Menu

CBOS: Polacy w 2018 r. aktywni kulturalnie i towarzysko, częściej wypoczywający

CBOS: Polacy w 2018 r. aktywni kulturalnie i towarzysko, częściej wypoczywający
Polskie społeczeństwo stale się zmienia. (Fot. Getty Images)
Aktywni kulturalni i towarzysko, częściej korzystający z wyjazdów wypoczynkowych oraz wyjazdów za granicę, za to z mniejszą liczbą kredytów - tacy byli Polacy w 2018 r. - wynika z sondażu CBOS dotyczącego aktywności i doświadczenia w minionym roku.
Reklama

CBOS od 1987 r. cyklicznie pyta w styczniu Polaków o to, co zdarzyło się w ich życiu w poprzednim roku; niektóre z aspektów bada od ponad 20 lat.

W stosunku do ubiegłego roku wzrosło uczestnictwo w kulturze. Znacznie więcej osób niż rok wcześniej wybrało się w 2018 roku do kina (56 proc. - wzrost o 7 punktów procentowych), a nieco więcej na koncert (44 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.), wystawę (34 proc. - wzrost o 1 pkt. proc.) oraz do teatru (24 proc. - wzrost o 2 pkt. proc.).

"Jest to kontynuacja widocznego od 2016 roku trendu wzrostowego. W przypadku udziału w kulturze nigdy wcześniej odsetek korzystających z badanych form aktywności nie przekroczył 50 proc. Odsetek respondentów, którzy w poprzednim roku poszli do teatru, od 1993 roku, kiedy był najniższy, wzrósł trzykrotnie i już prawie co czwarty Polak był w ubiegłym roku przynajmniej raz na przedstawieniu teatralnym" - można przeczytać w komentarzu do wyników badań, które opublikowano wczoraj.

CBOS zauważa też, że w 2018 roku miał miejsce również wzrost aktywności związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Ponad trzy czwarte osób urządziło w ubiegłym roku przyjęcie dla przyjaciół, znajomych (77 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.) oraz poszło z rodziną lub przyjaciółmi do restauracji (76 proc. - wzrost o 5 pkt. proc.). Dwie trzecie ankietowanych zadeklarowało, że przeczytało w ubiegłym roku książkę dla przyjemności (67 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.).

Wzrósł też udział osób, które co najmniej raz w minionym roku były na imprezie sportowej (do 43 proc. - wzrost o 2 pkt. proc.). "Nieprzerwanie od 2006 roku rośnie odsetek osób korzystających z internetu w celach pozazawodowych i obecnie wynosi 73 proc. wśród ogółu Polaków" - podaje CBOS. Odsetek osób, które korzystały w 2018 r. z internetu w celach pozazawodowych wzrósł o 2 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Badanie pokazało również, że w ciągu ostatniego roku istotnie wzrósł udział respondentów deklarujących wyjazd wypoczynkowy oraz wyjazd za granicę. Ponad połowa badanych (58 proc. – wzrost o 8 pkt. proc.) przynajmniej raz w 2018 roku uczestniczyła w wyjeździe wypoczynkowym. "Warto dodać, że odkąd monitorujemy tę kwestię, udział osób wyjeżdżających na wypoczynek wzrósł niemal dwukrotnie (od 2006 roku)" - zaznaczono w komentarzu CBOS. Zagraniczne wyjazdy deklaruje 37 proc. badanych (wzrost o 6 pkt. proc.). "Jest to wynik zdecydowanie najwyższy od ćwierć wieku" - podano. W 2018 roku 6 proc. osób (wzrost o 1 pkt. proc.) było przynajmniej raz w roku w celach zarobkowych poza granicami kraju.

W porównaniu z 2017 rokiem, w minionym roku wzrosła także aktywność społeczna badanych, przejawiająca się przeznaczaniem pieniędzy na cele dobroczynne (74 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.). Na tym samym poziomie co w 2017 roku pozostaje odsetek osób deklarujących przekazywanie rzeczy na cele dobroczynne (takie deklaracje złożyło 62 proc. ankietowanych), natomiast udział respondentów przeznaczających pracę lub usługi (21 proc. - spadek o 4 pkt. proc.) pracujących w charakterze wolontariuszy spadł w 2018 roku (7 proc. - spadek o 1 pkt. proc.). Zmniejszył się też odsetek badanych, którzy podali, że wzięli udział w co najmniej jednym strajku lub demonstracji (6 proc. - spadek o 1 pkt. proc.).

"Na większość aktywności i doświadczeń, o które pytaliśmy Polaków, respondenci wskazywali częściej niż rok wcześniej. W zakresie finansów odnotowujemy jednak kilka spadków" - informuje CBOS. Trzy piąte ankietowanych (61 proc. - wzrost o 4 pkt. proc.) kupiło sobie coś atrakcyjnego, nieplanowanego. Natomiast znacznie mniej (37 proc. - spadek o 8 pkt. proc.) grało w gry liczbowe Totalizatora Sportowego. Jedynie 15 proc. osób zaciągnęło kredyt lub pożyczkę (spadek o 2 pkt. proc.).

"Jest to najniższy odsetek, odkąd monitorujemy tę kwestię, i kontynuacja trendu spadkowego obserwowanego od 2013 roku" - podano. Odsetek respondentów, którzy pożyczyli pieniądze od znajomych, pozostaje na poziomie z 2017 roku (13 proc.). "Również jest najniższy od ponad 30 lat" - zaznaczono.

"Z deklaracji Polaków dotyczących ich doświadczeń i aktywności podejmowanych w 2018 roku wynika, że był to dobry czas. Wzrosło uczestnictwo w kulturze – więcej osób niż rok wcześniej wybrało się do kina, teatru, na koncert. Inne aktywności związane z miłym spędzaniem czasu wolnego podjęła co najmniej raz w minionym roku większość Polaków. Spotkania z rodziną, przyjaciółmi, czytanie książek dla przyjemności, udział w imprezach sportowych, wyjazdy wypoczynkowe również były udziałem większej części badanych niż wcześniej. Wskaźniki przeznaczania pracy lub usług na cele dobroczynne oraz pracy w charakterze wolontariusza spadły w 2018 roku. Dobrym znakiem jest spadek odsetka osób, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę w banku. Wyniki te wpisują się w obraz wyłaniający się z innych naszych badań" - można przeczytać w podsumowaniu sondażu.

"Rok 2018 był dla Polaków, ich rodzin oraz miejsc pracy najlepszy od ponad ćwierć wieku. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej oraz kondycji zakładów pracy są dziś najlepsze od przełomowego roku 1989. Także samopoczucie psychiczne Polaków oraz nastroje środowiskowe w roku 2018 należą do najlepszych z dotychczas notowanych. Wszystko to daje spójny obraz pozytywnych zmian w życiu Polaków" - ocenia CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia 2019 roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

  Komentarze


  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel sie opinią

  Dodaj komentarz


  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 22.10.2019
  GBP 4.970 złEUR 4.279 złUSD 3.841 złCHF 3.885 zł

  Sport


  Reklama