Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Już ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy

Już ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy stanowią obecnie prawie 10 proc. ludności, z czego ponad 7 proc. to osoby zdolne do pracy. (Fot. Getty Images)
Ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy; w ponad jednej trzeciej firm odsetek zatrudnionych Ukraińców waha się w przedziale 10-20 proc. całego personelu - wynika z badania centrum analitycznego Gremi Personal.
Reklama
Reklama

Z badania wynika, że 43 proc. respondentów wskazało w odpowiedziach, że Ukraińcy w ich firmach pracują zarówno w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak i zawodach o niskich kwalifikacjach.

Prawie jedna piąta firm (18 proc.) zatrudnia wysoko wykwalifikowanych obywateli Ukrainy Ukraińców. Tyle samo przedsiębiorstw deklaruje zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników z Ukrainy.

W ponad jednej trzeciej firm (36 proc.) procent zatrudnionych obywateli Ukrainy waha się w przedziale 10-20 proc. całego personelu. W co trzeciej firmie (30 proc.) zatrudnienie personelu z Ukrainy stanowi poniżej 10 proc. ogółu zatrudnionych, a co w co 10. przedsiębiorstwie ten udział wynosi od 20 do 40 proc. Zgodnie z badaniem w 5 proc. firm Ukraińcy stanowią ponad połowę załogi.

Na pytanie, czy po wojnie zmienił się udział Ukraińców w kadrze firm, niemal jedna trzecia (27 proc.) respondentów przyznała, że nieznacznie on wzrósł. 25 proc. odpowiadających wskazała, że udział udział pracowników z Ukrainy zarówno się zwiększył, jak i nie zmienił się w ogóle. W 5 proc. przedstawicieli firm zwróciła uwagę na odpływ pracowników ukraińskich.

Badanie wykazało, że większość respondentów (66 proc.) zadeklarowała, że pracownicy z Ukrainy szybko zaadoptowali się do nowych warunków pracy i nie miało trudności w aklimatyzacji. W przypadku 7 proc. firm - ukraińscy obywatele odczuwali takie trudności, ale w nieznacznym stopniu, a tylko 2 proc. w stopniu zdecydowanym.

"Wyniki nie są zaskakujące: w niemal każdej firmie w Polsce pracują obywatele Ukrainy - przed wybuchem rosyjskiej wojny stanowili największą migrację zarobkową, a po wojnie - największą społeczność uchodźczą" - komentuje wyniki sondażu dyrektorka działu współpracy Gremi Personal Vitaliya Korsun.

Agencja Gremi Personal zauważyła, że Rosyjska agresja poważnie zachwiała rynkiem pracownika fizycznego z Ukrainy z powodu ograniczeń w opuszczeniu kraju, przy okazji stawiając wyzwania polskiemu rynkowi pracy.

Większość firm zadeklarowała, że pracownicy z Ukrainy szybko zaadoptowali się do nowych warunków pracy. (Fot. Getty Images)

"Zamiast mężczyzn do pracy fizycznej, rynek pracy zalała fala uchodźców, głównie kobiet z dziećmi i seniorów. Z puli nowych osób z Ukrainy ponad 60 proc. kobiet w wieku produkcyjnym z powodzeniem znalazło pracę, chociaż w większości nie w swoim zawodzie – nawet jeśli posiada wyższe wykształcenie, z powodu nieznajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym musiały na początek podjąć pracę poniżej kwalifikacji – w handlu, usługach czy jako pracownice fizyczne w fabrykach" - wskazano.

Dodano, że obecnie tematem jest "zmieniający się profil pracownika na tle globalnych wyzwań gospodarczych", gdzie jednym z głównych czynników wpływających na polską gospodarkę jest trwająca wojna w Ukrainie.

"Obywatele Ukrainy stanowią obecnie prawie 10 proc. ludności, z czego ponad 7 proc. to osoby zdolne do pracy. Polskie firmy chcące poprawić stan swojego biznesu mogą zbudować skuteczny model wykorzystania ich potencjału. Przede wszystkim za pomocą budowania kompetentnej polityki adaptacyjnej i wspierania rozwoju umiejętności Ukraińców pracujących w Polsce. Wpływ Ukraińców na polską gospodarkę rośnie z miesiąca na miesiąc ze względu na ich stałą emigrację do Polski i wysoką motywację do pracy. Od 24 lutego 2022 roku przez Polskę przewinęło się ponad 11,889 mln os., z czego 10,095 mln os. powróciło do kraju. Szacunki ONZ wskazują, że w Polsce nadal przebywa około 2 mln samych uchodźców" - podsumowała Vitaliya Korsun.

Czytaj więcej:

Niemal już co drugi przedsiębiorca w Polsce zatrudnia pracownika z Ukrainy

Ukraińcy najbardziej lubią Polaków i Brytyjczyków

Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. Wydali już miliardy złotych

Pomoc dla obywateli Ukrainy? Oto co sądzą Polacy

  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 17.06.2024
  GBP 5.1616 złEUR 4.3608 złUSD 4.0728 złCHF 4.5670 zł
  Reklama

  Sport


  Reklama
  Reklama