Co to jest Brexit?

31 października 2019, Londynek.net 500
 Co to jest Brexit?
Brexit jest już faktem, Wielka Brytania wypowiedziała członkostwo w Unii 29 marca 2017 roku. (Fot. Getty Images)

Wielka Brytania przeżywa polityczne trzęsienie ziemi. W czerwcowym referendum obywatele tego kraju większością głosów zdecydowali, że nie chcą już swojej przyszłości wiązać z Unią Europejską. Konsekwencją tego wyboru było podanie się do dymisji ówczesnego premiera Zjednoczonego Królestwa Davida Camerona.

Nie ma dnia, aby w brytyjskich mediach nie ukazał się tekst dotyczący Brexitu. W tym artykule tłumaczymy pokrótce, czym jest Brexit, co oznacza i ile może potrwać?

Skutki opuszczenia UE są dosyć trudne do oceny, gdyż to pierwsza taka sytuacja w historii Unii Europejskiej.

Brexit

Brexit – czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – rozpoczął się 29 marca 2017 roku. Premier Theresa May tego dnia podpisała list, który uruchomił art. 50 Traktatu Lizbońskiego i oficjalnie rozpoczął proces Brexitu. Tego samego dnia list zostanie przekazany szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Jeśli negocjacje na linii London-Bruksela zakończą się sukcesem, Wielka Brytania opuści Unii Europejską 31 stycznia 2020 roku.

Samo słowo Brexit jest skrótem od dwóch wyrazów: Britain (Brytania) i Exit (wyjście) i oznacza proces opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Referendum

W referendum 23 czerwca 2016 roku 51,9% głosujących obywateli (przy frekwencji 72%) opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej.

Referendum miało charakter "doradczy” – jego wyniki nie są prawnie wiążące i brytyjski parlament może podjąć decyzję o pozostaniu w UE. Politycy jeszcze przed plebiscytem obiecali jednak obywatelom, że uszanują ich wybór.

Jak doszło do referendum w sprawie Brexitu ?

O ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii mówił już w 2013 roku premier David Cameron. Jego ugrupowanie polityczne, czyli Partia Konserwatywna, słabo radziło sobie we wszelkiego rodzaju sondażach. Konserwatystom groziła utrata władzy i wiele wskazywało na to, że stracą władzę w wyborach planowanych na 2015 rok.

Rosnąca popularność eurosceptyków, w tym Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) i wielu polityków własnego ugrupowania spowodowały, że Cameron postawił wszystko na jedną kartę. Obiecał, że jeśli Partia Konserwatywna utrzyma się przy władzy, zostanie rozpisane referendum, w którym Brytyjczycy zadecydują, czy chcą pozostać w Unii, czy nie.

Partia Camerona wygrała wybory i premier musiał wywiązać się z danego słowa.

 Antyeuropejskie nastroje w Wielkiej Brytanii

Eurosceptyczne nastroje na Wyspach to w dużej mierze efekt antyeuropejskiej i antyimigracyjnej retoryki, jaką prowadziły prawicowe media, a zwłaszcza potężne na Wyspach tabloidy. Przez lata wiele brytyjskich tytułów za wszelkie problemy kraju obwiniała Unię i pracujących w UK obywateli krajów członkowskich. Prasa rozpisywała się na temat wadliwego funkcjonowania Unii Europejskiej i warunków, na jakich funkcjonuje w niej Zjednoczone Królestwo. Brytyjczycy nie chcieli więc narzucanych przez Brukselę przepisów.

Ile może potrwać Brexit?

Brexit nie jest łatwym procesem. Najpierw rząd brytyjski oficjalnie notyfikował Radę Europejską, czyli szefów państw i rządów krajów UE, że chce uruchomić Art.50 Traktatu.

Po tym rozpoczną się negocjacje, w wyniku których podpisana zostaje umowa określająca warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Jeżeli negocjacje nie przyniosą skutku w postaci umowy, to Wielka Brytania przestanie być członkiem UE w ciągu 2 lat od momentu poinformowania Rady Europejskiej.

Ile to potrwa w praktyce? Prawdopodobnie długo. Po pierwsze dlatego, że Londyn może chcieć zwlekać z notyfikacją Rady Europejskiej, bo to oznacza ostateczność.

Obrady Rady na temat warunków wyjścia odbędą się bez udziału przedstawicieli Wielkiej Brytanii.

Jeśli 2-letni okres negocjacji nie przyniesie efektów, może on być przedłużony (choć wymaga to jednomyślnej decyzji całej Rady Europejskiej).

Co to jest Artykuł 50?

Proces wyjścia z Unii Europejskiej opisany jest w Artykule 50. Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje, że:

  • "Każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii”.
  • Zgodnie z tym artykułem państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
  • Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
  • Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa.
  • Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  • Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.

Co Brexit może oznaczać dla Polaków w Wielkiej Brytanii?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oznacza między innymi zmianę przepisów dotyczących przepływu pracowników miedzy Wyspami a kontynentem.

Pozostający na Wyspach Polacy i polskie firmy będą pracowali w oparciu o brytyjskie, a nie unijne przepisy.

Eksperci są zdania, że Brexit nie powinien dotknąć osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, mają prawa do mieszkania i pracy. Uważają jednak, że zmieni się sytuacja osób, które jeżdżą tam na jakiś czas, np. do prac sezonowych.

Następstwa Brexitu nie będą natychmiastowe - muszą się rozpocząć negocjacje, które mają potrwać dwa lata; a cały proces opuszczania UE potrwa znacznie dłużej.

Jeden z przepisów UE głosi, że kraje członkowskie muszą traktować obywateli innych krajów europejskich jak własnych, więc jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, to przestanie podlegać między innymi tej zasadzie.

Oznacza to, że sama będzie decydowała o tym, jak traktować cudzoziemców, w tym ogromną liczbę Polaków i innych obywateli krajów unijnych.

1. Zasiłki
Brytyjski rząd będzie miał możliwość wstrzymania wszystkich zasiłków socjalnych dla osób, które nie posiadają obywatelstwa brytyjskiego.

2. Praca
Brexit może oznaczać trudności w znalezieniu pracy. Wszystko zależy od zmienionych zasad, które wprowadzi rząd Wielkiej Brytanii po wyjściu z UE, a te mogą być znacznie mniej korzystne, zwłaszcza dla osób, które prowadzą tam własną działalność gospodarczą.
 

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (5)


~Maka

Brexit nie rozpoczal sie 29 marca 2017, tylko rozpocznie sie w marcu 2019. 29 marca 2017 rozpoczal sie jedynie proces negocjacji, do 2019 Wielka Brytania pozostaje w Unii bez zmian.

~Radek

Tutaj pisza co innego a na uk stronach i home office co innego ten londynek to jakas sciema i tyle

Do Radek

Jak ścciema konkretnie?

Do MAKA

Czyli dokładnie tak jak jest napisane:
Brexit – czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – rozpoczął się 29 marca 2017 roku. Premier Theresa May tego dnia podpisała list, który uruchomił art. 50 Traktatu Lizbońskiego i oficjalnie rozpoczął proces Brexitu. Tego samego dnia list zostanie przekazany szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Jeśli negocjacje na linii London-Bruksela zakończą się sukcesem, Wielka Brytania opuści Unii Europejską w marcu 2019 roku.

~Paw

Wielka Brytania miała 2 lata na przygotowanie się do Brexit , niestety nawet nie osiągnęli połowy celów i nikt się na to nie przygotował . Nie podpisali żadnych umówch handlowych z innymi krajami , mniejszościowy rząd Angli ciągle wprowadza opinie publiczną w błąd . Unia nie za bardzo się orientuje co do konsekwencji prawnych i szkód dla biznesu . Proponuje wrzucić tak trochę mądrzejszych ludzi . Faktycznie od jakiegoś czasu opinia publiczna jest wprowadzana w błąd tu nie zadziała Rada Etyki w takich kwestiach , w Angli powinny być przyśpieszone wybory co nie ulega kwesti tak jak mówił Cobin .

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama