Pracownicy sezonowi na Wyspach

18 kwietnia 2018, Brak komentarzy00
Pracownicy sezonowi na Wyspach
Pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa w celach zarobkowych, także mają swoje prawa. Warto je znać. (Fot. Getty Images).

Praca sezonowa w Wielkiej Brytanii jest niezwykle popularna, ponieważ może być źródłem wymiernych korzyści. Wielu Polaków wybiera taką formę zarobku, dzięki czemu może podreperować budżet, zdobyć doświadczenie i poprawić umiejętności językowe.

Pracownicy sezonowi często znajdują zatrudnienie w hotelach lub restauracjach, w przemyśle spożywczym, przy zbiorze owoców lub skorupiaków.

Dla kogo praca sezonowa?

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu pracy sezonowej, każdy powinien szczerze odpowiedzieć sobie na pytania:

1. Czy potrafisz swobodnie porozumiewać się w języku angielskim?
2. Czy nie boisz się zmiany środowiska, i potrafisz poradzić sobie samodzielnie z organizacją:

 • Zakwaterowania
 • Planowania wydatków
 • Bezpieczeństwa
 • Dokumentacji związanej z podjęciem pracy, rozliczeniem podatkowym oraz ubezpieczeniem społecznym

3. Czy masz już jakiś plan poszukiwania pracy?

Pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa w celach zarobkowych, także mają swoje prawa. Warto je poznać jeszcze zanim podejmie się pracę.

Jakie prawa ma pracownik sezonowy?

Pracodawca ma swoje obowiązki wobec pracowników. Istnieją przepisy mówiące o tym, jak osoba dla wykonuje się pracę powinna traktować pracownika.

Istnieje szereg kroków, jakie można podjąć, jeżeli pracodawca złamie prawo. Jeśli jednak jesteś pracownikiem sezonowym i próbujesz rozwiązać problem w miejscu pracy, bardziej niż inni pracownicy będziesz narażony na utratę pracy oraz zakwaterowania, jeżeli pracownik otrzymał je w związku z zatrudnieniem.

Prawo do minimalnej płacy

Istnieją przepisy mówiące o tym, ile pracodawca musi zapłacić pracownikowi za godzinę pracy. Najniższą kwotą, jaką przełożony jest zobowiązany zapłacić, jest krajowa płaca minimalna, która jest różna w zależności od wieku zatrudnionego.

Zasady wynagradzania zatrudnionych w rolnictwie, na przykład przy zbieraniu plonów lub owoców, są nieco inne niż zasady wynagradzania osób wykonujących inny rodzaj pracy.

Pracodawca musi dać pracownikowi pasek wypłaty (pay slip) z informacją o kwocie wypłaconego wynagrodzenia. Może się zdarzyć, że pracodawca potrąci od wynagrodzenia koszty zakwaterowania, wyżywienia, szkolenia, przejazdów do pracy lub podróży do Zjednoczonego Królestwa. Pracodawca może również potrącić koszty zapewnienia zatrudnienia pracownikowi.

Istnieją przepisy regulujące wysokość potrąceń dokonywanych przez pracodawcę oraz minimalnej kwoty wynagrodzenia. Przepisy regulują również maksymalną kwotę, jaką pracodawca może potrącić z tytułu zakwaterowania. Tę kwotę można uwzględnić do ustalenia, czy pracownik otrzymuje krajową płacę minimalną.

Pracodawca może potrącić koszty zakwaterowania lub szkolenia tylko wtedy, gdy pracownik wyraził na to pisemną zgodę. Nawet wówczas pracodawca nie może jednak zapłacić wynagrodzenia niższego od krajowej płacy minimalnej.

Jeżeli ktoś uważa, że nie otrzymuje całego przysługującego wynagrodzenia, powinien skontaktować się z doradcą.

Jeśli potrzebujesz dalszych porad odnośnie krajowej płacy minimalnej, możesz skontaktować się z infolinią ds. praw w kwestii płacy i pracy (Pay and Work Rights helpline) pod numerem telefonu: 0300 123 1100  w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt z infolinią jest poufny, porady można zasięgnąć porozumiewając się w różnych językach.

Inne prawa pracowników sezonowych:

 • Prawo do przepracowania maksymalnej liczby godzin w tygodniu
 • Prawo do płatnego urlopu
 • Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
 • Prawo do ochrony przed dyskryminacją
 • Prawo do odejścia z pracy

Pracodawca nie ma prawa przetrzymywać paszportu pracownika

Ani pracodawca, ani biuro pośrednictwa pracy nie ma prawa przetrzymywać paszportu lub innych oficjalnych dokumentów pracownika dłużej niż jeden dzień.

Pracodawca przetrzymujący paszport pracownika bez jego zgody prawdopodobnie łamie prawo. Jeżeli pomimo Twoich próśb pracodawca odmawia zwrotu paszportu, powinieneś zasięgnąć porady.

Agencje pośrednictwa pracy sezonowej

Jednym ze sposobów znalezienia pracy w Zjednoczonym Królestwie jest skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy sezonowej w Polsce albo w Zjednoczonym Królestwie. Biura takie organizują siłę roboczą dla firm, z którymi zawierają kontrakty.

Agencja:

 • rekrutuje pracowników
 • wypłaca im wynagrodzenie
 • może zapewnić zakwaterowanie 
 • może zapewnić zakwaterowanie transport

Pracownicy pracują jednak na rzecz przedsiębiorstwa i to ono decyduje, jak praca ma być wykonana.

Podpisanie umowy z agencją pracy sezonowej oznacza, że to agencja wypłaca wynagrodzenie, potrącając podatek i składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance). Natomiast agencja ma umowę podpisaną z przedsiębiorstwem na zapewnienie siły roboczej. Pracownicy pracują dla danego przedsiębiorstwa i podlegają jego kierownictwu.

Istnieją dwa rodzaje agencji pośrednictwa:

 1. Agencja pośrednictwa pracy (EA) pośredniczy tylko w znalezieniu pracy, a pracownik zatrudniony jest bezpośrednio przez pracodawcę;
 2. Agencja pracy tymczasowej (EB) kieruje osobę do pracy u swoich klientów, umowa jest podpisana jednak z agencją i agencja jest odpowiedzialna za wynagrodzenie pracownika.

Problemy z biurami pośrednictwa pracy i pośrednikami zatrudnienia grupowego

Zdarza się, że obcokrajowcy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ biuro pośrednictwa pracy znalazło dla nich pracę. Czasem biura pośrednictwa pracy nie mówią prawdy o tym, o jaką pracę chodzi. Zdarza się, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od oczekiwanego lub że warunki pracy są gorsze niż sugerowano.

Bywa również, że zatrudnieni w Zjednoczonym Królestwie pracują dla pośrednika zatrudnienia grupowego, zwanego potocznie gangmasterem. Jest to osoba, która organizuje pracę dla ludzi, np. na farmach, w hotelach, restauracjach, szpitalach lub na budowach.

Gdzie szukać pomocy?

 1. Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad
 2. Kongres Związków Zawodowych (TUC)
  Informacje o prawach pracowników sezonowych znajdziesz na stronie internetowej TUC: www.worksmart.org.uk
 3. Polskie placówki konsularne w Wielkiej Brytanii.
 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama