Menu

Zatrzymania na polskiej granicy

Zatrzymania na polskiej granicy
Kiedy straż graniczna może zatrzymać na polskiej granicy? (Fot.Thinkstock)
Zatrzymania na granicy są dość częste. Powodów może być wiele. Kiedy straż graniczna może zatrzymać na polskiej granicy?
Reklama
Reklama

Wraz ze wzrostem liczby osób przekraczających granicę Polski wzrosła także liczba zatrzymań. Dotyczy to także osób, które podróżują z Wielkiej Brytanii.

List gończy

Podstawą do zatrzymania w większości przypadków jest list gończy (o ile kraj, którego granice przekracza dana osoba uznaje czyn, który spowodował wystawienie listu gończego za przestępstwo).  Zostaje on wydany po wyroku skazującym wobec osoby, która nie stosuje się do jego wypełnienia.

List gończy – urzędowe ogłoszenie, zamieszczane w gazetach, pokazywane w telewizji w porach największej oglądalności, ogłaszane czasem też przez radio, a także dostarczane do jednostek policji, straży granicznej itp., informujące o poszukiwaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych samowolnie z aresztu lub więzienia oraz tych, którzy nie stawili się na odbycie kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub nie powrócili do więzienia po upływie przepustki lub przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności.

W liście gończym zazwyczaj zamieszcza się wizerunek poszukiwanego (jego zdjęcie lub rysunek, czasem tylko portret pamięciowy), rysopis i inne dane personalne, o ile są znane, a także rodzaj przestępstwa, o które jest podejrzany.

Proces karny

Aby zatrzymać kogoś na granicy nie zawsze wymagany jest list gończy. Wystarczy, że toczy się przeciwko niemu proces karny, a on nie stawił się na rozprawie. Mogło to także spowodować wydanie na niego tymczasowego aktu aresztowania. Może także dojść do zatrzymania osoby, która nie stawiając się na rozprawie (będąc np. świadkiem) utrudnia rozwiązania sprawy.

Przykładem jest mężczyzna zatrzymany w Krakowie. Mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy w Krakowie na 2 lata pozbawienia wolności, jednak zamiast odsiedzieć wyrok zdecydował się uciec do Wielkiej Brytanii. Z podobnymi przypadkami polska Straż Graniczna styka się bardzo często.

 Długi

Kolejną przyczyną zatrzymania na granicy może być nawet niewielki dług prywatny, o ile osoba poszkodowana wniosła sprawę karną przeciwko swojemu dłużnikowi.

Europejski Nakaz Aresztowania

Na granicy można być także zatrzymanym na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Europejski nakaz aresztowania (ENA) 0 uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odpowiedzialni są także za ściganie:
 

a) przestępstwa i wykroczenia skarbowe
b) przestępstwa związane z przemytem
c) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
d) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
e) przestępstwa skierowane przeciwko funkcjonariuszom SG

System Informacji Schengen
 

Zatrzymaniom na granicy sprzyja System Informacji Schengen (SIS). Jest on wspólną, elektroniczną bazą danych o poszukiwanych osobach i przedmiotach. Składa się z modułów krajowych oraz jednostki centralnej usytuowanej w Strasburgu. System ten umożliwia wymianę informacji między służbami odpowiedzialnymi za ochronę granicy, wydawania wiz i bezpieczeństwo publiczne.

Do zadań ustawowych SG należy:

a) wykrywanie i ujawnianie fałszerstw dokumentów
b) wykonywanie zadań zleconych przez uprawnione organy krajowe oraz zagraniczne
c) niedopuszczanie do wwozu materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych
d) przeciwdziałanie przemytowi
e) przeciwdziałanie wywozowi z Polski przedmiotów zabytkowych

Straż Graniczna ma prawo do zatrzymania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw.

  Komentarze
  • Oodaj kasę
   10 stycznia 2018, 16:54

   A jednemu pożyczyłem 350zl dwa lata temu. Uciekł do Londynu.Idę jutro do prokuratory list gończy wystawić na niego. Złapiemy tego bandytę i kryminalistę.

  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 05.08.2021
  GBP 5.3553 złEUR 4.5555 złUSD 3.8485 złCHF 4.2454 zł
  Reklama