Dziedziczenie prywatnej nieruchomości

18 lipca 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Dziedziczenie prywatnej nieruchomości

Kiedy dziedziczysz nieruchomość - możesz ją sprzedać, wynająć komuś lub samemu w niej zamieszkać. Powinieneś wiedzieć czy na odziedziczoną nieruchomość nie jest nałożony jakiś podatek.

Jeśli dziedziczysz tylko część nieruchomości będziesz musiał podjąć wspólne decyzje z pozostałymi właścicielami.

Sposoby dziedziczenia nieruchomości

Istnieją trzy drogi dziedziczenia nieruchomości bądź jej części:

* Jeśli nieruchomość była dzierżawą łączoną żyjący właściciel dziedziczy ją automatycznie - kwestia ta nie podlega regulacjom prawym czy ostatniej woli umierającego.
* Jeśli nieruchomość była dzierżawą wspólną o tym, kto otrzyma część osoby zmarłej decyduje jego testament, a jeśli takowego brak kwestię tę rozsądza sąd.
* Jeśli nieruchomość była bezpośrednią własnością zmarłego lub pozostali współwłaściciele już nie żyją kwestię dziedziczenia rozpatruje się na postawie woli zmarłego, ewentualnie zmarłych. W wypadku gdy takowa nie została sporządzona sprawę rozpatruje sąd.

Podatek lub inne zadłużenia związane z nieruchomością

Bez względu na liczbę właścicieli nieruchomości, czy był jeden czy było ich kilku, w kwestii podatku od dziedziczenia wartość części zmarłego liczona jest jako część całego majątku. Inne nasze artykuły objaśniają tę sprawę szerzej, jednak istnieje kilka kluczowych punktów, które zawsze warto mieć w pamięci:

* Jeśli otrzymujesz w spadku nieruchomość od Twojego małżonka lub partnera, zwykle nie jesteś zobowiązany do płacenia podatku od otrzymanego spadku bez względu na jego wartość (jeśli mieszkasz poza granicami Wielkiej Brytanii te zasady mogą się różnić).
* Jeśli należny jest do zapłacenia podatek od spadku lub istnieją inne zadłużenia związane z nieruchomością, osoba odpowiedzialna za realizację testamentu zmarłego (zwana wykonawcą testamentu lud administratorem) musi upewnić się, że wszystko zostało zapłacone przed sporządzeniem stanu majątku - obejmuje to część nieruchomości, która należała do osoby zmarłej i jej status własnościowy określany jest jako dzierżawa wspólna.
* Jeśli nie ma wystarczającej sumy pieniędzy do zapłacenia należnego podatku lub innych zadłużeń, nieruchomość figurująca jako dzierżawa wspólna może zostać sprzedana. Dla uniknięcia sprzedaży możliwe jest pokrycie zadłużenia przez któregoś ze spadkobierców lub pozostałych właścicieli.
* Jeśli własność jest dzierżawą łączoną i należne jest zapłacenie podatku od spadku lub innych długów obciążających nieruchomość, wykonawca testamentu zwykle próbuje zgromadzić potrzebne środki finansowe z pozostałej części majątku.
* Jeśli nadal, pomimo wykorzystania przez wykonawcę testamentu wszystkich możliwych sposobów, występuje różnica pomiędzy zgromadzonymi środkami pieniężnymi a potrzebnymi do spłaty zadłużenia, HM Revenue & Customs oraz inni wierzyciele mają prawo poproszenia o spłatę drugiego z właścicieli, który teoretycznie może być odpowiedzialny za brak wystarczającej sumy pieniędzy.

Dziedziczenie nieruchomości z mieszkającymi tam lokatorami

Jeśli dziedziczysz część nieruchomości a drugi z właścicieli nadal tam zamieszkuje, będziesz musiał porozumieć się z nim, czy ma on zamiar nadal tam mieszkać (jego prawo do pozostania może być potwierdzone w testamencie) czy też nieruchomość będzie sprzedana.

Jeśli otrzymujesz spadku nieruchomość, która została komuś oddana w dzierżawę masz ustalone obowiązki jako właściciel nieruchomości. Jeśli zamierzasz sprzedać nieruchomość, musisz wziąć pod uwagę legalne prawa dzierżawcy.

Jeśli jesteś w którejś z powyższych sytuacji, zaleca się byś zaciągnął porady adwokata

Zarejestrowanie nieruchomości na Twoje nazwisko

Kiedy nieruchomość przechodzi na Ciebie, możesz zarejestrować ją na swoje nazwisko w Land Registry. Nie musisz tego robić, jeśli nie zamierzasz sprzedawać nieruchomości lub obciążać hipoteką. Warto jednak wiedzieć, że taka rejestracja jest najlepszym dowodem na posiadanie przez Ciebie danej nieruchomości. Może ona także ułatwić w przyszłości rozwiązywanie niektórych kwestii związanych z nieruchomością.

* Czytaj więcej o zarejestrowaniu twojej nieruchomości w Land Registry

Jeśli decydujesz się na sprzedanie nieruchomości

Zapłacenie podatku od zysku ze sprzedaży

Podatek od zysku ze sprzedaży (CGT) jest należny do zapłacenia w przypadku osiągnięcia dużego zysku powyżej ustalonego poziomu przy sprzedaży określonej własności. Jednakże, w przypadku czyjejś śmierci jakikolwiek wzrost wartości nieruchomości do chwili śmierci spadkodawcy nie podlega opodatkowaniu w ramach podatku CGT.

Jeśli sprzedajesz nieruchomość później, możesz być poproszony o zapłacenie tegoż podatku za każdym razem, gdy wzbogaciłeś się dzięki odziedziczonej nieruchomości od chwili śmierci spadkodawcy. Jednak tego typu sytuacje nie będą miały miejsca, gdy sprzedasz otrzymaną spadku nieruchomość, która była twoim głównym miejscem zamieszkania od chwili odziedziczenia jej.

Jeśli decydujesz się na posiadanie dwóch domów po otrzymaniu spadku

Jeśli decydujesz się zatrzymać i wykorzystywać jako dom Twoją własną nieruchomość oraz tę odziedziczoną, będziesz musiał poinformować Twoje biuro podatkowe, gdy zdecydujesz się uznać jedną z tych nieruchomości jako Twoje główne miejsce zamieszkania. Jakikolwiek zysk ze sprzedaży nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania nie podlega opodatkowaniu w ramach CGT, jednakże zysk ze sprzedaży każdej innej już tak. Jeśli nie złożysz deklaracji o Twoim głównym miejscu zamieszkania, a w późniejszym czasie sprzedasz jedną z nieruchomości wtedy HM Revenue & Customs przyjrzy się faktom i zbada, która z nieruchomości była Twoim głównym domem.

W późniejszym czasie możesz zmienić zdanie i uznać drugą z nieruchomości swoim głównym miejscem zamieszkania, ale musisz o tym fakcie poinformować Twoje biuro podatkowe. Obowiązują limity czasowe.

Podjęcie się spłacania hipoteki

Jeśli otrzymujesz w spadku nieruchomość, na której ciąży hipoteka, będziesz odpowiedzialny za uiszczanie comiesięcznych opłat, nawet gdy tam nie mieszkasz. W przypadku nie opłacania płatności, nieruchomość może być przekazana i sprzedana w celu spłacenia opłat związanych z hipoteką.

Jeśli martwią Cię opłaty hipoteczne, ważne jest, byś natychmiast zasięgnął fachowej porady. Doradca finansowy może pomóc Ci zrealizować Twoje zobowiązania, a nawet negocjować z pożyczkodawcą.

Wynajem nieruchomości

Jeśli zdecydujesz się na wynajem nieruchomości, musisz liczyć się z faktem płacenia podatku z tytułu zysku z wynajmu. Będziesz musiał także zaznajomić się z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać na terenie nieruchomości.

Gdy ktoś powierza Ci dziedziczenie nieruchomości

Powierzenie jest sposobem posiadania i zarządzania pieniędzmi lub nieruchomością za kogoś w przypadku, gdy dana osoba nie jest gotowa lub nie jest w stanie zarządzać samodzielnie. Gdy zostaje Ci powierzona nieruchomość w zaufaniu nazywany jesteś korzystającym, zaś powiernik jest prawnym właścicielem nieruchomości. Jesteście prawnie zobowiązani do dzielenia się nieruchomością jak zostało to określone w testamencie spadkodawcy.

Gdzie otrzymać pomoc i radę

Otrzymanie w spadku nieruchomości może być komplikacją dlatego tak ważne jest, by zasięgnąć porady adwokata. Możesz także otrzymać darmową i niezależną radę pod numerami organizacji takiej jak na przykład biuro doradztwa obywatelskiego (CAB).

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama