Menu

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii
Czy rynek pracy w Wielkiej Brytanii jest wciąż tak pojemny jak kilkanaście lat temu? (Fot. Getty Images)
Zatrudnienie, bezrobocie, imigranci zarobkowi.
Reklama

Według najnowszego zestawienia statystycznego, opublikowanego 20 kwietnia 2016 – liczba bezrobotnych w lutym 2016 wyniosła 1,696 miliona osób, zatrudnionych zaś było 31,409 miliona. Stopa bezrobocia wynikająca z tych liczb to 5,1 proc. Pozostałe dane z rynku pracy również są dla pracowników optymistyczne.

Oprócz niskiego bezrobocia, w opracowaniu statystycznym „UK Labour Market: April 2016” można przeczytać, że wskaźnik zatrudnienia za luty 2016 osiągnął bardzo wysoką wartość: 74,1 proc. Wskaźnik ten sukcesywnie wzrasta już od 2012 roku, wtedy jego wartość przekroczyła 70 proc. W porównaniu do danych sprzed roku - widać korzystne zmiany. Wzrosła liczba pracowników oraz samozatrudnionych. Spadła zaś liczba nieopłacanych pracowników z rodziny.

Mniej biurokracji
Jeśli spojrzeć na zatrudnienie w sektorze publicznym, wyrażane jako procent całkowitego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii – widać korzystny trend spadkowy. Patrząc na rynek pracy i stan państwa – najwidoczniej mniejsza biurokracja sprzyja rozwojowi. W grudniu 2010 wskaźnik ten wyniósł ponad 21 proc., podczas gdy w grudniu 2015 – już tylko 17 proc. Mniejszy udział urzędników sektora publicznego jak dotąd nie przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu państwa. A nawet więcej – sprzyja gospodarce.

Imigranci zarobkowi
Pracujący Brytyjczycy w grudniu 2015 stanowili 28,28 miliona osób. Pracujące osoby spoza Wielkiej Brytanii – 3,22 miliona. Korzystna sytuacja na rynku pracy od wielu już lat przyciąga imigrantów zarobkowych. Wyraźny wzrost jest notowany od 1999 roku, kiedy to liczba pracujących imigrantów wyniosła około miliona osób. Przez długi czas imigracja do Wielkiej Brytanii była zdominowana przez przyjazdy osób z dawnych kolonii brytyjskich.

Przełomowym momentem był rok 2010, kiedy to liczba pracujących imigrantów z krajów UE przewyższyła liczbę pracujących imigrantów spoza Unii. Trend ten stał się dominujący i w 2015 roku imigrantów z Unii Europejskiej było ok. 2 razy więcej niż tych spoza. W sumie w 2015 roku zatrudnionych imigrantów zarobkowych było ponad 3 miliony.

Czy możliwy jest dalszy wzrost liczby osób przyjeżdżających za pracą do Zjednoczonego Królestwa?
Społeczeństwo na Wyspach wydaje się być negatywnie nastawione do dalszego przyjmowania imigrantów. Wyraża się to nastrojami przeciwko Unii Europejskiej. Już 23 czerwca, podczas referendum Brytyjczycy zdecydują, czy pozostaną w Unii. Szanse są wyrównane, a Brexit - bardzo prawdopodobny.

Z punktu widzenia Polaków-imigrantów: korzystniejsze byłoby pozostanie Wysp Brytyjskich w UE. Choćby z powodu faktu, iż Polska jest również w Unii – organizacja ta stanowi więc wspólny mianownik dla obu państw. Łatwiej dzięki temu bez przeszkód podróżować, osiedlać się, pracować i korzystać z pomocy socjalnej – zgodnie ze wspólnymi standardami unijnymi.

Stopa bezrobocia w marcu 2016 w Polsce wyniosła 10 proc.
Nawet pomimo innych metod pomiaru bezrobocia w Polsce i w Wielkiej Brytanii – widać wyraźnie, że nadal istnieje spora różnica w perspektywach zatrudnienia na Wyspach i w Polsce. Jesteśmy w momencie przełomowym – zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce po jesiennych wyborach – oczekiwane są zmiany. Czy pójdą one w dobrym kierunku?

Kolejna publikacja statystyczna o rynku pracy „UK Labour Market: May 2016” ukaże się 18 maja. Zobaczymy wtedy, czy korzystny trend nadal wzmacnia brytyjski rynek pracy.

***
Źródła:

  •  Office for National Statistics: „UK Labour Market: April 2016”
  •  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy: "Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Raport miesięczny – marzec 2016 r."

Twoja ocena:

Już zagłosowałeś!

Aktualna ocena: 4.2 / 20

Reklama
Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 23.10.2020
GBP 5.061 złEUR 4.577 złUSD 3.866 złCHF 4.273 zł

Sport


Reklama