Menu

Urazy oczu w pracy

Urazy oczu w pracy
Większości obrażeń można zapobiec poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony oczu. (Fot. Thinkstock)
Każdego dnia roboczego w Wielkiej Brytanii odnotowuje się średnio tysiąc przypadków urazów oczu. Część z tych urazów to ciężkie obrażenia mogące spowodować częściową lub nawet całkowitą utratę wzroku.
Reklama

Oczy są niezwykle wrażliwą częścią ciała, a ich uraz może całkowicie zmienić życie człowieka. Utrata wzroku, nawet w jednym oku, ma ogromny wpływ na poszkodowaną osobę i może istotnie wpłynąć na jej przyszłe perspektywy zawodowe i możliwość uzyskiwania dochodów. W idealnym świecie ochrona oczu nie byłaby konieczna, gdyż wszelkie prace byłyby wykonywane w sposób nie zagrażający zdrowiu. Jednak biorąc pod uwagę rodzaj prac wykonywanych na budowach, stosowanie odpowiednich środków ochrony wzroku, zazwyczaj okularów ochronnych, jest kwestią niezwykle istotną.

Zapobieganie urazom

Analizy przypadków urazu oczu wskazują, że do obrażeń dochodzi najczęściej z następujących przyczyn:

 • 75% urazów jest spowodowane uderzeniem przez lecący przedmiot;
 • 10% urazów jest spowodowane otarciami spowodowanymi przez pył lub inne ciała obce;
 • 15% urazów jest spowodowane oparzeniami lub kontaktem ze środkami chemicznymi.

Większości tych obrażeń można zapobiec poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony oczu.

Jeśli istnieje potencjalne ryzyko urazu u któregokolwiek z pracowników, pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka i podjęcia odpowiednich kroków w celu jego wyeliminowania lub zminimalizowania. Tak jak w przypadku wszystkich innych rodzajów sprzętu ochrony indywidualnej (w jęz. angielskim często określanego w skrócie PPE) pracodawca musi zidentyfikować rodzaj wymaganych środków ochrony wzroku – przy większości prac na budowie wystarczającym zabezpieczeniem będą standardowe okulary ochronne. Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej. Przekazując pracownikowi środki ochrony indywidualnej, pracodawca powinien zapewnić również odpowiedni instruktaż i szkolenie związane z ich użytkowaniem. Pracownik ma obowiązek nosić udostępnione mu okulary i utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym. Wszelkie przypadki zgubienia lub uszkodzenia środków ochrony indywidualnej (np. zadrapania okularów) należy zgłaszać pracodawcy, który powinien wymienić je na nowe.

Ciała obce

Na placu budowy ryzyko urazu oczu występuje bardzo często. Z uwagi na ryzyko przedostania się do oczu szeregu różnych unoszących się w powietrzu ciał obcych lub cząsteczek, regulacje prawne i techniczne zalecają stosowanie środków ochrony oczu w szczególności przy następujących rodzajach prac budowlanych:

 • użycie sprężonego powietrza przy usuwaniu pyłów lub zanieczyszczeń, a także podczas obróbki i czyszczenia przy użyciu metod strumieniowo-ściernych;
 • czyszczenie przy użyciu wysokociśnieniowych pomp wodnych;
 • stosowanie ręcznych lub mechanicznych narzędzi podczas wbijania w ściany gwoździ i kołków, wkręcania wkrętów, a także rozbijania, cięcia lub rozwiercania szkła, twardych tworzyw sztucznych, betonu, tynku, kamieni, cegieł, płytek lub innych podobnych materiałów;
 • obróbka, piłowanie lub skrawanie metalu przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych;
 • zeskrobywanie lub spiłowywanie farby, rdzy, itd. z metalu lub innych twardych materiałów przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych.

Chemikalia

Środki ochrony oczu są także niezbędne jako zabezpieczenie przed kontaktem oczu z chemikaliami w przypadku stosowania substancji żrących takich jak kwasy czy związki zasadowe, lub przy pracach gdzie płynne substancje są wprowadzane pod ciśnieniem do elementów budynku lub ścian – przykładowo przy izolacji murów szczelinowych.

W niektórych przypadkach proste okulary ochronne nie są wystarczającym zabezpieczeniem – wiele prac wykonywanych na budowie wymaga stosowania bardziej wytrzymałych gogli lub osłon na twarz.

Idź w ślady najlepszych – chroń swoje oczy

Wiele firm budowlanych odnotowujących najlepsze wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy wymaga, aby wszyscy jej pracownicy przebywający na budowie przez cały czas nosili okulary ochronne. Przykładowo, każdy z robotników pracujących przy budowie stadionu olimpijskiego i innych obiektów przeznaczonych na igrzyska w 2012 roku ma obowiązek noszenia okularów ochronnych. Sprzęt jest zapewniany każdemu pracownikowi nieodpłatnie.

Twój wzrok jest zawsze tak samo cenny, niezależnie od tego czy pracujesz przy dużym projekcie budowlanym, czy wykonujesz drobne prace w domu. Dopilnuj, aby twój pracodawca postępował tak jak to robią najlepsi – chroń swoje oczy.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 15.01.2021
  GBP 5.110 złEUR 4.548 złUSD 3.747 złCHF 4.222 zł
  Reklama