Menu

Rozporządzanie pieniędzmi i nieruchomościami zmarłego w UK

Rozporządzanie pieniędzmi i nieruchomościami zmarłego w UK
Po śmierci bliskiej osoby członkowie rodziny muszą uporządkować jej majątek. (Fot. Getty Images)
Wykonawca lub administrator testamentu zajmuje się rozporządzaniem środkami finansowymi i nieruchomościami czyli majątkiem pozostawionym przez zmarłego.
Reklama
Reklama

Jest także zobowiązana do opłacenia wszystkich podatków , a także długów zmarłego oraz do podzielenia majątku pośród spadkobierców.

Jeśli zmarły pozostawił ważny testament, wtedy osobę dbającą o spełnienie jego ostatniej woli nazywamy wykonawcą testamentu. W przypadku gdy sporządzony testament nie jest ważny w świetle prawa lub w ogóle nie został sporządzony wówczas osoba, której powierzony zostaje podział majątku, nazywana jest administratorem.

Każdego administratora mianuje sąd zanim zajmie się czynnościami związanymi z majątkiem pozostawionym przez osobę zmarłą. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym podziałem ról, powinieneś poradzić się prawnika

Dostęp do pieniędzy, nieruchomości i innych rzeczy wartościowych pozostawionych przez zmarłego

Jeśli zmarły pozostawił dużą sumę pieniędzy lub nieruchomość, które można zaliczyć do jego majątku własnego, wykonawca testamentu lub administrator majątku ma prawo ubiegania się o przyznanie środków finansowych, by móc otrzymać dostęp do pieniędzy. Formularz zgłoszeniowy należy kierować do the Probate Registry.

Jeśli zmarły pozostawił ważny testament, wówczas dokonuje się sprawdzenia autentyczności testamentu. Jeśli testament zmarłego nie jest ważny lub nie ma go wcale, wówczas rozpatruje się kwestię przyznania sprawy reprezentantowi.

Małe majątki i zajęcie się naglącymi długami

Jeśli osoba zmarła pozostawiła niewielką sumę pieniędzy (zwykle 5,000 funtów lub mniej) jako swój majątek, może nie być koniecznym uzyskanie potwierdzenia autentyczności testamentu lub listów administracyjnych do wycofania pieniędzy z konta bankowego osoby zmarłej lub innych instytucji finansowych. Procedury te mogą się jednak okazać pomocne, gdy pieniądze należące do osoby zmarłej będą potrzebne do opłacenia pilnych wydatków, jak choćby opłacenie pogrzebu, opłata na rzecz hipoteki czy ubezpieczenia domu. Każdy bank czy inna instytucja finansowa kieruje się swoimi zasadami odnośnie tego, jaki dokument musi być przedstawiony, by móc uzyskać te środki finansowe i jaką sumę pieniędzy przyznają osobie zarządzającej majątkiem zmarłego.

Jeśli zmarły posiadał kilka kont bankowych, na których znajdowały się niewielkie sumy pieniędzy, które łącznie przekroczyły 5,000 funtów, wtedy nadal możliwy jest dostęp do tych środków finansowych bez potwierdzania testamentu czy listów administracyjnych. I ponownie pamiętać należy, że każdy bank lub instytucja finansowa ma swoje zasady dotyczące tego, czy pozwoli na podjęcie tych pieniędzy - czy też nie - osobie, której powierzono sprawy majątkowe.

Nawet jeśli bank czy inna instytucja zajmująca się finansami nie wymaga oficjalnego pozwolenia, może poprosić o podpisanie dokumentu zabezpieczającego daną placówkę, gdyby w przyszłości okazało się, że pieniądze zostały wypłacone nie tej osobie.

Osoba zmarła mogła gromadzić środki finansowe na koncie wspólnie z inną osobą w banku lub towarzystwie oszczędnościowym. W takim przypadku normalnym jest fakt, że pieniądze te przechodzą na własność żyjącego współwłaściciela konta. Nie są one też do dyspozycji wykonawcy testamentu lub administratora majątku i osoby te nie mają prawa nimi zarządzać. Jednakże, jeśli zmarły był współwłaścicielem nieruchomości, wówczas jego część jest traktowana jako część majątku i podlega opodatkowaniu.

Objęcie własności osoby zmarłej

Własność obejmuje: domy, działki, antyki, dzieła sztuki, biżuterię oraz dobra jakie jak patenty czy prawa autorskie.

Jeśli dana własność figurowała wyłącznie na nazwisko zmarłego, który pozostawił obowiązujący testament, wówczas własność zostanie przekazana zgodnie z jego wolą. W przypadku, gdy brak jest testamentu lub tez nie obejmuje on danej własności wówczas o jej przekazaniu musi zadecydować sąd.

Jeśli zmarły posiadał własność z inną osobą lub osobami, wtedy wykonawca testamentu lub administrator majątku musi zdobyć informacje na temat udziału poszczególnych osób we własności. Jeśli własność jest domem, powinna być sporządzona dokumentacja potwierdzająca akt własności.

Własność wspólna

W przypadku, gdy osoba zmarła nabyła własność wspólne z inną osobą lub osobami jako korzystną dzierżawę wspólną, wówczas część zmarłego przechodzi automatycznie na rzecz żyjącego współwłaściciela lub współwłaścicieli. Własność będąca dzierżawą wspólną nie wlicza się do majątku osoby zmarłej, natomiast wartość części, której właścicielem był zmarły brana jest pod uwagę przy wycenie jego majątku dla zapłacenie podatku od spadku.

W innych przypadkach, gdy zmarły nabył własność z inną osobą, jego część staje się elementem majątku i podlega zarządzaniu przez wykonawcę testamentu zgodnie z wolą osoby zmarłej lub administratora majątku zgodnie z postanowieniami i regulacjami prawnymi. Osoba będąca administratorem ma zadanie trudne i zawiłe dlatego poleca się jej zaciąganie niezależnych porad prawnych.

Sposoby przyznawania renty

Różne zasady występują przyznawaniu różnych typów rent. Wykonawca testamentu lub administrator majątku musi poznać każdy ze schematów, który dotyczy osoby zmarłej i sprawdzić czy:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci jest opłacane,
 • wypłacana jest renta dla małżonka, partnera lub dzieci,
 • żadna z inwestycji nie stała się częścią majątku zmarłego na skutek otrzymywania przez niego renty dla samo zatrudnionych.

Pamiętaj o tym, że były małżonek lub dawny partner mogą mieć prawo do otrzymywania pewnych rodzajów rent w zależności od postanowień rozwodu lub rozstania.

Polisa ubezpieczeniowa na życie

Zaleca się skontaktowanie z towarzystwem ubezpieczeniowym najszybciej jak to jest tylko możliwe. To tam otrzymasz informacje o tym, co zrobić i jakie dokumenty przedłożyć, by móc wypłacić pieniądze.

Dobrze jest także sprawdzić dokładnie jaka suma pieniędzy z polisy jest należna i komu przed podpisywaniem dokumentów z wysokością ubezpieczenia. Pamiętaj, by sprawdzić, czy polisa ma nadal moc prawną i jaka jest jej wysokość przed uzgadnianiem kosztów pogrzebu.

Zawsze żądaj dowodu od towarzystwa ubezpieczeniowego przy wypłacaniu środków pieniężnych z polisy.

Długi względem zmarłego

Wykonawca testamentu lub administrator majątku mogą podjąć się zebrania długów względem osoby zmarłej.

Gdzie gromadzić pieniądze należące do majątku zmarłego

Bez względu na wielkość majątku dobrym rozwiązaniem jest otwarcie osobnego rachunku bankowego lub w towarzystwie oszczędnościowym i gromadzenia tam środków związanych z majątkiem zmarłego. W ten sposób wszystkie wydatki związane z działalnością administracyjną będą udokumentowane. Spadkobiercy upoważnieni są do zgłoszenia do sądu w celu otrzymania upoważnienia sprawdzenia pełnego spisu majątku oraz wyciągów z kont bankowych powiązanych z majątkiem.

Zapobieganie kradzieży

Zdarza się, że oszuści próbują podszywać się pod nazwisko osoby zmarłej, by móc przejąć pieniądze zgromadzone w ramach jej majątku. By zawczasu temu zapobiec, możesz dokonać zabezpieczającej rejestracji, która będzie Cię chronić przed złodziejami.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 18.06.2021
  GBP 5.3015 złEUR 4.5503 złUSD 3.8198 złCHF 4.1580 zł
  Reklama