Menu

Prawo do informacji w UK

Prawo do informacji w UK
W UK obowiązuje ustawa FOI (The Freedom of Information Act), zgodnie z którą obywatele mają prawo do informacji dotyczących instytucji publicznych. (Fot. Getty Images)
Każdy ma prawo do zapoznania się z informacjami zgromadzonymi przez sektory publiczne różnych organizacji na mocy ustawy o wolności informacji, która weszła w życie w styczniu 2005 roku.
Reklama
Reklama

Ustawa o wolności w dostępie do informacji (FOI) mówi o prawie do wglądu w informacje publiczne.

FOI daje obywatelowi prawo do otrzymania informacji na wybrany przez niego temat w wybranym organie publicznym. Ponadto organizacja musi dostarczyć te informacje w ciągu miesiąca. Możesz także poprosić o udostępnienie Ci informacji zgromadzonymi na Twój temat.

Szkocja posiada własną ustawę o wolności w dostępie do informacji, która jest jednak bardzo podobna do tej obowiązującej w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jeśli organizacja, do której kierujesz prośbę o dostęp do informacji działa tylko na terenie Szkocji, wówczas obowiązuje Cię ustawa szkocka.

Organy sektora publicznego objęte ustawą:

 • Departamenty rządowe oraz placówki terenowe
 • Władze lokalne
 • Towarzystwa zdrowotne, szpitale i przychodnie lekarskie
 • Szkoły, szkoły wyższe i uniwersytety
 • Muzea utrzymywane ze środków publicznych
 • Policja
 • Wiele innych organów publicznych i doradczych
 • Więcej o organizacjach objętych FOI

Kto może uzyskać dostęp do informacji?

Każdy może poprosić o jakąkolwiek informację, jednak niektóre mogą nie być udostępniane ze względu na ochronę różnych interesów, które zostały omówione w ustawie. W przypadku odmowy udzielenia informacji, organizacja musi podać  przyczynę odmowy.

W przypadku prośby o informacje zgromadzone na Twój temat, Twoja prośba będzie rozpatrywana pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych, a nie ustawie o wolności w dostępie do informacji.

Jak złożyć prośbę?

Wszystko, co musisz zrobić to napisać (może być drogą elektroniczną) do organu publicznego, który według Ciebie posiada potrzebne Tobie informacje. Ważne, byś w liście zawarł:

 • Imię i nazwisko
 • Adres kontaktowy
 • Opis informacji

Nie trzeba wspominać o ustawie, ale nie ma też przeciwwskazań, aby tego nie robić. Ważne, aby opisać jak najdokładniej informacje, o które prosimy. Na przykład zamiast pisać „wszystko co posiadacie o X", napisz „Zapiski ze spotkania, na którym podjęto decyzję o X". To pomoże instytucji odnaleźć konkretne informacje.

Każda z instytucji publicznych musi zarządzać posiadanymi informacjami zgodnie z pewnym przyjętym schematem, który określa klasę oraz rodzaj posiadanych informacji (jak choćby zapisy czy sprawozdania). Warto o tym pamiętać, występując o udzielenie informacji.

Ile to trwa?

Instytucje publiczne muszą odnieść się do prośby szybko i powinny dostarczyć informacje w ciągu 20 dni roboczych. Jeśli potrzebują więcej czasu muszą o tym powiadomić  podać powód zwłoki.

Ile to kosztuje?

Większość próśb jest bezpłatna. Możesz być poproszony o niewielką odpłatność za wykonanie kopii lub opłatę pocztową.

Jeśli instytucja publiczna uzna, że zdobycie informacji będzie ją kosztować więcej niż 450 funtów (600 funtów przy prośbach do władz rządowych), wówczas odrzuca prośbę. Może natomiast zwrócić się z prośbą o bardziej dokładne sprecyzowanie potrzebnych informacji, aby ułatwić im poszukiwania.

Jak otrzymuje się informacje?

Po zgłaszeniu prośby o udzielenie informacji na konkretny temat, można także poprosić, aby były one przesłane w wybranej przez nas formie. Jednak proszona instytucja może obciążyć nas kosztami dostarczenia informacji. Informacje można otrzymać w następujący sposób:

 • W postaci materialnej
 • W postaci podsumowania
 • W postacie pozwolenia na zapoznanie się z nagraniami zawierającymi informacje

Można otrzymać je również:

 • Braillem
 • W postaci nagrania audio
 • W powiększeniu
 • Przetłumaczone w innym języku

Prawo do powielania i ograniczenia

Ustawa o wolności w dostępie do informacji nie podaje ograniczeń co do wykorzystana otrzymanych informacji. Jednakże ustawa nie przewiduje kopiowania otrzymanych informacji. Jeśli planujesz kopiować otrzymane informacje, powinieneś upewnić się, że nie naruszasz niczyich praw autorskich.

Prawo do odwołania się

Gdy prośba o udzielenie informacji zostanie odrzucona, można poprosić daną instytucję publiczną o uzasadnienie podjętej przez nią decyzję. Takowe powinna podać osoba, która nie była zaangażowana w podjęcie poprzedniej decyzji.

Jeśli ktoś nie otrzyma uzasadnienia odmowy, może zgłosić się do niezależnego Komisarza Informacji, w którego uprawnieniach leży wszczęcie dochodzenia na temat rozpatrzenia  prośby przez instytucję oraz powodu podania decyzji odmownej. W momencie stwierdzenia nieuzasadnionej odmowy, komisarz ma prawo nakazania instytucji udzielenia informacji.

Trybunał do spraw udzielania informacji

Jeśli natomiast ktoś nie zgadza się ze sposobem, w jaki Komisarz Informacji rozpatrzył odwołanie, ma prawo odwołania także od tej decyzji, które będzie rozpatrywane przez Trybunał ds. udzielania informacji. Taka możliwość zachodzi tylko w momencie odrzucenia decyzji Komisarza Informacji. Trybunał nie rozpatruje odwołań niższej instancji.

Prośba o informacje na temat środowiska

Możesz także zgłosić prośbę o udzielenie informacji na temat środowiska naturalnego. Tego typu zapytania nie są odrzucane przez instytucje sektora społecznego i obejmują tematykę powietrza i atmosfery, wody, gleb, krajobrazów, energii, hałasu, odpadów radioaktywnych, emisji i wydzielaniu zanieczyszczeń oraz ich głównych producentach.

Więcej szczegołow na temat dostępu do informacji mozna znaleźć na stronie: www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-request/if-your-request-is-turned-down.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 24.02.2021
  GBP 5.261 złEUR 4.518 złUSD 3.715 złCHF 4.096 zł
  Reklama