Program nauczania dla dzieci 11-16 lat

14 czerwca 2013, Londynek.net, Brak komentarzy00
Program nauczania dla dzieci 11-16 lat

Twoje dziecko w wieku 11-16 lat zbliży się do Kluczowych poziomów 3 oraz 4. W Klasie 9 przystąpi do narodowych testów, a także wybierze, czego będzie się uczyć w Etapie kluczowym 4. Podczas Etapu kluczowego 4, większość uczniów będzie starało się osiągnąć kwalifikacje, zazwyczaj w postaci egzaminu GCSE.

Etap kluczowy 3 oraz rządowy program nauczania

Dzieci w wieku 11-14 (Klasy 7-9), uczęszczające do szkół państwowych uczą się według Etapu kluczowego 3 w ramach Rządowego programu nauczania.

W skład obowiązkowych przedmiotów programu nauczania w Etapie kluczowym 3 wchodzą:

 • Język angielski
 • Matematyka
 • Nauki ścisłe
 • Projektowanie oraz technologie (Design and technologies)
 • Technologia informacyjna oraz komunikacyjna (Information and Communication Technology (ICT))
 • Historia
 • Geografia
 • Nowożytne języki obce
 • Sztuka i projektowanie
 • Muzyka
 • Wychowanie obywatelskie
 • Wychowanie fizyczne

Szkoły również zapewniają:

* Edukację odnoście modelu kariery oraz doradztwo (w trakcie Klasy 9)
* Wiedza o życiu w rodzinie (Sex and Relationship Education (SRE))
* Zajęcia z religii

Rodzice mają możliwość nieposyłania swoich dzieci na całość bądź też jakąś cześć zajęć z religii jak również nieobowiązkowych elementów Wychowania do życia w rodzinie (SRE).

W zależności od szkoły, Twoje dziecko może również uczęszczać na lekcje Ochrony zdrowia własnego oraz zbiorowego (Personal, social and health education (PSHE)).

Możliwości wyboru w Klasie 9

W wieku 14 lat Twoje dziecko przystąpi do narodowych testów, które pozwolą szkole na uzyskanie informacji na temat postępów w nauce, jakie Twoje dziecko poczyniło.

W trakcie Klasy 9, Twoje dziecko również dokona wyboru przedmiotów, których będzie się uczyć w Etapie kluczowym 4. Nauka wielu z tych przedmiotów będzie prowadzić do uzyskania powszechnie honorowanych kwalifikacji, takich jak GCSE.

Twoje dziecko musi wybrać te przedmioty, które mu odpowiadają oraz te, z którymi może dać sobie radę. Jednak powinno także dążyć do utrzymania różnorodności oraz równowagi, jeśli chodzi o wybrane przedmioty, co w przyszłości pozwoli na szersze możliwości wyboru pracy.

Szkoła, do której chodzi Twoje dziecko, przedstawi Ci listę opcji dostępnych w Klasie 9. Być może wspólne ich przeanalizowanie z Twoim dzieckiem będzie miało dobry wpływ na podejmowane decyzje.

* 9 rok życia - możliwości

* Oceny nauczycielskie oraz testy w kluczowych etapach według rządowego programu nauczania

* Poznaj więcej informacji dla rodziców dzieci w wieku 11-14 lat

Etap kluczowy 4

Uczniowie w Klasach 10 oraz 11 mają zazwyczaj od 14 do 16 lat. Pod koniec Etapu kluczowego 4 większość uczniów przystępuje do narodowych egzaminów, zazwyczaj są to egzaminu GCSE. Twoje dziecko będzie także miało do wyboru szeroki zakres kwalifikacji zawodowych.

W Etapie kluczowym 4 twoje dziecko będzie uczyć się zarówno przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych. Przedmioty, z którymi będzie miało do czynienia obejmują:

 • Język angielski
 • Matematykę
 • Nauki ścisłe
 • Technologia informacyjna oraz komunikacyjna (Information and Communication Technology (ICT))
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie obywatelskie

Dodatkowo, uczniowie będą musieli podjąć naukę modelów kariery zawodowej jak również naukę powiązaną z pracą. Szkoły są także zobligowane do umieszczenia w swojej ofercie zajęć z religii, wychowania do życia w rodzinie a także przynajmniej jednego przedmiotu z każdej z czterech obszarów przedmiotów dodatkowych, do których uczeń ma prawo nauki.

Lista dodatkowych przedmiotów:

 • Przedmioty związane ze sztuką
 • Projektowanie oraz technologie (Design and technologies)
 • Nauki humanistyczne
 • Nowożytne języki obce

Wiedza o życiu w rodzinie (Sex and Relationship Education (SRE)) oraz zajęcia z religii

Wiedza o życiu w rodzinie

Jako rodzic lub opiekun, stanowisz główne źródło wiedzy swojego dziecka w zakresie wiedzy o życiu w rodzinie. Wiedza o życiu w rodzinie nauczana w szkołach ma za zadanie uzupełnić cię w tej roli. Szkoły dysponują swoim własnych programem Wiedzy o życiu w rodzinie, biorącym pod uwagę pomoc rządu oraz ustawowe wymagania. Ty również powinieneś zabrać głos w tej kwestii. Zaleca się, aby szkoły konsultowały rozwijanie bądź aktualizowanie swojego programu nauczania Wiedzy o życiu w rodzinie z rodzicami.

Kopia założeń szkolnego programu nauki Wiedzy o życiu w rodzinie musi być ci przedstawiona do wglądu. Jeżeli masz jakiekolwiek komentarze na jego temat, omów je z członkiem grona pedagogicznego. Jeśli jesteś niezadowolony, możesz wycofać swoje dziecko z uczestnictwa w części bądź całości tych zajęć. Wyjątek stanowią ustawowe elementy, obligatoryjne na mocy rządowego programu nauczania.

Zajęcia z religii

Szkolny program nauczania religii również jest tworzony lokalnie - albo przez samą szkolę albo przez ciało reprezentujące pobliskie szkoły, nauczycieli oraz społeczności religijne. Rodzice mają także prawo do wycofania swoich dzieci z uczestnictwa w całości bądź też części programu nauki religii.

Odnowienie programu nauczania dla 11-16 latków

W lutym 2007, Urząd Kwalifikacji oraz Programu Nauczania (Qualifications and Curriculum Authority (QCA)) wydał nowy szkic programu nauczania, mający na celu danie szkołom większej dowolności. Decyzja końcowa w sprawie nowego programu nauczania jest oczekiwana w czerwcu 2007. Rząd planuje wprowadzać go w życie w fazach przez 3 lata, począwszy od września 2008.

Zmiany w szkolnictwie dla uczniów w wieku 14-16 lat

Nowe kwalifikacje potwierdzane dyplomem jako część reform programu nauczania będą wprowadzone od września 2008. Początkowo dla uczniów w liczbie do 40,000.

Nowe dyplomy łączą naukę teoretyczną z rozwijaniem praktycznych umiejętności oraz pozostaną dostępne dla młodzieży o wszelkich poziomach zdolności.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama