Przywóz samochodu do Wielkiej Brytanii

3 września 2014, Londynek.net 100
Przywóz samochodu do Wielkiej Brytanii
Nowy pojazd może zostać wwieziony do Wielkiej Brytanii i zarejestrowany jako "nowy" pod pewnymi warunkami. (Fot. Thinksotck)

Pojazd, który jest importowany do stałego użytku w Wielkiej Brytanii musi zostać zarejestrowany i opodatkowany, gdy tylko wjedzie do kraju. Pojazd nie powinien być używany i zaparkowany na drogach publicznych, dopóki formalności rejestracyjne i podatkowe nie zostaną zakończone.

Jednakże, jeśli pojazd musi zostać zatwierdzony lub przejść przegląd MOT, by zostać zarejestrowanym, można nim przejechać do i z umówionego punktu przeglądowego. Poza tym, pojazd musi być zaparkowany poza drogami, aż do momentu jego zarejestrowania.

Wniosek o rejestrację powinien zostać złożony w najbliższym lokalnym biurze Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Nie jest możliwe zaoferowanie 'usługi od ręki', rejestracja zwykle trwa od 48 do 72 godzin.

Nowy pojazd może zostać wwieziony do Wielkiej Brytanii i zarejestrowany jako 'nowy' pod warunkiem, że:

 • szybko zostanie zgłoszony do rejestracji - do 14 dni, lecz zwykle do jednego miesiąca kalendarzowego w okresie szczytowym (np. od 1. marca do 1. września)
 • ma rozsądny przebieg całkowity – DVLA sprawdzi za pomocą programu komputerowego czy nie jeździłeś więcej niż konieczna trasa
 • nie został wcześniej zarejestrowany na stałe

Prawo na Wyspach wymaga od właściciela, aby pojazd był opodatkowany i zarejestrowany przed jazdą. W przypadku regularnych importerów, aby uniknąć trudności, warto przetransportować pojazd zamiast prowadzić go od portu do punktu docelowego oraz trzymać go poza drogami, aż do momentu wydania odpowiedniej licencji i zarejestrowania.

W przypadku większości nowych pojazdów należy przedstawić świadectwo zgodności wystawiane przez producenta lub dostawcę pojazdu. Pojazdy z kierownicą po lewej stronie z Europy (ze strefy European Community/European Economic Area - Polska należy) będą musiały poczekać na świadectwo wydane przez Vehicle Certification Agency (VCA) zgodnie z programem Mutual Recognition Scheme. Dokument ten będzie dowodem na to, że zostały wykonane niezbędne zmiany przystosowujące pojazd do dróg brytyjskich. Jeśli pojazd nie został zatwierdzony jako typ europejski (był przeznaczony do sprzedaży poza Unią Europejską), musi przejść przegląd SVA.

Jako część procesu rejestracyjnego, DVLA będzie musiała upewnić się, że używany samochód z importu, który ma mniej niż 10 lat, spełnia zarówno standardy europejskie jak i brytyjskie.
Samochody, motocykle i lekkie samochody do przewozu dóbr najpierw zarejestrowane w innym kraju Europy będą musiały dostać świadectwo wydane przez VCA zgodnie z programem Mutual Recognition Scheme. Większe samochody przewozowe będą wymagały pełnego zatwierdzenia zgodnie z normami brytyjskimi, zanim będą mogły zostać zarejestrowane. Samochody, motocykle i lekkie pojazdy transportowe zarejestrowane w kraju poza Unią Europejską, będą musiały przejść przegląd SVA, IVA lub MSVA.

Podatek od samochodu będzie naliczany od dnia rejestracji w Wielkiej Brytanii, niezależnie od daty rejestracji w poprzednim kraju. Także numery rejestracyjne zostaną wymienione przez DVLA.
O rejestrację należy ubiegać się w najbliższym biurze DVLA:

Do rejestracji będziesz potrzebował następujących dokumentów (tylko oryginały):

 • wypełniony wniosek V55/4 (dla nowych pojazdów) lub V55/5 (dla używanych pojazdów)
 • wymagana opłata za rejestrację - £55
 • zaliczka na podatek od samochodu (płatna czekiem lub na poczcie)
 • aktualne brytyjskie świadectwo ubezpieczenia
 • zagraniczny dowód rejestracyjny i inne dokumenty związane z pojazdem
 • dowód z datą zakupu pojazdu (zwykle faktura od sprzedawcy)
 • dowód zatwierdzenia pojazdu, świadectwo zgodności
 • aktualne świadectwo MOT
 • odpowiednie formularze z HMRC wymagane do rejestracji pojazdów z importu
 • formularze HMRC wymagane do rejestracji pojazdów z importu
 • aktualne świadectwo brytyjskiego przeglądu MOT (jeśli dotyczy)
 • deklaracja nowości pojazdu V267 (jeśli dotyczy)
 • dokumenty potwierdzające Twoje nazwisko i adres

Czeki i przelewy pocztowe powinny być adresowane na DVLA Swansea.

Formularz V55/4 i V55/5 można ściągnąć ze strony rządowej, zaznaczając 'Import Pack':

Procedura rejestracyjna nie rozpocznie się, dopóki nie dostarczysz potrzebnych dokumentów. W niektórych przypadkach, lokalne biuro DVLA może zechcieć obejrzeć pojazd.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Pomysl

Turns i nie musza :)

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama