Wsparcie dla zdolnych dzieci

6 września 2017, Londynek.net, Brak komentarzy00
Wsparcie dla zdolnych dzieci
Jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest uzdolnione lub utalentowane, powinieneś najpierw przedyskutować jego umiejętności i potrzeby z nauczycielem lub wykładowcą dziecka. (Fot. Thinkstock)

Program edukacyjny “uzdolnieni i utalentowani" jest dodatkowym wsparciem dla uczniów, którzy uczą się szybciej niż inni, zapewniając im możliwość nauki w odpowiedni dla nich sposób oraz w odpowiednim tempie.

Kim są “uzdolnieni i utalentowani”?

“Uzdolnieni i utalentowani" to dzieci oraz młodzi ludzie posiadający co najmniej jedną umiejętność rozwiniętą do poziomu znacząco przewyższającego ich grupę wiekową bądź mający potencjał do rozwinięcia danych umiejętności:

“Uzdolnieni" to ci, którzy mają szczególne zdolności w zakresie co najmniej jednego przedmiotu akademickiego, takiego jak matematyka lub język angielski.

“Utalentowani" to ci, którzy mają szczególne zdolności w zakresie sportu, muzyki, projektowania lub sztuki (np. aktorstwo).

Pod kątem identyfikacji uzdolnionych i utalentowanych dzieci brane pod uwagę są również umiejętności takie jak przywództwo, umiejętność podejmowania decyzji i organizacji.

Identyfikacja uzdolnionych i utalentowanych dzieci

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest uzdolnione lub utalentowane, powinieneś najpierw przedyskutować jego umiejętności i potrzeby z nauczycielem lub wykładowcą dziecka. Niektóre szkoły zatrudniają pedagogów, zajmujących się uzdolnionymi i utalentowanymi dziećmi, z którymi również warto porozmawiać. Osoby takie są również zatrudniane w niektórych urzędach.

Od roku 2006, w ramach Annual School Census (corocznego rankingu szkół) , szkoły są zobligowane do identyfikowania ich uzdolnionych i utalentowanych uczniów. Można to zrobić na wiele sposobów - poprzez nauczycieli, rodziców, rówieśników dziecka lub nawet samo dziecko.

 Skontaktuj się z twoim samorządem lokalnym

Wsparcie dla uzdolnionych i utalentowanych uczniów

Szkoły są zobligowane do spełniania edukacyjnych potrzeb wszystkich ich uczniów, zatem również szczególnie uzdolnionych. W zależności od szkoły i samorządu lokalnego, mogą to zrobić poprzez zapewnienie wyższego poziomu pracy:

  • podczas lekcji,
  • w formie aktywności pozaszkolnych,
  • na inne sposoby.

Powinieneś porozmawiać z nauczycielem lub wychowawcą Twojego dziecka o dostępnym wsparciu. Pomocna może okazać się również rozmowa z pedagogiem z lokalnego samorządu, zajmującym się uzdolnionymi dziećmi, jeśli taki pracownik jest tam zatrudniony.

National Association for Gifted Children (NAGC)

Stowarzyszenie National Association for Gifted Childrem (NAGC) prowadzi niezależne wsparcie dla rodziców, pomagając im w rozwiązywaniu sporów ze szkołami oraz samorządami lokalnymi oraz oferuje doradztwo i wsparcie dla rodziców uzdolnionych i utalentowanych dzieci.

Więcej o National Association for Gifted Children

National Academy for Gifted and Talented Youth (NAGTY)

(Państwowa akademia na rzecz uzdolnionej i utalentowanej młodzieży)

National Academy for Gifted and Talented Youth (NAGTY) jest organizacją rządową, założoną w celu wspierania i dawania możliwości uzdolnionym i utalentowanym dzieciom. Uczniowie pomiędzy 11 a 19 rokiem życia mogą zostać członkami NAGTY Student Academy, co daje im możliwość podejmowania nowych, rozwijających wyzwań.

Co więcej, akademia stwarza uzdolnionej młodzieży możliwości poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach i poglądach.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama