Menu

Specyfikacje techniczne

ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Londynek.net powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej.


Londynek może nie dopuścić do jej emisji bądź ją przerwać w przypadku niespełnienia powyższych warunków:

 • Przekierowanie lub pobranie innych elementów/treści może nastąpić wyłącznie, gdy użytkownik portalu Londynek kliknie na reklamę.
 • Reklama (w całości lub tylko jej elementy) nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła, lecz z serwera Londynek, nie dotyczy kodów dostarczonych przez agencję reklamy.
 • Niedozwolone jest korzystanie ze skryptów śledzących interakcje użytkownika.
 • Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookies.
 • Reklama nie może powodować występowania błędów - niepoprawnego wyświetlania serwisu lub pojawiania się ostrzeżeń o błędach.
 • Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 • Nazwy plików nie mogą zawierać spacji ani polskich liter.


FORMATY BANERÓW
Obrazek:

 • Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG.

Animacja Flash:

 • Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).
 • Wraz z materiałami musi być dostarczony adres docelowy (clickTAG URL), na który reklama ma kierować po kliknięciu.
 • Adres docelowy (clickTAG URL) nie może być zapisany w reklamy (wewnątrz pliku flash) lecz powinien być dostarczony osobno, w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer. Natomiast reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja:
   
on (release)
{
getURL(_root.clickTAG, „_blank”);
}

 • Animacja nie może mieć więcej niż 25 fps (ramek na sekunde - frames per second). Zalecana wartość to 18 fps.
 • Reklama nie może obciążać procesora komputera w stopniu istotnie utrudniającym
 • pracę na komputerze z innymi aplikacjami (obciążenie procesora maksymalnie 30%). Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem intel Celeron 2 GHz lub AMD Duron 2 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 9.
 • Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami żródłowymi (*.fla) wraz z użytymi czcionkami. Umożliwi to Londynek.net sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek.
 • Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.


TYPY BANERÓW
Type A: Baner 750x200 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze 750x200 px oraz wadze do 40kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type B: Baner 750x100 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze 750x100 px oraz wadze do 30kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type D: Baner 300x250 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z prawej strony, o rozmiarze 300x250 px oraz wadze do 30kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type E: Baner 300x100 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z prawej strony, o rozmiarze 300x100 px oraz wadze do 15kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type F: Baner 120x120 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z lewej strony, o rozmiarze 120x120 px oraz wadze do 12kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).