Program nauczania: Oceny i testy końcowe

9 stycznia 2019, Londynek.net, Brak komentarzy00
Program nauczania: Oceny i testy końcowe
Dzieci obywateli Unii Europejskiej mają takie same prawo do edukacji w Wielkiej Brytanii jak dzieci brytyjskie. (Fot. Getty Images)

Ocenianie według rządowego programu nauczania oraz testy końcowe na Etapach kluczowych 1, 2 oraz 3 są po to, aby dać Ci wgląd w postępy w nauce Twojego dziecka.

Oceny wystawiane przez nauczycieli

Pod koniec każdego etapu kluczowego, nauczyciel Twojego dziecka dokona oficjalnej oceny postępów twojego dziecka. Ta ocena wraz z narodowymi testami jest używana w celu dokonania pomiaru postępu w nauce, jaki poczyniło Twoje dziecko.

Rzecz jasna, nauczyciel Twojego dziecka będzie nieoficjalnie dokonywał oceny także kiedy indziej, aby ułatwić sobie nauczanie w przyszłości. Nauczyciel może, na przykład, słuchać jak Twoje dziecko czyta lub przeglądać zadania z matematyki. Niektóre szkoły będą stosowały dodatkowe testy, aby ocenić postępy uczniów.

Poziomy rządowego programu nauczania

Podczas Etapów kluczowych 1-3, postęp w nauce w większości przedmiotów z zakresu rządowego programu nauczania jest oceniany w ośmiu poziomach. Pod koniec Etapów kluczowych 1, 2 oraz 3 szkoła dostarczy Ci raport mówiący o tym, nad którym poziomem Twoje dziecko aktualnie pracuje.

W Etapie kluczowym 1, poziom będzie oparty o oceny nauczyciela, biorąc pod uwagę wyniki Twojego dziecka w kilku zadaniach oraz testach.

W Etapach kluczowych 2 i 3, poziom będzie odzwierciedleniem ocen nauczyciela oraz wyniki testów narodowych.

Testy na koniec Etapów kluczowych

Twoje dziecko przystąpi do kilku testów pod koniec Etapów kluczowych 2 oraz 3. Testy mają za zadanie ukazać czy twoje dziecko plasuje się ponad albo poniżej docelowego poziomu dla jego wieku.

To pomoże szkołom w przygotowaniu planów na nauczanie w przyszłości. Pozwoli to również, na drodze porównania wyników z wynikami z całego kraju oraz na zorientowanie się, czy nauczanie ma charakter efektywny.

Oceny nauczycieli w Etapie kluczowym 1, zadania oraz testy

Uczniowie w wieku siedmiu lat podlegają ocenom nauczycieli w następujących dziedzinach:

 • czytanie
 • pisanie
 • mówienie i słuchanie
 • matematyka
 • nauki ścisłe

Powyższe oceny biorą pod uwagę to, jak twojemu dziecku poszły testy w Etapie kluczowym 1, oraz testy dla uczniów w wieku siedmiu lat. Zadania oraz testy obejmują:

 • czytanie
 • pisanie (łącznie z charakterem pisma oraz ortografią)
 • matematykę

Zadania i testy mogą być przeprowadzone w czasie wybranym przez szkolę. Trwają one łącznie przez mniej niż trzy godziny. Wyniki są ogłaszane osobno. Stosowane są jako pomoc w ocenie postępów w nauce, jakich Twoje dziecko dokonało. Do wieku siedmiu lat, większość dzieci powinna osiągnąć poziom 2.

Ocena nauczyciela jest konsultowana z organem władzy lokalnej. Ma to na celu zapewnienie konsekwencji w ocenie postępów Twojego dziecka.

Etap kluczowy 2: testy oraz oceny nauczycieli

Testy w Etapie kluczowym 2 dla uczniów w wieku 11 lat zawierają:

 • Język angielski - czytanie, pisanie (łącznie z charakterem pisma) oraz ortografię
 • Matematykę - łącznie z rachunkiem pamięciowym
 • Nauki ścisłe

Powyższe testy są przeprowadzane w połowie maja. Trwają łącznie mniej niż pięć i pół godziny. Nauczyciele oceniają:

 • Język angielski
 • Matematykę
 • Przedmioty ścisłe

Do wieku 11 lat, większość dzieci powinna osiągnąć poziom 4.

Etap kluczowy 3: testy oraz oceny nauczycieli

Testy w Etapie kluczowym 3 obejmują:

 • Język angielski (łącznie z czytaniem, pisaniem oraz dogłębną analizą sztuki Shakespeare'a)
 • Matematykę - łącznie z matematyką pamięciową
 • Nauki ścisłe

Testy odbywają się na początku maja. Łącznie trwają od 7 do 8 godzin.

Uczniowie w wieku 14 lat podlegają ocenie jeśli chodzi o:

 • Język angielski
 • Matematykę
 • Nauki ścisłe
 •  Historię
 • Geografię
 • Nowożytne języki obce
 • Projektowanie oraz technologię (Design and technology)
 • Technologia informacyjna oraz komunikacyjna (Information and Communication Technology (ICT))
 • Sztuka oraz projektowanie
 • Muzyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie obywatelskie
 • Zajęcia z religii

Do momentu uzyskania wieku 14 lat, większość uczniów powinna osiągnąć poziom 5.

Raport szkolny na temat Twojego dziecka

Wyniki testu oraz ocena nauczyciela mogą się różnić. Dlatego też jest istotne, aby spojrzeć na oba elementy celem uzyskania szerokiego oglądu na postępy w nauce. Dla przykładu, nauczyciel może być zdania, iż Twoje dziecko lepiej radzi sobie z danym przedmiotem jako całością materiału, a niżeli z jakimś jego wycinkiem, który był zawarty na teście.

Pod koniec każdego etapu kluczowego, szkoła dostarczy Ci raport mówiący o:

 • wynikach testów, do których przystąpiło Twoje dziecko (tylko w przypadku Etapów kluczowych 2 i 3),
 • poziomie, jaki według oceny nauczyciela Twoje dziecko osiągnęło,
 • wynikach pozostałych uczniów w grupie wiekowej Twojego dziecka, którzy uczęszczają do tej samej szkoły,
 • ogólnokrajowych wynikach w roku ubiegłym.
 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama