Ślub w konsulatach RP w Wielkiej Brytanii

18 czerwca 2018, Brak komentarzy00
Ślub w konsulatach RP w Wielkiej Brytanii

Pełnoletni obywatele RP, którzy mieszkają na terenie Zjednoczonego Królestwa, mogą zawrzeć związek małżeński w Konsulacie Generalnym RP.

Zgodnie z polskim prawem, konsul może przyjmować oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w przypadku, gdy oboje przyszłych małżonków posiada obywatelstwo polskie.

Nie jest wymagane natomiast obywatelstwo polskie świadków -  muszą oni jednak  znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie oświadczeń składanych w trakcie ceremonii.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia konsulowi pisemnego zapewnienia, które wyklucza okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (tzw. zapewnienie małżeńskie).

Potrzebne dokumenty, żeby wziąć ślub

W konsulacie RP należy złożyć:

  • dowód osobisty,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie małżeńskie),
  • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP,
  • kopie paszportów świadków,
  • oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i ich dzieci.

Ile to kosztuje?

Opłaty konsularne obejmują:

  • przygotowanie dokumentacji,
  • sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
  • zorganizowanie uroczystości w urzędzie.

Za wszystko trzeba zapłacić w sumie 423 funty. Można to zrobić w kasie konsulatu lub przesłać czek (postal order) wystawiony na dany urząd.

Co dalej?

Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa i gdzie będzie można wykonywać odpisy tego aktu.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama