jej śmierci. Ponadto otrzyma pełne oficjalne prawo na rok w uldze należnej osobie niewidomej lub małżeństwu.

Jeśli zmarły nie zarabiał wystarczająco dużo, by móc w pełni skorzystać z przysługujących mu ulg, wówczas przedstawiciel zmarłego może ubiegać się o przeniesienie tych ulg na żyjącego małżonka lub partnera. O potrzebne druki do zrobienia tego należy pytać w biurze podatkowym.

National Insurance

Jeśli zmarły był zatrudniony, żadne wpłaty nie są przekazywane do National Insurance od wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę po dacie śmierci osoby. Jeśli zmarły był samo zatrudnionym będziesz musiał skontaktować się z biurem płatności National Insurance, by ten mógł potwierdzić, że istniejące Direct Debit lub inne uzgodnienia co do otrzymywania wypłat z tytułu klasy 2 National Insurance zostały usunięte. Zadzwoń na linie informacyjną 0845 915 4655 czynną od poniedziałku do piątku od 8.00 rano do 5.00 po południu.

Jakiekolwiek wypłaty związane z klasą 4 zostaną wyrównane automatycznie wraz ze zwrotem podatku.

Podatek od zysku ze sprzedaży (CGT)

Jako przedstawiciel możesz musieć zapłacić CGT, w przypadku gdy zdobyte pieniądze pochodziły ze sprzedaży nieruchomości lub innych rzeczy należących do zmarłego. Jednakże, jeśli potraktować Cię jako nabywającego te przedmioty w ich wartości na rynku w chwili śmierci osoby, to podatek CGT jest należny tylko gdy sprzedałeś je za więcej niż były warte w momencie śmierci osoby i jeśli cały zysk przekroczył próg rocznej kwoty wolnej AEA. Dla sprawdzenia AEA oraz stopni CGT i dowiedzenia się, jak wyliczyć należny CGT, skorzystaj z odnośnika CGT poniżej.

Jeśli przekazałeś daną rzecz spadkobiercy zgodnie z warunkami testamentu lub postanowień sądu, gdy nie sporządzono testamentu, wówczas spadkobierca traktowany jest jako nabywca dobra po jego wartości rynkowej w chwili śmierci osoby i Ty nie musisz płacić CGT.

Przedstawiciel zmarłego posiada taką samą wysokość kwoty AEA, jak każda osoba indywidualna, na rok śmierci osoby oraz dwa następne lata. Na rok podatkowy 2006-2007 AEA wynosi Ł8,800. CGT jest obecnie należne w wysokości 40%.

Zapytaj HMRC jak obliczyć zysk, by należało zapłacić CGT. Może nie być koniecznym wypełnianie formularza Self Assessment, jeśli zmarły akurat nie prowadził takowego.

Uregulowanie podatku spadkowego

Podatek spadkowy jest opłacany, jeśli wartość pozostawionego majątku (pieniądze, nieruchomości i inne dobra) przewyższa pewien określony próg po odliczeniu już wszystkich możliwych ulg. Wykonawca testamentu lub administrator majątku musi się upewnić, że taki podatek został zapłacony. W sytuacji, gdy podatek spadkowy musi być zapłacony, należy wpłacić najmniej jego część, by móc ubiegać się o sprawdzenie prawdziwości testamentu i dalszy podział majątku. Więcej na ten temat można przeczytać w pokrewnych artykułach poniżej.

Możesz uznać użytecznym zgłoszenie się po pomoc lub radę do prawnika czy księgowego. Jednak będzie trzeba za taką usługę zapłacić. Biuro podatkowe, do którego należał zmarły też doradzi Ci, co będziesz musiał zrobić. Bezpłatne informacje otrzymasz także w biurze doradztwa dla obywateli oraz dzwoniąc na linię pomocy podatkowej oraz pomocy przy uznaniu testamentu na numer 0845 302 0900. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 rano do 5.00 po południu.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama