Menu

Ubieganie się o świadectwo autentyczności testamentu

Ubieganie się o świadectwo autentyczności testamentu
Każdy dorosły powinien mieć spisany testament i trwałe pełnomocnictwo, które jest konieczne do zapewnienia stałości rodzinie. (Fot. Thinkstock)
"Probate" to świadectwo autentyczności testamentu. Dokument ten jest potrzebny do wnioskowania o prawo do zarządzani
Reklama

W przypadku gdy testament nie został sporządzony, bliski krewny zmarłego może wystąpić do sądu o przyznanie pozwolenia na przeprowadzenie sprawy sądowej.

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu

Jeśli nie ma testamentu, bliski krewny zmarłego może ubiegać się o prawo do zarządzania własnością zmarłego. W tym przypadku należy ubiegać się o dokument "grant of letters of administration" (urzędowe prawo administracji). Jeśli zostanie on wydany, krewny jest uznany administratorem majątku. Tak jak świadectwo autentyczności, dokument ten potwierdza prawo do zarządzania majątkiem zmarłego. W niektórych przypadkach, np. jeśli beneficjent jest dzieckiem, prawo umożliwia wyznaczenie dodatkowej osoby jako administratora.

Jeśli zmarły żył w Szkocji, urzędowym dokumentem potwierdzającym prawo do administracji majątkiem zmarłego jest "grant of confirmation".

Administrator spadku (personal representative)
Termin ten określa wykonawcę lub administratora testamentu zmarłego.

Świadectwo reprezentacji (grant of representation)
Jest to ogólny termin dotyczący dokumentów zezwalających na zarządzanie majątkiem i świadectw autentyczności.

Czy świadectwo autentyczności testamentu jest zawsze wymagane?
Świadectwo jest prawie zawsze wymagane, kiedy zmarły pozostawia po sobie jedno z następujących:

 • obligacje lub udziały,
 • szczególne polisy ubezpieczeniowe,
 • własność posiadaną na własność lub wspólnie wynajmowaną ("tenancy in common").

W większości powyższych przypadków, bank lub odpowiednia instytucja będzie chciał zobaczyć świadectwo autentyczności przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Jednakże czasami, kiedy majątki są niewielkie, niektóre instytucje takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą tego nie wymagać.

Świadectwo może nie być wymagane tam, gdzie:

 • zmarły pozostawił mniej niż £5,000,
 • posiadał niektóre dobra wspólnie, na zasadzie, że po śmierci wszystko przechodzi na wspólnika.

Aby ustalić, czy można rozporządzać majątkiem bez świadectwa autentyczności, wykonawca lub administrator musi poinformować wszelkie instytucje o śmierci i załączyć kopię aktu zgonu (i testament, jeśli jest takowy).

Uzyskanie świadectwa autentyczności testamentu a opłacenie podatku spadkowego
Reprezentant nie otrzyma świadectwa autentyczności testamentu, jeśli część lub całość należnego podatku od majątku nie będzie opłacona.

Co zrobić, gdy jest więcej niż jeden wykonawca testamentu

W przypadku gdy jest więcej niż jeden wykonawca testamentu, popularne jest wybranie jednego z nich, który zajmie się zdobyciem świadectwa autentyczności testamentu oraz realizacją jego postanowień. Jednakże, przyjmuje się, że gdy wykonawców jest 4 i poniżej, mogą oni pracować wspólnie nad realizacją danego testamentu.

Wnioskowanie o świadectwo autentyczności testamentu za pośrednictwem adwokata

Możesz zgłosić się do prawnika, by pomógł Ci uzyskać świadectwo autentyczności testamentu. Może być to jednak usługa odpłatna, więc lepiej najpierw sprawdzić. Adwokata specjalizującego się w tej materii możesz wyszukać za pośrednictwem strony internetowej The Law Society.

 Ubieganie się o świadectwo autentyczności dla testamentu bez pomocy prawnika

Dokumenty jakie będziesz musiał skompletować zależą od miejsca zamieszkania zmarłego oraz czy zapłacony, czy też nie został podatek od spadku. Zapłacenie tego podatku wymagane jest w niewielkiej liczbie przypadków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages/register-offices.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel sie opinią
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 25.11.2020
  GBP 5.010 złEUR 4.471 złUSD 3.756 złCHF 4.117 zł
  Reklama