Brexit bez umowy a kwalifikacje zawodowe zdobyte w UK

19 lutego 2019, Londynek.net, Brak komentarzy00
Brexit bez umowy a kwalifikacje zawodowe zdobyte w UK
Od dnia wystąpienia UK z Unii, kwalifikacje zawodowe nabyte nad Tamizą będą traktowane jak te nabyte poza Unią Europejską. (Fot. Getty Images)

Brexit zbliża się wielkimi krokami, wielu polskich imigrantów zastanawia się nad przyszłością w tym kraju. Są tacy, którzy rozważają powrót do Polski lub wyjazd do innego kraju Unii Europejskiej. Ambasada RP w Londynie opublikowała komunikat dotyczący kwalifikacji zdobytych w UK i ich honorowanie w Polsce oraz w Unii w przypadku twardego Brexitu.

W przypadku Brexitu bez porozumienia od dnia 30 marca 2019 roku, od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego w stosunku do osób posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte w Wielkiej Brytanii przestaną mieć zastosowanie unijne przepisy (Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

Osoby, które do celów wykonywania pracy w Polsce będą potrzebowały uznania kwalifikacji zawodowych powinny wystąpić o ich uznanie do dnia 29 marca 2019 r. lub skonsultować się z organami właściwymi do spraw uznawania kwalifikacji.

Lista wszystkich organów właściwych wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.

Jest to szczególnie istotne w przypadku kwalifikacji uznawanych automatycznie, tj. w przypadku zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta.

Co z kwalifikacjami po Brexicie?

Od dnia wystąpienia UK z Unii, kwalifikacje zawodowe nabyte nad Tamizą będą traktowane jak te nabyte poza Unią Europejską, co oznacza, że uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UK będzie odbywało się na podstawie przepisów krajowych (przeważnie w wyniku nostryfikacji dyplomów i świadectw oraz poprzez uzyskanie polskich uprawnień zgodnie z polskimi, krajowymi procedurami).

Po dacie Brexitu nie będzie możliwości skorzystania z automatycznego uznania kwalifikacji w odniesieniu do zawodów wymienionych powyżej. Ponadto od dnia 30 marca 2019 r. nie będą obowiązywały unijne rozwiązania dotyczące tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług oraz uzyskania częściowego dostępu do wykonywania zawodu.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wpłynie na decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii podjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy 2005/36/WE przed dniem wystąpienia.

Ogólne informacje o uznawaniu kwalifikacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych.

Źródło: Ambasada RP w Londynie

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama