Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Związki zawodowe

Rolą związków zawodowych jest reprezentowanie przed pracodawcą interesów pracowników. Najważniejszym zadaniem związków jest negocjowanie lepszych warunków pracy dla swoich członków.
Reklama
Reklama

Związek zawodowy to zorganizowana grupa pracowników. Jego głównym celem jest ochraniać i poprawiać interesy swoich członków. Związek często negocjuje z pracodawcą wysokość płac i warunki pracy. Może również zapewniać swoim członkom doradztwo prawne i finansowe, zasiłki chorobowe i placówki edukacyjne.

Jeśli chcesz zostać członkiem uznanego związku zawodowego w swoim miejscu pracy, możesz porozmawiać o tym z reprezentantem (np. z przedstawicielem załogi z ramienia związku zawodowego). W innym wypadku skontaktuj się z TUC, aby dowiedzieć się, który związek zawodowy jest dla Ciebie odpowiedni.

Dlaczego warto przyłączyć się do związku zawodowego?

Niektórzy pracownicy dołączają do związku zawodowego, wierząc, że jest on w stanie:

 • wynegocjować lepsze pieniądze
 • wynegocjować korzystniejsze warunki pracy, takie jak nap rzykład dłuższe urlopy lub zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy
 • zapewnić szkolenie i zdobycie nowych umiejętności
 • udzielić ogólnych rad i wsparcia

Członkom związków zawodowych przysługuje prawo do tego, aby na spotkaniach z pracodawcą w sprawach dyscyplinarnych lub zażaleniowych towarzyszył im reprezentant ich związku (jakkolwiek związki zawodowe nie mają obowiązku zapewniać takiej usługi). Wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy są członkami związku zawodowego czy nie, mają prawo do tego, aby podczas takich spotkań towarzyszył im kolega z pracy.
 

Uznanie związku zawodowego

Pracodawcy uznający związki zawodowe negocjują sprawy dotyczące płac i warunków pracy ich członków.

Wiele spraw rozwiązuje się polubownie, czasami dzięki pomocy Acas. Jeśli nie może dojść do zgody, a organizacja zatrudnia więcej niż 20 osób, związek zawodowy może się ubiegać o uznanie oficjalne. Aby to zrobić, musi najpierw złożyć pisemną prośbę do pracodawcy o jej uznanie.

Jeśli to się nie powiedzie, związek może złożyć podanie do CAC (Central Arbitration Committee), aby ten podjął decyzję. Rozważając podanie związku CAC musi wziąć pod uwagę wiele czynników włączając poziom członkostwa związku oraz istnienie jakichkolwiek innych związków.

Często zdarza się tak, że CAC organizuje głosowanie dla zatrudnionych, aby podjęli oni decyzję czy związek powinien zostać uznany. Podczas tego procesu kładzie się nacisk na dobrowolne dojście do zgody.

Twoje prawa względem związku

Pracodawcy lub agencje pracownicze nie mają prawa traktować Cię niesprawiedliwie dlatego, że należysz (lub nie) do związku zawodowego lub dlatego, że odmawiasz wstąpienia do związku (czy też go opuszczasz). Ogólnie rzecz biorąc, wybór należy do Ciebie i wszelkie prześladowanie z tego powodu jest niezgodne z prawem.

Prawo do przystąpienia do związku zawodowego

Jeśli chcesz, masz prawo do przystąpienia do związku zawodowego lub do zostania jego członkiem. Twój pracodawca nie powinien traktować Cię przez to nieuczciwie (na przykład, odmawiając Ci awansu lub szkolenia). Nie powinien też oferować Ci lepszych warunków pracy za to, żebyś zrezygnował z członkostwa w związku zawodowym. Nie ma też prawa Cię zwolnić lub wyznaczyć do redukcji za członkostwo w związku zawodowym lub za odmowę opuszczenia związku.

Jeśli jesteś członkiem związku masz prawo, w odpowiednim czasie do:

 • brania udziału w działalności związku zawodowego (i do wolnego w pracy jeśli jest to koniecznie)
 • korzystania z usług związku, na przykład, uzyskania porady prawnej

“W odpowiednim czasie" to znaczy zarówno podczas godzin pracy, kiedy pracodawca zgadza się dać wolne członkom związku jak również poza godzinami pracy. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z któregoś z tych praw, Twój pracodawca nie powinien traktować Cię z tego powodu nieuczciwie, zwolnić lub wyznaczyć do redukcji.

NIe każdy musi wstąpić do związków zawodowych

Każdemu przysługuje prawo do tego, aby nie przystąpić do związku zawodowego lub aby odejść, jeśli już jest członkiem. Twój pracodawca nie może traktować Cię niesprawiedliwie, jeśli zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw.

Niezgodne z prawem jest również:

 • próba namówienia do przystąpienia do związku (np. w zamian za pieniądze)
 • zmuszanie do płacenia składek

Masz prawo do tego, aby nie być zwolnionym lub - jeśli jesteś pracownikiem - do tego, aby nie zostać wyznaczonym do redukcji za:

 • to, że nie jesteś członkiem związku
 • odmowę przystąpienia do związku
 • odmowę zapłacenia za członkostwo w związku lub (jeśli nie jesteś członkiem związku) przeznaczenia tej kwoty na cele charytatywne

“Closed shop" (zakład pracy wymagający od pracowników przynależenia do jednego związku zawodowego) nie jest zgodny z prawem. Niezgodne z prawem jest wymaganie przez pracodawcę członkostwa w związku zawodowym; agencja również nie może odmówić Ci jakiejś pracy przez to, że nie jesteś członkiem związku zawodowego.

Co zrobić, kiedy pojawią się problemy z pracodawcą?

Jeśli odmawia Ci się Twoich praw, porozmawiaj z szefem. Jeśli to Cię nie zadowoli, masz prawo złożyć skargę do Sądu Pracy. 

Jeśli pracodawca:

 • zmusza Cię do przystąpienia do związku zawodowego
 • każe Ci płacić składki związku
 • traktuje Cię niesprawiedliwie lub zwalnia Cię dlatego że jesteś (lub nie) członkiem związku
 • traktuje Cię niesprawiedliwie lub zwalnia Cię dlatego że jesteś (lub nie) członkiem związku
 • odmawia Ci praw pracowniczych lub korzystania z usług agencji pracowniczych przez to że jesteś (lub nie) członkiem związku zawodowego

Jeśli bierzesz udział w akcji protestacyjnej

Pamiętaj że:

 • Twój pracodawca może wstrzymać wypłaty, ponieważ naruszasz zawartą umowę o pracę
 • możesz stracić pracę
 • możesz stracić zasiłki wypłacane przez pracodawcę
 • jeśli zostaniesz zwolniony, możesz nie mieć prawa do złożenia skargi o nieuzasadnionym zwolnieniu

Ostatni punkt nie dotyczy Cię, jeśli podczas akcji protestacyjnej były przestrzegane odpowiednie procedury i jeśli zostałeś zwolniony w ciągu mniej niż 12 tygodni od daty rozpoczęcia akcji dni lokautu nie są wliczane w te 12 tygodni.

Po 12 tygodniach protestu, masz prawo złożyć skargę o nieuzasadnionym zwolnieniu jeśli:

 • Twój pracodawca nie podjął rozsądnych kroków w celu zakończenia sporu; lub
 • przestałeś brać udział w akcji protestacyjnej podczas trwania tych 12 tygodni i zostałeś zwolniony za udział w akcji w tym okresie

Jeśli akcja jest oficjalna lecz nie poparta w głosowaniu lub nie jest chroniona prawnie (np. dlatego, że jest to akcja drugiego stopnia) możesz złożyć skargę o nieuzasadnionym zwolnieniu jeśli Ty zostałeś zwolniony a inni, którzy brali udział w tym samym proteście nie zostali zwolnieni.

Rodzaje akcji protestacyjnych

Zazwyczaj do akcji protestacyjnych dochodzi, kiedy negocjacje z pracodawcami nie rozwiązują sporu. Główne rodzaje akcji protestacyjnych:

 • strajk - kiedy pracownicy odmawiają pracy
 • strajk włoski - kiedy pracownicy pracują ściśle według grafiku, opóźniają pracę lub odmawiają pracy w nadgodzinach
 • lokout - kiedy pracodawca uniemożliwia pracownikom wykonywanie ich obowiązków

Akcja protestacyjna jest “oficjalna" jeśli ma poparcie związku zawodowego, a członkowie tego związku biorą w niej udział. Jeśli bierzesz czynny udział w akcji protestacyjnej przeciwko swojemu pracodawcy, prawdopodobnie naruszasz zawartą wcześniej między wami umowę o pracę, przez co prawdopodobnie nie otrzymasz wynagrodzenia za ten okres. Jeśli jednak związek zawodowy będzie przestrzegać odpowiednich przepisów podczas organizowania akcji protestacyjnej, będziesz chroniony.

Czy muszę brać udział w strajku?

Nie musisz brać udziału w akcji protestacyjnej jeśli tego nie chcesz (nawet jeśli większość głosujących jest za). Twój związek zawodowy nie ma prawa Cię ukarać ani za to, ani z jakiegokolwiek innego powodu, który jest uznany za nieuzasadniony.

Jeśli zostaniesz ukarany za nie wzięcie udziału w akcji protestacyjnej lub za przejście przez kordon pikiet, możesz złożyć zażalenie do Sądu Pracy w ciągu trzech miesięcy od daty ukarania.

Aby uniknąć akcji protestacyjnej...

Akcja protestacyjna, ze względu na związane z nią koszty (ponoszone przez obie strony), powinna odbywać się w ostateczności, jeżeli rozwiązanie problemu w inny sposób jest naprawdę niemożliwe.  Istnieją formalne ustalenia służące rozwiązywaniu sporów, przeważnie angażują one związek zawodowy. Czasami rozsądnym i jedynym rozwiązaniem może się okazać pomoc z zewnątrz. Doradcy Acas mogą pomóc reprezentantom obu stron w rozwiązaniu sporów na wiele różnych sposobów.

Gdzie uzyskać pomoc?

Poradnia rodzinna i poradnia i komisja pojednawcza w sprawach pracowniczych oferują darmowe, dyskretne i bezstronne rady w zakresie prawa pracy. Możesz zadzwonić pod numer zaufania Acas: 0300 123 1150 między 8:00 a 18:00 od poniedziałku do piątku.

Twoje lokalne Biuro doradztwa personalnego (CAB) może udzielić Ci darmowych i bezstronnych porad.

Możesz znaleźć adres najbliższego biura CAB w książce telefonicznej lub w internecie. Jeśli jesteś członkinią związku zawodowego, możesz u nich szukać pomocy, rady i wsparcia. TUC (Trades Union Congress) może udzielić Ci informacji na temat związków zawodowych.

  Komentarze
  • Marcin Birmingcham
   1 czerwca 2018, 15:19

   Ze związkami niestety tak jest oni potrzebują tylko ludzi do płacenia składek. Ja należę do GMB i cała ich pomoc to wysłanie 2 krotnie repa. Dużo ludzi myśli ze związki pomagają nie wiadomo jak NATO tylko ściema. Mój reprezentant po spotkaniu dostał od managera jakiś szampon czy tam wosk do auta. Ot takie to związki.

  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 26.11.2021
  GBP 5.5597 złEUR 4.7038 złUSD 4.1754 złCHF 4.5071 zł
  Reklama