Menu

Homogenizacja i uznawanie polskich dyplomów w Wielkiej Brytanii

Homogenizacja i uznawanie polskich dyplomów w Wielkiej Brytanii
Uznanie polskich dyplomów i świadectw dojrzałości uległ zmianie już w roku 2010, kiedy odeszlismy od procesu legalizacji polskich dokumentów i tłumaczenia ich na warunki innych krajów wspólnoty. Związane jest to z wprowadzeniem Europejskiej Struktury Kwalifikacji (EQF).
Reklama

 


Od 2012 r. wszystkie nowe dyplomy wydawane przez placówki szkolnictwa wyższego w Unii powinny zawierać odniesienie do jednego z poziomów kwalifikacji określonych w europejskich ramach kwalifikacji. Będzie to krok, który umożliwi uznanie dyplomów maturalnych, magisterskich i innych bez zbędnych formalności.


 


Jak do tej pory, każdy dyplom musiał przejść przez proces legalizacji. Ta długa procedura tłumaczenia polskich dokumentów i zatwierdzenia ich prawidłowości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo wydłużała czas np. złożenia papierów na obce uczelnie. Dzisiaj wygląda to tak, że legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.


 


Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.1634) urząd obsługujący ministra nadzorującego uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą wyłącznie oryginały następujących dokumentów: • dyplomów ukończenia studiów /książeczka/

 • świadectw stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych

 • dyplomów nadania stopni naukowych oraz

 • zaświadczeń o ukończeniu studiów.
Legalizacja świadectw dojrzałości wydanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po zdanym egzaminie dojrzałości dokonywana jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przy Alei Szucha 25 w pokoju 215 tel. nr (022) 3474484. Legalizacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul.Hożej 20.


 


Jednak dzięki europejskim ramom kwalifikacji porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych systemach edukacji, jakie istnieją w Unii, stanie się prostsze – dyplom uzyskany w jednym kraju będzie miał swój odpowiednik w pozostałych.


 


Przy planowaniu dalszej edukacji za granicą trzeba wziąć sobie poprawkę na długi okres oczekiwania na dokumenty, bądź poczekać i zdecydować się na taki krok w przyszłość po roku 2010, gdy proces kwalifikacji z europejskimi zasadami szkolnictwa będzie ujednolicony. System ten ułatwi pracownikom przemieszczanie się w poszukiwaniu pracy oraz będzie bodźcem do uczenia się przez całe życie.


 


Co ważne dla osób nie posiadających dyplomów, jednak mających duże doświadczenie i praktyki. Dzięki europejskiej strukturze kwalifikacji (EQF) możliwa jest ocena kwalifikacji danej osoby na podstawie jej umiejętności, tj. tego co umie i może zrobić w rzeczywistości. Struktura połączy krajowe systemy uznawania kwalifikacji we wspólne ramy odniesienia na szczeblu europejskim. Dzięki całemu systemowi kwalifikacje uzyskane w różnych krajach w Europie można będzie łatwiej porównać, tak aby władze uczelni w Wielkiej Brytanii mogły bez problemu „zrozumieć” kwalifikacje kandydata z Polski.


 


Prace nad opracowaniem ram rozpoczęły się w 2004 r., kiedy jeszcze tylko Francja, Irlandia i Wielka Brytania miały krajowe ramy uznawania kwalifikacji. Dziś nad ich przygotowaniem pracuje większość krajów UE. EQF uzupełnia istniejące unijne programy, takie jak Europass, Ploteus czy program kształcenia ustawicznego, dzięki którym uznawanie kwalifikacji ma stać się łatwiejsze oraz które mają zachęcić obywateli UE do pracy i studiów za granicą.

  Komentarze
  • Monika Horemska
   21 lipca 2009, 07:15

   jasne i czytelne ;)

  • Krzysztof Sobota
   9 lipca 2010, 14:28

   A jak to wygląda dzisiaj, gdy mamy już druga połowę 2010r.? Może będzie jakieś uaktualnienie tutaj - przydałoby się...

  • Adam S
   4 lipca 2012, 07:03

   Jasne tak uznają te tutaj dyplomy że trzeba wszystko od nowa wyrabiać i płacić
   papierkami z studiów to tyłek sobie można podetrzeć

  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 27.11.2020
  GBP 5.024 złEUR 4.484 złUSD 3.761 złCHF 4.148 zł
  Reklama