Pełnomocnictwo

26 stycznia 2019, Londynek.net 110
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo jest to rodzaj przedstawicielstwa, polegający na dokonywaniu w imieniu drugiej osoby czynności prawnej. (Fot. Getty Images)

Może się zdarzyć, że będziesz musiał skorzystać z pomocy pełnomocnika. Dowiedz się, co się kryje za tą definicją i jakie są kompetencje pełnomocnika.

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, w tym przypadku mocodawcy, na mocy którego inna osoba, czyli pełnomocnik, zostaje upoważniona do działania w imieniu mocodawcy.

Wszelkie czynności wykonane przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołają skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli. Pełnomocnictwo to nie musi dotyczyć tylko jednej osoby, ale może kilku, ponadto oświadczenie nie musi być złożone pełnomocnikowi. Jednak warto w niektórych przypadkach o postaranie się o zgodę na piśmie od pełnomocnika.

Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, zatem jego zakres powinien być wyraźnie i precyzyjnie określony.

Rodzaje pełnomocnictwa:

  • Pełnomocnictwo ogólne - obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu; wymaga formy pisemnej pod sankcją nieważności.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe - dotyczy ono określonej kategorii czynności prawnych, do których umocowany będzie pełnomocnik; nie jest ono dopuszczalne w zakresie tych czynności, do których dokonania konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.
  • Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności - dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.
  • Prokura - pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę.

Pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili, natomiast wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej, a po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik obowiązany jest zwrócić pełnomocnictwo mocodawcy.

Wiele osób, przyjeżdżając na Wyspy, zostawiło w kraju niezałatwione sprawy.  Można je załatwić, nie wracając do Polski. Należy udać się tutaj do jakiegokolwiek notariusza. Jeśli zdecydujesz się na notariusza polskiego, upewnij się, że ma on wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Jeśli nie ma, wtedy pełnomocnictwo może okazać się nieważne. Można też udać się do angielskiego biura notarialnego, ale wtedy pamiętaj, że takie pełnomocnictwo należy przetłumaczyć u zaprzysiężonego tłumacza.

Takie sporządzone pełnomocnictwo należy przesłać do pełnomocnika, żeby ten mógł przedstawić je podczas pełnienia swojej roli.

Wprawdzie zgoda pełnomocnika nie jest konieczna, ale powszechnie wiadomo, że lepiej jest mieć taką zgodę na piśmie w razie jakichkolwiek problemów.

Podpisanie upoważnienia przed konsulem w UK

Osoby chcące udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.) mogą to zrobić podpisując takie upoważnienie przed konsulem. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna przyjść do urzędu konsularnego zabierając ze sobą ważny dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa. Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie. 

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Mac

Mam tylko jedno pytanie, ile kosztuje takie pełnomocnictwo i jak długo trzeba czekać na wizytę??

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama