NVQ

23 kwietnia 2020, Londynek.net 100
NVQ

National Vocational Qualifications - (Krajowe Kwalifikacje Zawodowe) - (NVQ) odzwierciedlają umiejętności i wiedzę niezbędną do efektywnego wykonywania pracy zawodowej i wykazują kompetencję danej osoby w obszarze reprezentowanym przez dane NVQ.

NVQs są oparte na brytyjskich standardach zawodowych. Standardy te określają, jakie są oczekiwania w konkretnej pracy. W miarę jak czynisz postępy podczas kursu, porównujesz swoją wiedzę i umiejętności ze standardami, więc możesz zobaczyć co jeszcze potrzebujesz zrobić, aby wydajniej pracować.

Podchodzenie do NVQ może być zasadne zarówno jeśli posiadasz już jakieś umiejętności jak i dopiero zaczynasz zupełnie od zera. NVQ jest kierowany zarówno do uczniów, studentów i osób pracujących.

Uzyskanie NVQ jest dość proste, uczęszczanie na szkolenia i ćwiczenia pod nadzorem osoby obserwującej i egzaminującej daje nam takie możliwości. Kandydaci muszą udowodnić, że posiadają kompetencje odpowiadające standardom NVQ. Egzaminator (asesor) po zakończeniu szkolenia zaświadcza, że kandydat posiada niezbędną wiedzę, rozumienie i doświadczenie praktyczne, dające pewność właściwego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Dzięki tym zajęciom egzaminator jest w stanie pomóc kandydatom podchodzącym do NVQ, by m.in określić posiadane już przez nich umiejętności, określić poziom i standardy, które mają być osiągnięte, wybrać działania, które w sprawny sposób pozwolą nam osiągnąć wymagane umiejętności. Po tym wstępnym rozpoznaniu kandydat może uczestniczyć w kursie szkoleniowym dostosowanym do odpowiedniego poziomu.

NVQ są podzielone na 5 poziomów, w zależności od wymaganych umiejętności. Poniższe definicje określają ogólne zasady przechodzenia między kolejnymi poziomami. Poziomy 1-3 odpowiadają nauczaniu młodzieży w wieku 14-19 lat i osiągniecie poziomu 4 w wieku 19 lat jest bardzo rzadkie.

Poziomy NVQs:

NVQ 1 – podstawowa wiedza w zakresie różnego rodzaju rutynowych i przewidywalnych czynności zawodowych.

NVQ 2 – wiedza w znaczącym zakresie różnego rodzaju czynności zawodowych, wykonywanych w różnym kontekście, z których niektóre mogą być nietypowe i wymagające pewnego zakresu samodzielności i odpowiedzialności. Współpraca z innymi członkami zespołu.

NVQ 3 - kompetencja w szerokim zakresie wiedzy zawodowej i prac wykonywanych w różnych okolicznościach, z których większość jest złożona i nietypowa. Wyraźny poziom samodzielności i odpowiedzialności, z zachowaniem nadzoru i wskazówek ze strony innych osób w miarę potrzeb.

NVQ 4 – szeroka wiedza i umiejętności zawodowe, obejmująca złożone kwestie techniczne, istotna samodzielność i odpowiedzialność; również z odpowiedzialnością za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów.

NVQ 5 – dogłębna wiedza zawodowa, obejmująca również wiedzę fundamentalną i szczegółową, pozwalająca na pracę w każdych, również tych niemożliwych do przewidzenia okolicznościach. Bardzo wysoki poziom samodzielności i odpowiedzialności i znacząca odpowiedzialność za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów. Umiejętności analityczne, diagnostyczne, projektowe. Planowanie, wykonanie i ocena jakości pracy

NVQ oferuje 1300 dostępnych przedmiotów. Są one dostępne w większości w sektorach biznesowych, obejmujących:

* przedsiębiorczość i zarządzanie
* sprzedaż, marketing, dystrybucja
* opieka zdrowotna
* żywność, catering i obiekty wypoczynkowe
* budownictwo i nieruchomości
* produkcja i inżynieria

Kursy nie mają limitu czasowego. Tempo kursu jest dostosowane do indywidualnego kursanta. Jednak w większości przypadków uczący się potrzebują roku na skończenie kursu na poziomie 1, 2 i około dwóch lat na poziom 3 NVQ.

NVQ są obliczone na praktyczne zadania i dokumentacje. Zwykle, wykwalifikowany oceniający będzie cię obserwował i zadawał pytania na temat faktycznych zadań, które wykonujesz w miejscu pracy (lub w rzeczywistym środowisku pracy). Oceniana będzie zarówno twoja wiedza, rozumowanie jak i sposób wykonywania zadań.

Twój oceniający odznaczy zaliczenie poszczególnych części kursu, gdy osiągniesz wymagany poziom. Jesteś oceniany jako „kompetentny" (competent) lub „jeszcze nie kompetentny" (not yet competent).

Ukończenie NVQ umożliwia ci dalsze szkolenia na wyższym poziomie NVQ. Możesz ukończyć pełne 5 poziomów NVQ i/lub zdobyć zawodowe kwalifikacje, zwykle w podobnej branży.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


Marta Kozyra

Chcialabym sie dowiedziec jaka prace bede mogla wykonywac w Polsce po ukonczeniu Children's Care,Learning and Development NVQ3?

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama