Podatek spadkowy

15 czerwca 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Podatek spadkowy
Podatek spadkowy (z ang. IHT – Inheritance Tax) jest jednym z podatków osobistych w UK. (Fot. Thinkstock)

Zadaniem osobistego przedstawiciela jest ocenienie wartości wszystkich aktywów (nieruchomości, przedmioty wartościowe i pieniądze), których właścicielem była osoba zmarła. W ten sposób będzie można określić czy należy zapłacić podatek od spadku.

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa podstawowe sposoby regulowania spraw majątkowych – darowizna oraz odpowiedni testament. Przekazywany majątek do wartości 325 000 funtów jest zwolniony z podatku spadkowego. Z kolei wszystkie środki powyżej tej kwoty obciążone są 40% stawką podatku IHT.

Wycena wartości majątku w celach podatkowych

Oceny wartości majątku zgromadzonego przez osobę zmarłą musisz dokonać przed wystąpieniem do sądu o przyznanie nadzoru nad majątkiem na mocy pozostawionego testamentu lub pozwolenia wystawianego przez sąd. Jeśli podatek spadkowy jest należny do zapłacenia, wówczas nadzór nad majątkiem nie zostanie wydany do czasu uregulowania najmniej części tego zobowiązania.

Wyceniając majątek musisz wziąć pod uwagę dobra (takie jak własności, posiadłości, pieniądze), które zmarły posiadał w chwili śmierci i dobra które rozdał w ciągu 7 lat przed śmiercią. Wycena musi dokładnie odzwierciedlać wartość rynkową przedmiotów w dniu śmierci.
[edytuj] Kiedy przeprowadzić wycenę?

Wycenianie majątku zmarłego jest jedną z pierwszych rzeczy do zrobienia dla reprezentanta zmarłego. Nie będziesz mógł rozpocząć rozporządzania majątkiem zmarłego przed zapłaceniem choćby części podatku spadkowego.

Kluczowe kroki podczas wyceny majątku osoby zmarłej

Krok 1

Oszacuj wartość wszelkich dóbr osoby zmarłej, razem z wartością:

 • rzeczy dzielonych lub posiadanych wspólnie z kimś innym: np. dom posiadany wspólnie z partnerem,
 • wszystkich dóbr posiadanych w funduszach powierniczych, z których miała prawo do korzystania,
 • wszystkich rzeczy oddanych, lecz nadal z nim powiązanych np. ktoś oddaje dom dzieciom, ale nadal w nim mieszka (za darmo),
 • szczególnych dóbr rozdanych w ciągu ostatnich 7 lat życia (aby wiedzieć, które rzeczy można pominąć, zapoznaj się z tekstem “zwolnienia od podatku spadkowego" (Inheritance Tax exemptions)

Krok 2

Ze wszystkich powyższych, odejmij wszystkie zobowiązania osoby zmarłej, np:

 • pożyczki,
 • niezapłacone rachunki,
 • koszty pogrzebu.

(Jeśli długi przekraczają wartość rzeczy posiadanych przez zmarłego, różnica nie może być ustalona przy dobrach z funduszów powierniczych zawartych w testamencie).

Krok 3

Wartość wszystkich dóbr jest majątkiem. Stawka podatkowa wynosi 40% dla majątku o wartości w
350 000 funtów.

Czy możesz szacować, jeśli nie znasz dokładnej wartości?

Jeśli nie znasz dokładnej wartości czegokolwiek, np. ulg podatkowych na podstawie przychodów lub rachunków domowych, możesz użyć oszacowanej wartości. Jednak zamiast zgadywania, postaraj się realistycznie oszacować to na podstawie dostępnych informacji.

Instrukcje dotyczące szacowania znajdziesz w formularzu podatkowym.

Formularze

Formularze różnią się zależnie od oczekiwanej wartości majątku. Wypełniasz formularz IHT205 dla przypadków, gdzie nie przewidujesz płacenia podatku, a IHT200, jeśli przewidujesz. Formularze różnią się dla różnych wartości także w Szkocji.

Uzyskiwanie pomocy przy wycenie

Powinieneś sobie poradzić z wyceną większości rzeczy np. pieniędzy na koncie w banku lub towarów czy udziałów. W innych przypadkach możesz potrzebować pomocy rzeczoznawcy. Jeśli decydujesz się zatrudnić rzeczoznawcę (lub biegłego rzeczoznawcę majątkowego), upewnij się, że poprosiłeś go o podanie aktualnej wartości rynkowej dóbr. Określa ona rzeczywistą wartość produktu, za którą go można sprzedać, nie wartość ubezpieczeniowa czy odtworzeniowa.

Jeśli sprawa wyceny jest skomplikowana, możesz poprosić prawnika o pomoc w wycenie i opłacie podatku. Jeśli nie korzystasz z usług prawnika, możesz wnioskować do Urzędu Ceł i Akcyzy (Her Majesty's Revenue and Customs - HMRC) o zastosowanie formularza IHT200 do obliczenia wszelkich należności podatkowych związanych ze spadkiem (przeczytaj więcej w tekście o opłacaniu podatku spadkowego).

Formularze, które należy wypełnić

Istnieje szereg formularzy, które należy wypełnić w zależności od wysokości wartości majątku. Kiedy już będziesz miał wypełnione odpowiednie formularze związane z podatkiem, musisz wypełnić odpowiednie dokumenty związane z autentycznością testamentu, przedstawione poniżej. Więcej na temat świadectwa autentyczności testamentu można dowiedzieć się z naszego innego artykułu.

Opłacenie podatku spadkowego – formularze, które trzeba wypełnić

Państwo, w którym mieszkał zmarły Wymagane formularze, w przypadku małego prawdopodobieństwa, że trzeba będzie zapłacić podatek od spadku
Wymagane formularze, gdy należy zapłacić podatek od spadku
Anglia lub Walia

Druk PA1 o potwierdzenie autentyczności testamentu

Druk IHT205 do opłacenia podatku spadkowego

Druk PA1 o potwierdzenie autentyczności testamentu

Druk IHT200 do opłacenia podatku spadkowego

Druk uzupełniający D18 “podsumowanie autentyczności testamentu"

Szkocja Druk C1 (inwentaryzacja) oraz druk C5, jeśli zgon nastąpił w dniu 6 kwietnia 2004 lub po tej dacie, w pozostałych przypadkach wystarczy tylko druk C1 Druk C1(inwentaryzacja) Druk IHT200 do zapłacenia podatku od spadku
Północna Irlandia Tylko druk IHT205 do zapłacenia podatku od spadku Druk IHT200 do zapłacenia podatku spadkowego
Druk uzupełniający D18


Istnieją dodatkowe formularze uzupełniające, które towarzyszą IHT200. Skorzystaj ze wskazówek dotyczących IHT200 by być pewnym, które dokumenty należy wypełnić.

Terminy, których trzeba dotrzymać przy płaceniu podatku od spadku

W większości wypadków podatek spadkowy musi być zapłacony w ciągu sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym osoba zmarła. W przeciwnym wypadku od wysokości podatku będą naliczane odsetki.

Podatek na niektóre aktywa, w tym ziemia i budynki (włączając dom zmarłego), może być rozłożony i opłacany w różnych ratach na przestrzeni dziesięciu lat. Jednak w przeważającej liczbie przypadków odsetki i tak są naliczane.

W jaki sposób dokonać płatności

Podatek spadkowy możesz zapłacić korzystając z któregoś z wymienionych sposobów:

 • Czek, elektroniczny przekaz pieniężny lub Giro czek (z jakiegokolwiek konta będącego wspólnym z osobą zmarłą).
 • Każda z powyższych metod z Twojego własnego konta (później możesz zażądać zwrotu pieniędzy z majątku w momencie potwierdzenia autentyczności testamentu).
 • Bezpośrednio z konta należącego do osoby zmarłego założonego w banku lub towarzystwie oszczędnościowym, poprzez użycie opcji opłaty podatku spadkowego (opcja ta nie jest dostępna, gdy fundusze zgromadzone są na wspólnym koncie, musisz sprawdzić także, czy instytucja w której założone jest konto posiada aktywowaną opcję bezpośredniej opłaty podatku spadkowego).
 • Użycie British Government Stock na nazwisko osoby zmarłego.
 • Skorzystanie z National Savings na nazwisko zmarłego.

Potwierdzenie zapłacenia podatku spadkowego

Kiedy zapłacony zostanie cały podatek od spadku i wszystkie należne odsetki, wtedy możesz poprosić HMRC o wydanie świadectwa rozliczenia, które jest potwierdzeniem, że opłata związana z podatkiem została w pełni uregulowana. By ubiegać się o taki dokument, należy wypełnić formularz IHT30. Masz prawo do otrzymania takiego dokumentu rozliczenia przy zapłacie podatku w ratach.

Opłacenie podatku spadkowego od prezentów i przekazów dokonanych za życia

W przypadku, gdy osoba umarła w ciągu siedmiu lat od zrobienia komuś prezentu lub przekazania aktywów na rzecz firmy, dobra te wchodzą w skład majątku osoby zmarłej i podlegają opodatkowaniu spadkowemu. Jeśli podatek jest należny do zapłacenia, wówczas osoba, której przekazano dane dobra jest odpowiedzialna za jego odprowadzenie. Jeśli podatek od spadku był zapłacony w momencie przekazania komuś dobra przez zmarłego, wtedy zapłacona wówczas kwota zostanie zwrócona. Osoba reprezentująca zarządzanie majątkiem ma w obowiązku poinformowanie odpowiednich osób o zapłaceniu należnego podatku od spadku.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama