Umowa o pracę na Wyspach

11 czerwca 2018, Londynek.net 100
Umowa o pracę na Wyspach
Kontrakt jest porozumieniem zawartym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. (Fot. Thinkstock)

Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, która nie musi być zawarta w formie pisemnej.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest porozumieniem pomiędzy pracodawcą o pracownikiem. Twoje oraz pracodawcy prawa i obowiązki są określane jako „warunki" umowy. Umowa o pracę nie musi być na piśmie, jednak masz prawo do pisemnego zaświadczenia o głównych warunkach pracy w ciągu dwóch miesięcy od jej podjęcia.

Umowa jest sporządzana w momencie ,gdy akceptujesz ofertę pracy i wówczas obie strony są związane jej warunkami do momentu jej prawnego wygaśnięcia (zazwyczaj poprzez złożenie wypowiedzenia) lub do momentu zmiany warunków (zazwyczaj za obustronnym porozumieniem).

Prawa jakie Ci przysługują z tytułu zatrudnienia będą zawsze zależały od tego, czy w rozumieniu prawa jesteś „pracownikiem zatrudnionym", „pracownikiem" czy "osobą samozatrudnioną". A to z kolei zależy do rodzaju umowy o pracę między tobą a Twoim pracodawcą.

Pisemne zaświadczenia

Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym, musisz otrzymać „pisemne zaświadczenie o szczegółowych informacjach wynikających z zatrudnienia", ustalające kilka z głównych warunków. Twój pracodawca musi dostarczyć Ci to zaświadczenie w ciągu dwóch miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie musi zawierać:

  •   Wysokość wynagrodzenia
  •   Godziny pracy
  •   Uprawnienia urlopowe
  •   Ustalenia związane z odpłatnością za czas kiedy będziesz chory
  •   Okresy wypowiedzenia
  •   Informacje dotyczące procedur składania skarg oraz dyscyplinarnych

Na stronach Business Link istnieje interaktywne narzędzie, które pomoże Twojemu pracodawcy utworzyć pisemne zaświadczenie.

Jeżeli warunki umowy ulegną zmianie, Twój pracodawca musi Cię o tym poinformować na piśmie w ciągu jednego miesiąca.

Co robić, jeśli nie masz umowy o pracę?

Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną, wówczas automatycznie wchodzi w życie umowa o pracę od momentu zaakceptowania przez Ciebie oferty pracy. To, czego możesz nie mieć to „pisemne zaświadczenie o szczegółowych informacjach wynikających z zatrudnienia", które ustala warunki Twojego zatrudnienia.

Jeżeli nie otrzymałeś powyższego zaświadczenia lub jest ono nieprawidłowe bądź niejasne lub jeżeli zostałeś zwolniony z pracy, ponieważ o nie poprosiłeś, najpierw powinieneś rozwiązać ten problem bezpośrednio z pracodawcą. Jeśli w Twoim miejscu pracy istnieje osoba reprezentująca interesy pracowników (na przykład, urzędnik związku zawodowego), poproś tę osobę o pomoc. Możesz też skierować skargę do Trybunału Zatrudnienia.

Zwolnienie z pracy za to, że poprosiłeś o pisemne zaświadczenie będzie zawsze nieuczciwe.

Gdzie uzyskać pomoc?

Urząd The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) oferuje bezpłatne, poufne oraz bezstronne porady na temat wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem. Możesz zadzwonić do Acas pod numerem: 08457 474747 od 8.00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.

Twoje lokalne biuro doradztwa obywatelom Citizens Advice Bureau (CAB) może również zapewnić darmowe oraz bezstronne porady. Swoje lokalne biuro CAB znajdziesz w książce telefonicznej lub w Internecie.

Adwokat lub agencja doradcza może pomóc ci w zdecydowaniu o najlepszej drodze dla twoich roszczeń.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


Kl

Komentarz usuniêty przez moderatora! (Naruszenie regulaminu portalu)

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama