Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Specyfikacje techniczne

ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Londynek.net powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej.


Londynek może nie dopuścić do jej emisji bądź ją przerwać w przypadku niespełnienia powyższych warunków:

 • Przekierowanie lub pobranie innych elementów/treści może nastąpić wyłącznie, gdy użytkownik portalu Londynek kliknie na reklamę.
 • Reklama (w całości lub tylko jej elementy) nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła, lecz z serwera Londynek, nie dotyczy kodów dostarczonych przez agencję reklamy.
 • Niedozwolone jest korzystanie ze skryptów śledzących interakcje użytkownika.
 • Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookies.
 • Reklama nie może powodować występowania błędów - niepoprawnego wyświetlania serwisu lub pojawiania się ostrzeżeń o błędach.
 • Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 • Nazwy plików nie mogą zawierać spacji ani polskich liter.


FORMATY BANERÓW
Obrazek:

 • Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG.

Animacja Flash:

 • Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).
 • Wraz z materiałami musi być dostarczony adres docelowy (clickTAG URL), na który reklama ma kierować po kliknięciu.
 • Adres docelowy (clickTAG URL) nie może być zapisany w reklamy (wewnątrz pliku flash) lecz powinien być dostarczony osobno, w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer. Natomiast reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja:
   
on (release)
{
getURL(_root.clickTAG, „_blank”);
}

 • Animacja nie może mieć więcej niż 25 fps (ramek na sekunde - frames per second). Zalecana wartość to 18 fps.
 • Reklama nie może obciążać procesora komputera w stopniu istotnie utrudniającym
 • pracę na komputerze z innymi aplikacjami (obciążenie procesora maksymalnie 30%). Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem intel Celeron 2 GHz lub AMD Duron 2 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 9.
 • Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami żródłowymi (*.fla) wraz z użytymi czcionkami. Umożliwi to Londynek.net sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek.
 • Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.


TYPY BANERÓW
Type A: Baner 750x200 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze 750x200 px oraz wadze do 40kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type B: Baner 750x100 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na górze strony, o rozmiarze 750x100 px oraz wadze do 30kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type D: Baner 300x250 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z prawej strony, o rozmiarze 300x250 px oraz wadze do 30kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type E: Baner 300x100 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z prawej strony, o rozmiarze 300x100 px oraz wadze do 15kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).

Type F: Baner 120x120 pixeli
Graficzna reklama dynamiczna umieszczana z lewej strony, o rozmiarze 120x120 px oraz wadze do 12kb w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).