Menu

Pomoc dla ofiar przestępstw

Pomoc dla ofiar przestępstw
"Nawet niewielka pomoc udzielona w sytuacji krytycznej ma ogromne znaczenie". (Fot. Getty Images)
Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa w Wielkiej Brytanii, to możesz otrzymać pomoc - zarówno o charakterze psychologicznym, jak i praktycznym w postaci odszkodowania. Podpowiemy, gdzie poprosić o pomoc?
Reklama
Reklama

Nawet niewielka pomoc udzielona w sytuacji krytycznej ma ogromne znaczenie - często nawet większe niż pomoc wszechstronna, ale otrzymana później.

Zdaniem specjalistów, uważne słuchanie ze zrozumieniem – bez oceniania i udzielania pośpiesznych rad – może przywrócić rozmówcy wiarę we własne siły i zmotywować do działania. Cenne będzie także skierowanie osoby, która stała się ofiarą przestępstwa, do odpowiedniej organizacji.

Victim Support

Jest to organizacja charytatywna, która działa w Zjednoczonym Królestwie i zapewnia bezpłatne i poufne wsparcie, służy radą i pomocą praktyczną. Pomaga także świadkom przestępstw, którzy przesłuchiwani są przez policję.

Oddziały Victim Support znajdują się na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Zadzwoń

O pomoc możesz zwrócić się telefonując pod numer telefonu:
08 08 16 89 111, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 08:00 rano, w weekendy natomiast od godziny 17:00 do 08:00 rano.

Więcej informacji zarówno dla ofiar przestępstw, jak i świadków przestępstw znajdziesz na stronie Victim Suport.

Victim Support Scotland

Organizacja działa również na terenie Szkocji, otrzymasz pomoc telefonując pod numer telefonu: 0345 603 9213 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00.


Uprowadzenie dziecka

Jeśli Twoje dziecko zostało uprowadzone i wywiezione poza granice kraju, w którym mieszkasz, najpierw powinieneś powiadomić policję.

Organizacją, która udziela pomocy i wskazówek w takiej sytuacji jest The Foreign and Commonwealth Office (FCO). Instytucja ta zapewnia również pomoc praktyczną w nawiązaniu współpracy z władzami państwa, w którym przebywa dziecko.

W czym pomoże FCO:

 • Dostarczyć Ci listę zagranicznych adwokatów mówiących po angielsku, część z nich specjalizuje się w prawie rodzinnym
 • Pozyskać pomoc Interpol w Wielkiej Brytanii i władz państwa, gdzie przebywa dziecko w poszukiwaniu go
 • Zorganizować odwiedziny dziecka dla sprawdzenia jego bezpieczeństwa
 • Sporządzić raport o warunkach życia dziecka, po uzyskaniu zgody rodziców
 • Ponaglać władze zagraniczne do jak najszybszego przekazania sprawy sądowi
 • Przyciągać uwagę zagranicznego wydziału sprawiedliwości istnieniem jakiegokolwiek postanowienia ze strony sądownictwa Wielkiej Brytanii
 • Pomóc nawiązać i podtrzymywać Twoje kontakty z dzieckiem i jego drugimi rodzicami
 • Wspomóc radą przy planowanej podróży oraz przy poszukiwaniu bezpiecznego zakwaterowania
 • Tylko w wyjątkowych okolicznościach udzielić pomocy w nieformalnym tłumaczeniu dokumentów
 • W wyjątkowych przypadkach towarzyszyć w czasie przesłuchań sądowych

The FCO nie może:

 • Sprowadzić Twojego dziecka do domu - może to nastąpić jedynie po wydaniu decyzji przez tamtejszy sąd
 • Ingerować w system prawny innego kraju
 • Zapewniać porady prawnej
 • Być zamieszanym w nielegalną działalność na rzecz odzyskania dziecka
 • Opłacać kosztów prawnych
 • Finansować podróży lotniczych
 • Ułatwić zdobycie wizy

 
Organizacje  pomagające ofiarom przestępstw w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym :

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Aleje Jerozolimskie 155, Warszawa
tel. 022 666 10 36, 0801 120 002
www.niebieskalinia.org
poradnia mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 

2. Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia "ITAKA"
- poszukiwanie osób zaginionych, ochrona praw człowieka i obywatela
ul. Śliska 52, Warszawa
tel. 0801 24 70 70
www.zaginieni.pl

3. Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami "LA STRADA"
- przeciwdziałanie zjawisku międzynarodowego handlu kobietami
tel. 022 628 99 99
www.strada.org.pl

4. Rzecznik Praw Obywatelskich
- ochrona praw człowieka i obywatela, pomoc ofiarom przestępstw, działania na rzecz dzieci i młodzieży
al. Solidarności 77, Warszawa
022 551 77 00 , 0801 109 801
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www.rpo.gov.pl

5. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
- pomoc finansowa ofiarom przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
ul. Wiśniowa 50, Warszawa
tel. 022 848 28 90
e-mail: biuro@fpop.org.pl
www.fpop.org.pl

6. Rzecznik Praw Dziecka
-ochrona praw dziecka
ul. Śniadeckich 10, Warszawa
telefon zaufania 0800 12 12 12
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl

7. Fundacja Dzieci Niczyje
- pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom, poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
ul. Walecznych 59, Warszawa
telefon zaufania 116 111
www.fdn.pl

Adresy innych przydatnych stron internetowych, na których można znaleźć informacje, w jaki sposób uzyskać pomoc lub jak ustrzec siebie i swoich najbliższych przed różnymi przejawami przemocy :

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 21.09.2021
  GBP 5.3827 złEUR 4.6154 złUSD 3.9337 złCHF 4.2489 zł
  Reklama