Specjalne potrzeby edukacyjne: oświadczenia

29 października 2013, Londynek.net, Brak komentarzy00
Specjalne potrzeby edukacyjne: oświadczenia

SEN (Special educational needs)- to oświadczenie mówiące o potrzebach edukacyjnych Twojego dziecka. Jest ono poddawane corocznej weryfikacji. Po to, aby upewnienić się, czy dodatkowa pomoc w dalszym ciągu odpowiada potrzebom dziecka.

Oświadczenia – definiowanie potrzeb Twojego dziecka

Gdy organ władzy lokalnej przeprowadził ocenę, możliwe jest wówczas zadecydowanie o odnotowaniu pozyskanych informacji w oświadczeniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (zazwyczaj zwanym „oświadczeniem").

Oświadczenie to opisuje specjalne potrzeby edukacyjne Twojego dziecka oraz specjalny rodzaj pomocy, który powinien zostać zastosowany. Oświadczenie zazwyczaj powstaje wtedy, gdy organ władzy lokalnej dojdzie do wniosku, ze specjalistyczna pomoc, której wymaga Twoje dziecko, nie może być zapewniona w ramach szkoły.

Organ władzy lokalnej powinien poinformować Cię o zamiarze sporządzenia takiego oświadczenia na przestrzeni 12 tygodni od rozpoczęcia procesu oceny.

* Specjalny program edukacji - ocena

Co zawierają oświadczenia?

Oświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka zawiera się w sześciu częściach:

* Część pierwsza dostarcza ogólnych informacji na temat Twojego dziecka.
* Część druga dostarcza opisu potrzeb Twojego dziecka według oceny.
* Część trzecia definiuje pomoc specjalistyczną, jakiej Twoje dziecko potrzebuje.
* Część czwarta wskazuje na rodzaj oraz nazwę szkoły, do której Twoje dziecko powinno uczęszczać.
* Część piąta opisuje wszelkie potrzeby Twojego dziecka o charakterze poza edukacyjnym.
* Część szósta opisuje, w jaki sposób Twoje dziecko uzyska pomoc dla swoich poza edukacyjnych potrzeb.

Zawsze otrzymasz szkic oświadczenia zanim organ władzy lokalnej sporządzi wersję ostateczną. Szkic będzie zawierał komplet informacji za wyjątkiem części czwartej, opisującej typ oraz nazwę szkoły lub naukę otrzymywaną poza szkołą. Część czwarta będzie niewypełniona po to, abyś Ty mógł wpisać, jakich warunków nauczania chcesz dla swojego dziecka.

Wybór szkoły

Masz czas na ocenę szkicu oświadczenia, a także prawo do niezaakceptowania go. Przysługuje ci 15 dni na wyrażenie swojej opinii oraz na wskazanie szkoły państwowej, niepublicznej albo niezależnej, do której chcesz, aby Twoje dziecko poszło.

Możesz także wnosić o zorganizowanie spotkania z organem władzy lokalnej i od momentu odbycia się pierwszego spotkania masz 15 dni na zorganizowanie kolejnych spotkań. W ciągu 15 dni od ostatniego spotkania, możesz jeszcze dosyłać swoje kolejne uwagi. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej czasu na dosyłanie swoich uwag, powinieneś porozmawiać z Urzędnikiem imiennym ('Named Officer') w siedzibie organu władzy lokalnej. Będzie to urzędnik, który zajmuje się sprawą Twojego dziecka.

Organ władzy lokalnej musi sporządzić ostateczną wersję oświadczenia w przeciągu ośmiu tygodni. Organ wyśle Ci kopię ostatecznej wersji oświadczenia z częścią czwartą, wypełnioną nazwą szkoły. Oświadczenie wchodzi w życie w momencie ukończenia nad nim prac przez organ władzy lokalnej.

* Skontaktuj się z twoją radą lokalną (local council)

Jeśli nie zgadzasz się z oświadczeniem

Jeśli nie zgadzasz się z oświadczeniem, najpierw zwróć się do urzędnika imiennego. Pomocnym może być także rozmowa z lokalnym centrum pomocy rodzicom, które zapewni porady oraz wsparcie o charakterze neutralnym.

Masz również prawo odwołania się do Specjalnego trybunału potrzeb oraz niepełnosprawności (Educational Needs and Disability Tribunal (SENDIST)) w zakresie części trzeciej i czwartej - organ władzy lokalnej poinformuje Cię o tym.

Prawo do odwołania się do SENDIST przysługuje Ci nawet, gdy starasz się rozwiązać różnicę zdań w sposób nieformalny z organem władzy lokalnej.

* Dowiedz się więcej na temat odwoływania się do Specjalnego trybunału potrzeb oraz niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal)

Coroczne weryfikacje oraz spotkania

Organ władzy lokalnej musi weryfikować oświadczenie Twojego dziecka co najmniej raz w roku, sprawdzając postępy w nauce oraz upewniając się o tym, że należyta pomoc jest w dalszym ciągu zapewniana.

Twoja szkoła zaprosi Cię na spotkanie weryfikacyjne oraz poprosi Cię o nadesłanie Twoich własnych opinii na temat postępu w nauce Twojego dziecka na przestrzeni ostatniego roku.

Spotkanie weryfikacyjne bierze pod uwagę raporty sporządzone na piśmie wraz z oświadczeniem Twojego dziecka. Robi to celem zbadania, czy nie istnieje konieczność wprowadzenia jakichś zmian. Także tym razem, zostaniesz poproszony o Twoją własną opinię, jeśli chodzi o postęp Twojego dziecka.

Możesz zabrać ze sobą na spotkanie przyjaciela bądź też inną, niezależną osobę dorosłą. Twoje dziecko powinno mieć możliwość uczestniczenia w przynajmniej części tego spotkania.

Po spotkaniu szkoła prześle Ci kopię raportu, który powstał w jego trakcie. Dyrektor szkoły wysyła raport do organu władzy lokalnej, rekomendując wszelkie uzgodnione zmiany w oświadczeniu. Musi to mieć miejsce w ciągu 10 dni roboczych od corocznego spotkania weryfikacyjnego lub do końca semestru, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.

Organ władzy lokalnej może wówczas zdecydować o przeprowadzeniu zmian w oświadczeniu Twojego dziecka.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama