Specjalne potrzeby edukacyjne: Zmiana oświadczenia

16 października 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Specjalne potrzeby edukacyjne: Zmiana oświadczenia
W brytyjskich szkołach uczy się coraz więcej polskich dzieci. (Fot. Getty Images)

Jako część corocznego przeglądu dokonywanego przez organ władzy lokalnej, może zapaść decyzja odnośnie konieczności zmiany oświadczenia Twojego dziecka.

Organ władzy lokalnej musi sprawdzić postępy Twojego dziecka, a także upewnić się, że w dalszym ciągu możliwa jest pomoc na mocy oświadczenia.

Jeżeli wystąpiła propozycja zmiany w oświadczeniu Twojego dziecka, to organ władzy lokalnej skontaktuje się z Tobą na piśmie, a także ze szkołą oraz osobami zawodowo zajmującymi się pomocą a zaangażowanymi w sprawę Twojego dziecka.

Zostaniesz poinformowany o powodach zmian oraz zostaniesz poproszony o ustosunkowanie się do tego. Zawsze będziesz pytany o zdanie, zanim jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone.

Dlaczego mogą wystąpić zmiany?

Przykładowo, zmiany mogą wystąpić, jeżeli:

  • potrzeby Twojego dziecka w znacznym stopniu uległy zmianie;
  • organ władzy lokalnej zdecydował, że inny rodzaj pomocy dodatkowej jest konieczny;
  • Twoje dziecko musi przenieść się do innej szkoły.

Od dnia, w którym skontaktował się z Tobą organ władzy lokalnej masz 15 dni na poproszenie o organizację wspólnego spotkania celem omówienia proponowanych zmian. Organ władzy lokalnej musi poinformować Cię w ciągu ośmiu tygodni o swoich wiążących decyzjach oraz jakichkolwiek zmianach.

Jeżeli zmiany dotyczą części czwartej oświadczenia (zmiany nazwy szkoły), masz takie samo prawo do wyboru szkoły, jakie miałeś podczas pierwszego oświadczenia.

Możesz także poprosić organ władzy lokalnej o zmianę nazwy szkoły w oświadczeniu Twojego dziecka, jeżeli nie minęło 12 miesięcy od daty, kiedy ostatnio dokonywałeś jakiejś zmiany lub od daty powstania oświadczenia.

Gdy Twoje dziecko chodzi do ostatniej klasy przed pójściem do następnej szkoły - powiedz, kiedy Twoje dziecko kończy szkołę podstawową i idzie do szkoły średniej. Ważne jest, aby zalecenia ostatniego corocznego przeglądu oświadczenia zostały wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o wybór szkoły dalszego kształcenia. Organ władzy lokalnej jest zobligowany do dokonania zmiany w nazwie szkoły przed upływem 15-go lutego roku szkolnego, w którym Twoje dziecko ma zmienić szkolę.

Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami organu władzy lokalnej

Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w oświadczeniu, przysługują Ci te same prawa jak w dniu utworzenia oświadczenia. Organ władzy lokalnej powinien zawiadomić Cię o lokalnych ustaleniach w celu wyeliminowania różnic zdań. Powinien także zawiadomić Cię o możliwości odwołania się do Specjalnego trybunału potrzeb oraz niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Tribunal).

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama