Przyjazd dzieci do Wielkiej Brytanii

13 czerwca 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Przyjazd dzieci do Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, po upuszczeniu Wspólnoty prawo rodzinne i imigracyjne może ulec zmianie. (Fot. Thinkstock)

Zezwolenie rodzinne (Family Permit) jest specjalnym pozwoleniem ułatwiającym członkom rodziny obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) na wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii.
Członkowie rodziny posiadają to prawo na podstawie Unijnych Regulacji Imigracyjnych z 2006 roku.

Pozwolenie na przyjazd dzieci mają rodzice z podstawowym prawem do pobytu i pracy na terenie Wielkiej Brytanii Imigrations (EEA) Regulations z 2006 roku, bez obowiązku posiadania karty rezydenta stałego lub prawa pobytu stałego.

Dzieci zależne finansowo od rodziców, które przyjeżdżają do kraju pobytu rodzica w celu osiedlenia się, potrzebują pozwolenie na wjazd do UK. Wraz z uzyskaniem takiego pozwolenia, przysługuje im jednakowe z prawem rodzica prawo do osiedlenia.

 Zezwolenie to odnosi się również do członków rodziny spoza EEA. Jeśli zamierzają się osiedlić na stałe, powinni oni jednak uzyskać to zezwolenie przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii.

 W tej klasyfikacji, do członków rodziny zalicza się: 

 • małżonka,
 • dzieci, lub dzieci małżonka (wliczając dzieci adoptowane),
 • rodziców, dziadków własnych lub małżonka,
 • w przypadku studentów, tylko małżonek, partner i dziecko zalicza się do członków rodziny.

Rodzicem jest:

 • rodzic dziecka, nie będący w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • ojczym jeśli ojciec biologiczny nie żyje i przybrana matka, jeśli matka biologiczna nie żyje;
 • rodzic adopcyjny.

W sytuacji, kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko, warunkiem wydania takiego zezwolenia dla dziecka w wieku do 12 roku życia, jest zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania.
W przypadku samotnego ojca, dodatkowym wymogiem jest uzyskanie pomocy przy opiece nad dzieckiem ze strony krewnej lub osoby która mieszka z nim na zasadzie konkubinatu.

Regulacje te obowiązują  przy sprowadzeniu przez rodziców dzieci do UK w wieku poniżej 18 roku życia w momencie złożenia wniosku EEA FAMILY PERMIT (VAF5 DEC 2008).
Więcej informacji i formę można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration.

Potrzebne dokumenty
Wypełniony formularz, paszport, zdjęcie, dowód wniesionej opłaty skarbowej i poniżej wymienione dokumenty  składa się do Brytyjskiej Ambasady lub Konsulatu w kraju pochodzenia albo zwykłej rezydencji.

Wraz z wnioskiem, osoba która stara się o uzyskanie pozwolenia na osiedlenie się dziecka w UK powinna dostarczyć dokumenty poświadczające :

 • status osoby zainteresowanej sprowadzeniem dziecka (zatrudnienie, zarobki, miejsce  zamieszkania);
 • akt urodzenia, metryka etc. (że jest rodzicem dziecka i dziecko jest w wieku poniżej lat 18)
 • dziecko może mieć zapewnioną opiekę, kwaterunek i wsparcie finansowe bez polegania na   
  zasiłkach z funduszy socjalnych;
 • wspólną odpowiedzialność za dziecko, gdy drugi rodzić nie jest osiedlony w UK lub nie ma takiego zamiaru albo nie żyje.

Należy pamiętać, że w przypadku członków rodziny obywateli polskich, jego pozwolenie na prawo pobytu zależy od warunków finansowych osoby zamieszkałej w UK.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama