Specjalny program edukacji

23 października 2013, Londynek.net, Brak komentarzy00
Specjalny program edukacji

Jeżeli u Twojego dziecka występują specjalne potrzeby jeśli chodzi o edukację, to wszyscy ci, którzy są zaangażowani w proces edukacji przyjmą podejście oparte na zasadzie „krok po kroku". Będzie to miało miejsce na mocy Kodeksu postępowania praktycznego w odniesieniu do specjalnych potrzeb uczniów (Special Educational Needs Code of Practice (SEN)).

Szkoły, a także miejsca wczesnej edukacji kładą ogromny nacisk na identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych tak, aby były w stanie pomóc Twojemu dziecku najwcześniej, jak to tylko możliwe. Większość dzieci wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne (SEN) może takowe znaleźć w zwyczajnych szkołach.

Wtedy, gdy zostanie podjęta decyzja o tym, że Twoje dziecko wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne, nauczyciele skorelują proces jego nauczania ze wskazówkami zawartymi w Kodeksie postępowania praktycznego w odniesieniu do specjalnych potrzeb uczniów (Special Educational Needs Code of Practice (SEN).

Kodeks postępowania praktycznego jest wskazówką dla instytucji wczesnego nauczania, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły publiczne czy organy władzy lokalnej, mówiącą o tym, w jaki sposób powinny one definiować, oceniać oraz dostarczać pomocy dzieciom, u których występują specjalne potrzeby edukacyjne.

Podejście „krok po kroku”

Dzieci zdobywają wiedzę w różne sposoby. Mogą również mieć specjalne potrzeby edukacyjne o różnych rodzajach oraz poziomach. Zatem jeżeli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, szkoła, do której chodzi będzie stopniowo, krok po korku, stosować specjalistyczne narzędzia, aby pomóc przezwyciężyć trudności. To podejście typu „krok po kroku" (stopniowe) jest wyłożone w Kodeksie postępowania praktycznego w odniesieniu do specjalnych potrzeb uczniów (Special Educational Needs Code of Practice (SEN)).

Szkoła jest zobligowana do tego, aby podać Ci do wiadomości fakt, iż Twoje dziecko zaczyna otrzymywać dodatkową lub inną pomoc ze względu na wykrycie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Podstawowy poziom dodatkowej pomocy jest znany pod nazwą Szkolne działania (School Action) oraz może wyglądać w sposób następujący:

* Odmienny sposób nauki określonych rzeczy.
* Trochę dodatkowej pomocy ze strony dorosłego.
* Wykorzystywanie poszczególnych sprzętów takich jak: komputer lub specjalne biurko.

Twoje dziecko może potrzebować pomocy podczas stosowania tego podejścia „krok po kroku" tylko przez krótki oraz, albo równie dobrze, przez wiele lat. Pamiętaj, iż wszystko na każdym etapie powinno być z Tobą konsultowane oraz powinieneś być informowany o postępach, jakich twoje dziecko dokonuje.

* SEN: porady dla rodziców i opiekunów

Schemat nauczania indywidualnego

Nauczyciel Twojego dziecka jest odpowiedzialny za codzienną pracę z nim, ale może podjąć decyzję o spisaniu czynności mających na celu pomoc Twojemu dziecku w ramach Schematu indywidualnego nauczania (Individual Education Plan (IEP).

IEP może zawierać informacje o tym:

* jaka specjalna bądź dodatkowa pomoc jest udzielana Twojemu dziecku,
* kto dostarcza takiej pomocy i jak często,
* jakiej pomocy Ty jesteś w stanie dostarczyć swojemu dziecku w domu.

Czasem szkoła nie będzie sporządzała IEP. Będzie natomiast odnotowywać, w jaki sposób spełnia potrzeby Twojego dziecka, być może jako część ich schematów zajęć. Jednakże, szkoła powinna być zawsze w stanie udzielić Ci informacji, w jaki sposób pomaga Twojemu dziecku oraz jaki postęp ma miejsce.

Jeśli Twoje dziecko nie dokonuje dostatecznego postępu

Jeśli Twoje dziecko nie dokonuje dostatecznego postępu w ramach szkolnego działania (School Action), wówczas nauczyciel Twojego dziecko lub koordynator kodeksu postępowania praktycznego w odniesieniu do specjalnych potrzeb uczniów (SENCO) powinien skonsultować z Tobą możliwość zaangażowania osób spoza szkoły. Tymi osobami mogliby być specjalistyczni nauczyciele lub terapeuci mowy i języka. Ten typ dodatkowej pomocy to dodatkowe działania szkolne (School Action Plus).

Jeżeli szkoła, do której uczęszcza Twoje dziecko w dalszym ciągu nie może zapewnić należytej pomocy, wtedy Ty albo osoba zajmująca się tym zawodowo a zaangażowana w pracę z twoim dzieckiem może poprosić o „ustawową ocenę" (statutory assessment). Jest to uszczegółowiona próba uzyskania wiedzy, jakiej natury specjalne potrzeby edukacyjne Twoje dziecko posiada oraz jakiej pomocy potrzebuje.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama