Certyfikaty z języka angielskiego

12 sierpnia 2014, Londynek.net, Brak komentarzy00
Certyfikaty z języka angielskiego

W naukę języka angielskiego zawsze warto zainwestować. A egzaminy na różnych poziomach można zdać mieszkając i pracując w Wielkiej Brytanii. Warto się na to zdecydować przez wzgląd na ich przydatność w przyszłym życiu zawodowym czy naukowym.

KET - Key English Test - certyfikat z języka angielskiego, który ma za zadnie przygotować Cię do codziennej komunikacji z językiem angielskim w piśmie i mowie na podstawowym poziomie.

Mamy dwie wersje egzaminu KET : KET oraz KET for Schools. Oby dwa mają taką samą formę i takie same pytania egzaminacyjne. Jedyną różnica jest dobór tematów w KET for Schools, który jest skoncentrowany na tematyce szkolnej i kierowany do osób uczących się.

Czy egzamin KET jest dla Ciebie?

 •  Czy posiadasz podstawowe umiejętności z języka angielskiego?
 •  Czy potrafisz zrozumieć prosty tekst pisany?
 •  Czy potrafisz komunikować się w podstawowych życiowych sytuacjach po angielsku?


Jeżeli na wyżej wymienione pytania odpowiedziałeś twierdząco to egzamin KET jest odpowiedni dla Ciebie.

Co zyskasz, zdając egzamin KET?

KET jest przeprowadzany przez prestiżowy angielski uniwersytet -  Cambridge University.

Inne wynikające korzyści ze zdania egzaminu KET:

 • jest to egzamin, który da Ci umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym
 • jest to międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie
 • KET jest dobrym przygotowaniem by w przyszłości podejść do FCE ( First Certificate in English)

KET jest certyfikatem językowym, któremu przypisuje się poziom A2 w terminologii naukowej. Pozwala to na odpowiedni dobór książek, podręczników itp. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  obejmuje 6 poziomów językowych od A1 po C2.

Jak wygląda egzamin KET?

Na część obejmującą czytanie i pisanie jest przeznaczona 1h i 10minut
- Twoim zadaniem na tym etapie będzie zrozumienie tekstu takiego, jaki możemy znaleźć w broszurze, gazecie albo magazynie. Również będziesz musiał uzupełnić luki w tekście oraz napisać własny tekst na maximum 25 słów.

Część obejmująca słuchanie trwa 30 minut.
- W tej części musisz zaprezentować swoje umiejętności związane z wyłapywaniem informacji z wypowiedzi mówionej.

Część ustna trwa ok 10 minut
- Twoim zadaniem jest zaprezentowanie Twoich umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez odpowiadanie na zadane pytania przez egzaminatora oraz branie udziału w konwersacji z nim. Cześć mówiona zazwyczaj wygląda tak, iż jest jeden egzaminator oraz 2 osoby zdające, które muszą również komunikować się między sobą w prowadzonej dyskusji.

PET - Preliminary English Test - jest egzaminem dla osób, które potrafią komunikować się w języku angielskim. W związku z tym potrafią mówić i pisać w języku angielskim na poziomie intermediate - czyli średnio-zaawansowanym. Na tym poziomie obowiązują wszystkie formy użytkowe języka angielskiego : mowa, pismo, czytanie i słuchanie.

Egzamin PET ma przygotować Cię do używania języka angielskiego swobodnie w codziennym życiu. Egzamin ten jest uznawany na całym świecie, gdyż jest egzaminem międzynarodowym. Daje on pewność Twojemu pracodawcy, że posiadasz umiejętności językowe, które pozwalają Ci na sprawną prace w grupie.

Wyróżniamy dwie wersje egzaminu PET: PET oraz PET for Schools. Jedyna różnicą jest dobór tematów do realizacji. PET for School jest kierowany do osób uczących się.

Czy egzamin PET jest dla Ciebie?

 •  potrafisz się komunikować w codziennych sytuacjach i rozwiązywać podstawowe problemy?
 •  potrafisz czytać ze zrozumieniem artykuły w gazetach i magazynach?
 •  posiadasz umiejętności by napisać list o sprawach codziennych?
 •   brac udzial w dyskusji w trakcie spotkania?

Jeżeli na większość pytań znajdujących się powyżej odpowiedziałeś twierdząco to egzamin PET jest kierowany do Ciebie.

Zalety zdania egzaminu PET:

 •  jest to egzamin międzynarodowy uznawany na całym świecie
 •  nabyte umiejętności ułatwią Ci komunikacje w języku angielskim
 •  zdanie egzaminu PET jest dobrym przygotowaniem by w przyszłości zdawać inne egzaminy językowe jak FCE

Egzamin PET jest w międzynarodowym naukowym oznaczeniu na poziomie B1. of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) obejmuje 6 poziomów od A1 do C2.

W czym pomogą Ci nabyte umiejętności po zdaniu egzaminu PET?

 •  będziesz potrafił zrozumieć publiczne oświadczenia oraz informacje
 •  w trakcie podróży do krajów angielsko-języcznych zrozumiesz przygotowane turystyczne informacje
 •  będziesz potrafił zadawać pytania i pracować w grupie
 •   posiądziesz umiejętności by pisać listy oraz notatki w języku angielskim

Egzamin PET składa się z 3 części:

Czytanie i pisanie zajmuje 1h30min.
-Twoim zadaniem na tym etapie będzie zrozumienie tekstu takiego jaki możemy znaleźć w broszurze, gazecie albo magazynie. Również będziesz musiał uzupełnić luki w tekście oraz napisać własny tekst jak list albo notatka.

Słuchanie trwa ok 30 minut
- w tej części musisz zaprezentować swoje umiejętności związane z wyłapywaniem informacji z wypowiedzi mówionej

Część ustna trwa ok 10 minut
- Twoim zadaniem jest zaprezentowanie Twoich umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez odpowiadanie na zadane pytania przez egzaminatora oraz branie udziału w konwersacji z nim. Cześć mówiona zazwyczaj wygląda tak, iż jest jeden egzaminator oraz 2 osoby zdające, które muszą również komunikować się między sobą w prowadzonej dyskusji.

FCE - First Certificate in English - jest egzaminem dla ludzi, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyżej niż średnio-zaawansowany (upper intermediate). Jest to idealny typ egzaminu dla Ciebie jeżeli uczysz się w języku angielskim bądź pracujesz i posługujesz się językiem angielskim w piśmie, mowie, czytaniu i słuchaniu. Bardzo często zanim podejdziesz do egzaminu FCE zostaniesz na samym początku zabrany na rozmowę kontrolną z egzaminatorem, który po jej przeprowadzeniu może uznać czy jesteś gotowy by przystąpić do FCE.

Czy FCE jest dla Ciebie?

 •  potrafisz zrozumieć tekst z różnych źródeł gdy go czytasz?
 •  potrafisz robić szybkie notatki w języku angielskim?
 •  potrafisz rozmawiać z ludźmi w języku angielskim na różne tematy?
 •   rozumiesz co mówią do Ciebie inni ludzie podczas rozmowy?

Jeżeli na większość wyżej wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco to oznacza, że egzamin FCE jest kierowany dla Ciebie.

Co daje Ci zdanie egzaminu FCE?

 • nabyte umiejętności ułatwią Ci życie i komunikacje w języku angielskim
 • FCE jest egzaminem międzynarodowym, dlatego certyfikat, który otrzymasz po jego zdaniu ma moc międzynarodową i jest uznawany na całym świecie
 • zdanie FCE daje Ci możliwość przystąpienia w przyszłości do kolejnych egzaminów językowych takich jak CPE

Egzamin FCE jest w międzynarodowym naukowym oznaczeniu na poziomie B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) obejmuje 6 poziomów od A1 do C2.

Jakie umiejętności nabędziesz po zdaniu egzaminu FCE?

 •  zrozumiesz teksty o różnej tematyce i z różnych dziedzin, który będziesz czytał
 •  będziesz miał możliwość prowadzić bardziej interesujące konwersacje z innymi osobami, gdyż poszerzysz baze swojego słownictwa
 •  Będziesz potrafił wyrażać swoją opinię o różnych rzeczach oraz określać ich zalety i wady, a także wyrażać swój punkt widzenia

Egzamin FCE składa się z 5 części:

Czytanie: trwa ok 1h
Musisz posiadać umiejętności, które pozwolą zrozumieć Ci tekst, który czytasz. Najczęściej zdarza się, ze dostaje się materiał (fragment) artykułu bądź książki fikcyjnej, realistycznej, artykuł z gazety.

Pisanie: 1h 20minut
Będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności z pisania w zakresie przygotowania krótkiej historii, listu, recenzji, eseju

Użycie języka angielskiego - zadania: 45 minut
zadania z gramatyki i słownictwa

Słuchanie: 40 minut
Musisz udowodnić, że rozumiesz słuchany przez siebie materiał, do którego będziesz miał pytania bądź tekst do uzupełnienia. Zakres materiału, który możesz usłyszeć to: wiadomości, audycja radiowa, dialog, czyjąś historię, publiczne powiadomienia.

Egzamin z mowy: 14 minut
- Twoim zadaniem jest zaprezentowanie Twoich umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez odpowiadanie na zadane pytania przez egzaminatora oraz branie udziału w konwersacji z nim. Cześć mówiona zazwyczaj wygląda tak, iż jest jeden egzaminator oraz 2 osoby zdające, które muszą również komunikować się między sobą w prowadzonej dyskusji.

Co daje Ci zdanie egzaminu FCE?

 • jest to egzamin międzynarodowy uznawany na całym świecie
 • Firmy takie jak American Express, Agfa-Gevaert GmbH, Siemens and Procter & Gamble chętnie przyjmują osoby z certyfikatem FCE
 • zdanie FCE daje Ci możliwość przystąpienia do innego egzaminu takiego jak CAE

CAE - Certificate in Advanced English - jest egzaminem dla osób z zaawansowanym angielskim. Jest to egzamin dla osób, które posługują się profesjonalnym słownictwem w szkole lub pracy.

Czy egzamin CAE jest dla Ciebie?

 •  używasz języka angielskiego bez przeszkód w komunikacji?
 •  jesteś pewny swoich umiejętności językowych?
 •   potrafisz napisać tekst na różne tematy z dużą bazą wyszukanego słownictwa?

Jeżeli na większość wyżej wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco to oznacza, że egzamin CAE jest dla Ciebie.

Co daje Ci egzamin CAE?

 • nowo-nabyte umiejętności przydają się w życiu codziennym
 • CAE jest egzaminem międzynarodowym, dlatego certyfikat, który otrzymasz po jego zdaniu mamoc międzynarodową i jest uznawany na całym świecie
 • zdanie CAE daje Ci możliwość zdawania w przyszłości egzaminów językowych na wyższym poziomie takich jak CPE

Egzamin CAE jest w międzynarodowym naukowym oznaczeniu na poziomie C1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) obejmuje 6 poziomów od A1 do C2.

Dzięki CAE będziesz potrafił:

 • szybko sporządzać wartościowe notatki w języku angielskim
 • będziesz rozumiał czego wymaga od Ciebie Twój przełożony w pracy
 • będziesz pisał zrozumiałe notatki, listy z bogatym słownictwem
 • nabędziesz umiejętności łatwego wyrażania swojej opinii oraz komunikacji

Egzamin CAE jest podzielony na 5 części:

Czytanie: 1h 15minut
Musisz posiadać umiejętności, które pozwolą zrozumieć ci tekst, który czytasz. Najczęściej podchodząy do egzaminu mnusi zapoznać się z  fragmentem artykułu bądź książki i udowodnić, że go rozumie.

Pisanie: 1h 30minut
Będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności z pisania w zakresie przygotowania krótkiego artykułu, raportu, recenzji, eseju

Użycie języka angielskiego - zadania: 60 minut
zadania z gramatyki i słownictwa

Słuchanie: 40 minut
Musisz udowodnić, że rozumiesz słuchany przez siebie materiał, do którego będziesz miał szczegółowe pytania albo tekst do uzupełnienia. Zakres materiału, który możesz usłyszeć to: wiadomości, audycja radiowa, dialog, czyjąś historia, publiczne powiadomienie.

Egzamin ustny: 14 minut
- Twoim zadaniem jest zaprezentowanie swoich umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez odpowiadanie na zadane pytania przez egzaminatora oraz branie udziału w rozmowie z nim. W części mówionej zazwyczaj bierze udział jeden egzaminator i 2 osoby zdające, które muszą komunikować się zarówno z egzaminatorem jak i między sobą.

CPE - Certificate of Proficiency in English - egzamin dla "najbardziej zaawansowanych" w mowie, piśmie, słuchaniu i komunikacji w języku angielskim. Jest to egzamin z języka profesjonalnego i specjalistycznego.

Czy egzamin CPE jest dla Ciebie?

 • potrafisz komunikować się swobodnie w języku angielskim?
 • potrafisz doradzac, wyrażać swoja opinie?
 • zrozumieć tekst dokumentow i raportów?
 • rozumiesz teksty z zakresu biznesowego i sam również potrafisz tworzyc takie teksty?

Jeżeli na większość zadanych wyżej pytań odpowiedziałeś twierdząco to oznacza, że egzamin CPE jest dla Ciebie.

Zalety zdania egzaminu CPE:

 •  nowo-nabyte umiejętności przydają się w życiu codziennym
 •  CPE jest egzaminem międzynarodowym, dlatego certyfikat który otrzymasz po jego zdaniu  ma moc międzynarodową i jest uznawany na całym świecie
 •  posiadanie certyfikatu CPE stawia Cie w randze najwyżej wykwalifikowanych pracowników

Egzamin CPE jest w międzynarodowym naukowym oznaczeniu na poziomie C2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) obejmuje 6 poziomów od A1 do C2.

Umiejętności, które będziesz posiadał:

             z łatwością będziesz rozumiał prowadzoną dyskusję, potrafił się do niej włączyć

 • zrozumiesz z łatwością każdy tekst pisany oraz będziesz potrafił go stworzyć używając szerokiej bazy słownictwa
 • będziesz potrafił wyrażać siebie z łatwością i precyzją

Egzamin CPE podzielony jest na 5 części:

Czytanie: trwa ok 1h 30minut
Musisz posiadać umiejętności, które pozwolą zrozumieć cały przytoczony tekst.

Pisanie: 2h
Będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności z pisania w zakresie przygotowania artykułu, raportu, recenzji, eseju na 300 do 350 słów.

Użycie języka angielskiego - zadania: 90 minut
zadania z gramatyki i słownictwa

Słuchanie: 45 minut
Musisz udowodnić, że rozumiesz słuchany przez siebie materiał, do którego będziesz miał pytania bądź tekst do uzupełnienia. Zakres materiału, który możesz usłyszeć to: wiadomości, audycja radiowa, publiczne powiadomienia.

Egzamin ustny: 19 minut
-Twoim zadaniem jest zaprezentowanie Twoich umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez odpowiadanie na zadane pytania przez egzaminatora oraz branie udziału w konwersacji z nim. Cześć mówiona zazwyczaj wygląda tak, iż jest jeden egzaminator oraz 2 osoby zdające, które muszą również komunikować się między sobą w prowadzonej dyskusji.

Co daje Ci zdanie egzaminu CPE?

 • jest to egzamin międzynarodowy uznawany na całym świecie
 • Firmy takie jak Coca-Cola, IBM, Nestlé, Sony, Procter & Gamble and Nokia chętnie przyjmują osoby z certyfikatem CPE
 • zdanie CPE da Ci pewność i precyzję w zakresie komunikacji w języku angielskim

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikatów, kliknij na ten link.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama