Parkowanie

26 stycznia 2016, Londynek.net 100
Parkowanie
W większości stref parkingowych oraz parkingów pobierana jest opłata. (Fot.Thinkstock)

Tłok to wciąż zwiększający się problem, szczególnie w rejonach centrów miast, gdzie miejsca parkingowe są ograniczone. W związku z tym, wiele miast wprowadziło różne programy parkowania, by złagodzić ten problem.

Za zarządzanie parkingami odpowiedzialne są lokalne władze zarządzające ruchem (zwykle urząd lokalny) razem z przedsiębiorstwami prywatnymi. Jedynym wyjątkiem jest Londyn, w którym za ruch odpowiada instytucja Transport for London.

Są one odpowiedzialne za tworzenie miejsc parkingowych, zarządzanie nimi oraz tworzenie kontrolowanych stref parkingowych - gdzie parkowanie może być ograniczone do właścicieli miejsc parkingowych lub pór dnia.

W większości stref parkingowych oraz parkingów pobierana jest za nie opłata. Parkowanie bez opłaty oraz przekroczenie dozwolonego czasu grozi grzywna.

Istnieją dwa typy parkingów kontrolowanych:

  • parking ograniczony - tylko dla oczekujących i ładujących bagaż
  • parking wyznaczony, na którym pojazdy mogą być pozostawione pod obowiązującymi warunkami, zawierają parkingi dla osób mieszkających w danej dzielnicy

Istnieją też miejsca, w których parkowanie lub postój jest zabronione:

  • podwójna żółta linia - zabrania parkowania chociaż mogą istnieć pewne wyjątki (ładunek, rozładunek)
  • pojedyncza żółta linia - zabrania parkowania w określonym czasie
  • czerwona linia (red routes) - pojedyncza czerwona linia zwykle zabrania zatrzymywania się i parkowania w czasie godzin roboczych, podczas gdy podwójna czerwona linia zabrania parkowania kiedykolwiek

By zwalczać nielegalne parkowanie, władze lokalne mają prawo do użycia blokad kół, które unieruchamiają pojazdy. Mogą też usunąć pojazd, jeśli jest on zaparkowany lub zepsuty, naruszając tym samym pozwolenia parkingowe.

W Anglii i Walii, prywatne przedsiębiorstwa zakładają blokady kół na pojazdy, które zaparkowany na ich prywatnym miejscu parkingowym. Obecnie takim przedsiębiorstwom pozwolenie o to przydziela The Security Industry Authority (SIA).

Wiele miast uruchomiło programy  Park and Ride, by zachęcić kierowców do parkowania na przedmieściach miasta, a nie bezpośrednio w centrum. Programy są połączeniem parkingów na obrzeżach miasta i systemu komunikacji miejskiej, często autobusów, które przewożą pasażerów bezpośrednio do centrum. Pamiętaj również, że w wielu miastach za wjazd do centrum pobierane są opłaty.

Programy “Park and Ride" mogą się różnić, w zależności od tego, gdzie mieszkasz. Niektóre programy działają tylko w pewne dni robocze, podczas gdy inne przez cały tydzień. Opłaty w tych programach także różnią się, pozwalając na parking bezpłatny i opłatę tylko za przejazd autobusem, podczas gdy inne wymagają opłaty za parking i przejazd autobusem. Niektóre programy pozwalają dzieciom podróżować za darmo lub korzystać z biletów grupowych, pozwalających podróżować dowolnej ilości osób w pojeździe.

Jako że transport w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska, wprowadzono na Wyspach szereg programów mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń. Przykładem czegoś takiego jest Sheffield i program 'zielonego parkowania' nagradzający kierowców tych mniej szkodliwych dla środowiska pojazdów.

Program działa w całej strefie Sheffield's Central i pozwala na bezpłatne parkowanie, określa maksymalny czas postoju na każdym parkingu City Council lub w zatoczkach parkingowych z parkometrami.

Aby zostać uprawnionym do wzięcia udziału w tym programie, Twój samochód nie może być zasilany jedynie przez benzynę lub diesla. Przykładem samochodów uprawnionych do programu są te zasilane elektrycznie, gazem, paliwem typu bio-diesel bądź duel.

Istnieją też inne programy parkowania, których celem jest ułatwić pewnym grupom ludzi odnalezienie miejsca parkingowego. Włączane są w to programy parkingów dla mieszkańców, z których mogą korzystać mieszkający w danej dzielnicy, w której mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami parkowania. Takie programy nazywane są 'resident parking schemes'.

Dla posiadaczy tzw. Blue Badge czyli naklejki używanej do oznaczeń samochodów osób niepełnosprawnych przewidziane są specjalne udogodnienia. Dla pojazdów, których używają jako kierowcy lub pasażerowie, przewidziany jest bezpłatny lub tańszy parking i dostęp do najlepszych miejsc parkingowych. 

W miejscach gdzie ograniczenie jest do postoju maksymalnie przez dwie godziny mogą zostawać tak długo jak chcą, ci z pomarańczową lub niebieską naklejką mogą też parkować do trzech godzin w miejscach oznaczonych żółtą linią (pojedynczą lub podwójną).

Za parkowanie, jak i kary za nieprawidłowe lub zbyt długie parkowanie można zapłacić kartą kredytową lub debetową. Ponadto płatności można uregulować telefonicznie, za pomocą czeku, na poczcie, osobiście lub online.

Ceny za parkowanie na ulicy różnią się, ale rzadko przekraczają granicę £2 za godzinę - zależy to oczywiście od miast i poszczególnych dzielnic. Londyn jest pod tym względem najdroższym miastem na świecie. Opłaty za parkingi przy podlondyńskich lotniskach są zdecydowanie wyższe, osiągając nawet barierę £10 za godzinę (Heathrow).

Dzienna opłata za wjazd do centrum to £11,50. Za wjazd pojazdem niespełniających określonych norm odnośnie zanieczyszczania, można zapłacić £100 lub £200. Informacje dotyczące obu obszarów i sposobu płacenia, można znaleźć na stronie Transport for London:

Parkowanie na osiedlach

Do osiedli przyporządkowane są odpowiednio wytyczone parkingi. Zasady dotyczące parkowania mogą różnić się w zależności od regionu.

Mieszkańcy nie powinni parkować pojazdów w swoich ogródkach. Wszystkie pojazdy inne niż samochód lub motor (czyli np. przyczepy campingowe, łodzie) nie mogą być zostawiane na parkingach osiedlowych, chyba że dysponujesz zgodą administratora osiedla.

Żadne pojazdy nie powinny być parkowane na osiedlu w innych miejscach niż wyznaczony parking. Może to spowodować problemy z przejazdem dla np. karetek lub straży pożarnej.

Aby dowiedzieć się o szczegółach związanych z Twoim miejscem zamieszkania, kliknij na poniższy link:

Ogólne zasady dotyczące parkowania na osiedlach:

  • nie można parkować na terenie własnej posiadłości, oprócz podjazdu, garażu lub odpowiednio przygotowanej (np. wyłożonej kostką) powierzchni
  • nie można parkować na chodnikach, trawnikach i innych zielonych obszarach
  • jeżeli miejsca są przyporządkowane do konkretnych mieszkańców, nie wolno parkować na innym niż dla Ciebie przeznaczone
  • nie wolno parkować w miejscach utrudniających przejazd karetkom, straży pożarnej lub innym tego typu służbom
  • w pobliżu swojego domu lub przy drodze osiedlowej nie wolno dokonywać poważniejszych napraw, sprzedawać dwóch lub więcej pojazdów naraz bądź parkować pojazdu niedopuszczonego do poruszania się po drogach

Parkingi dla rezydentów

Zasady odnośnie przyznawania pozwoleń na miejsce parkingowe dla Ciebie jako mieszkańca również mogą się różnić między regionami.

Parkować na takich miejscach można oczywiście w przypadku gdy pozwolenie jest ważne, numer rejestracyjny się zgadza, a samo pozwolenie jest wykorzystywane zgodnie z przepisami. Nie wolno parkować przed otrzymaniem pozwolenia.

Wnioskować o przyznanie takiego pozwolenia można klikając na poniższy link:

Do takiego pozwolenia kwalifikują się ci rezydenci, którzy używają samochodu ważącego nie więcej niż 1,778 kg (35 cwt) lub motocykla.

Można również ubiegać się o pozwolenie parkowania dla osób odwiedzających, jednak jest to opcja dostępna tylko dla posiadających stałe pozwolenie.

W przypadku przeterminowania pozwolenia (są ważne zwykle przez 2 lata) lub zmiany samochodu, należy je odnowić.

Pozwolenie może być cofnięte lub unieważnione gdy nie jest wykorzystywane zgodnie z zasadami, gdy tracimy uprawnienia do niego (np. przeprowadzka) lub gdy jest komuś nielegalnie udostępniane.

Ceny różnią się pomiędzy regionami, w Londynie jest to £100 rocznie.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Goostav234

Co to za gowniane miasto co nie zapewnia dostatecznej ilosci miejsc parkingowych!

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama