Ofiary przestępstw w UK. Gdzie szukać pomocy?

12 marca 2019, Londynek.net, Brak komentarzy00
Ofiary przestępstw w UK. Gdzie szukać pomocy?
Staliście się Państwo ofiarami przestępstwa? A może jesteście rodziną ofiary? Przysługują Wam wówczas określone prawa. (Fot. Getty Images)

Wielu mieszkających na Wyspach emigrantów stało się ofiarami przestępstw. Co zrobić, kiedy nas to spotyka? Kogo powiadomić i gdzie szukać pomocy?

W sytuacji, kiedy staliśmy się ofiarą przestępstwa, możemy zwrócić się do organizacji Victim Support, która działa w Anglii i Walii.

 Victim Support

Jest to organizacja wolontariacka, finansowana z funduszy rządowych, która zapewnia bezpłatne i poufne wsparcie, służy radą i pomocą praktyczną.

Jeśli natomiast przestępca odpowiedzialny za daną sprawę trafi w ręce policji, można skorzystać z pomocy i wsparcia dla świadków prowadzonego także przez tę organizację. Placówkę Victim Support możesz znaleźć w miejscu Twojego zamieszkania i tam udać się po pomoc.

Istnieje też ogólnokrajowa linia wsparcia telefonicznego 08 08 16 89 111, która działa przez całą dobę, także w święta.

W Szkocji natomiast należy zgłosić się do Victim Support Scotland i można to zrobić, nawet jeśli nie zgłosiło się przestępstwa na policję. Organizacja ta będzie w stanie pomóc Ci poprzez szereg swoich placówek lub też skontaktuje Cię z innymi organizacjami, które będą mogły Ci pomóc. Sam zdecydujesz, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz, bo pracownicy organizacji mogą Cię odwiedzać nawet w domu lub pracy.

Jeśli musisz zgłosić się do głównego oficera policji lub sądu, bez względu na to, czy jako ofiara, czy jako świadek, Victim Support Scotland zapewnia wparcie. Udziela także wskazówek, czego można spodziewać się w sądzie. Numery telefonów do lokalnych placówek organizacji podane są w książce telefonicznej pod hasłem wsparcie dla ofiar Victim Support.  

Jako przestępstwo należy też uznać przemoc w rodzinie. Taka przemoc może przybrać różne formy. Może to być znęcanie się psychiczne, wykorzystywanie seksualne, groźby słowne, a nawet ciągłe zawodzenie zaufania, izolacja, gry psychologiczne czy upokorzenie, jak również przemoc fizyczna.

Innym przestępstwem jest zmuszanie do małżeństwa. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pomóc Ci może Government's Forced Marriage Udzielą Ci tam fachowej porady i pomocy. Udając się tam, dobrze będzie mieć ze sobą takie dane jak: swoje imię i nazwisko zgodnie z zawartym w paszporcie, swój numer paszportu, datę i miejsce jego wydania, datę urodzenia, imiona i nazwiska swoich rodziców, swój adres i numer telefonu w Wielkiej Brytanii, adres i numer telefonu w kraju, w którym obecnie przebywasz, datę planowanego powrotu do Wielkiej Brytanii jeśli wyjechałeś(a), dane kontaktowe zaufanego przyjaciela lub krewnego w Wielkiej Brytanii.

Można tez zasięgnąć porady telefonicznej pod numerem 020 7008 0151. Wszystkie dane są poufne, dlatego nie trzeba się niczego obawiać.

Uprowadzenie dziecka jest przestępstwem często nawet kryminalnym, jeśli dziecko zostanie wywiezione za granicę. Dlatego o takim zdarzeniu trzeba niezwłocznie powiadomić policję. Organizacja udzielająca pomocy i wskazówek, co zrobić i z kim się kontaktować w przypadku porwania dziecka za granicę jest The Foreign and Commonwealth Office (FCO). Instytucja ta zapewnia również pomoc praktyczną w nawiązaniu współpracy z władzami państwa, w którym przebywa dziecko. Pomaga dostrzec różnice kulturowe, które muszą być zrozumiane i uszanowane.

The FCO może:

 • Dostarczyć Ci listę zagranicznych adwokatów mówiących po angielsku, część z nich specjalizuje się w prawie rodzinnym.
 • Pozyskać pomoc Interpol w Wielkiej Brytanii i władz państwa, gdzie przebywa dziecko w poszukiwaniu go.
 • Gdzie to jest możliwe i przy zgodzie drugich rodziców zorganizować odwiedziny dziecka dla sprawdzenia jego bezpieczeństwa.
 • Sporządzić raport o warunkach życia dziecka, po uzyskaniu zgody drugich rodziców.
 • Ponaglać władze zagraniczne do jak najszybszego przekazania sprawy pod rozprawę sądową ze względu na dobro dziecka.
 • Przyciągać uwagę zagranicznego wydziału sprawiedliwości istnieniem jakiegokolwiek postanowienia ze strony sądownictwa Wielkiej Brytanii.
 • Pomóc nawiązać i podtrzymywać Twoje kontakty z dzieckiem i jego drugimi rodzicami.
 • Wspomóc radą przy planowanej podróży oraz przy poszukiwaniu bezpiecznego zakwaterowania.
 • Tylko w wyjątkowych okolicznościach udzielić pomocy w nieformalnym tłumaczeniu dokumentów.
 • W wyjątkowych przypadkach towarzyszyć w czasie przesłuchań sądowych.

The FCO nie może natomiast:

 • Sprowadzić Twojego dziecka powrotem - może to nastąpić jedynie po wydaniu decyzji przez tamtejszy sąd.
 • Ingerować w system prawny innego kraju.
 • Zapewniać poradę prawną.
 • Być zamieszanym w nielegalną działalność na rzecz odzyskania dziecka.
 • Opłacać koszty prawne.
 • Finansować podróże lotnicze.
 • Ułatwiać zdobycie wizy.

Jak widać, przestępstwa przybierają różne formy i można spodziewać się ich z rożnych stron, dlatego warto wiedzieć, co można zrobić i gdzie się zgłosić po pomoc. Warto wiedzieć, że nie jest się z tym problemem samemu.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama