Licencjat

18 maja 2013, Londynek.net 100
Licencjat

Wybierając drogę swojej kariery zawodowej, duży nacisk kładzie się na kwalifikacje, które mogą przeważyć szale zatrudnienia. Jedna z dróg do obrania to zdobycie tytułu licencjata.

Licencjat to tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów I stopnia i oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

Studia I stopnia trwają od sześciu do dziesięciu semestrów. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia; przygotowują do pracy w określonym zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor.

Licencjat BA , BS, MB i inne

Licencjat (czasem znany także jako 'zwykły' lub 'pierwszy' stopień naukowy) jest akademickim kursem prowadzącym do późniejszego nabycia kwalifikacji zawodowych w naukach humanistycznych - bachelor of arts (BA), w naukach ścisłych - bachelor of science (BSc), lub w naukach medycznych - bachelor of medicine (MB).

Czas trwania licencjatu

Ukończenie licencjatu w pełnym wymiarze godzin zwykle trwa trzy lub cztery lata (normalnie cztery lata, jeśli kurs zawiera roczne praktyki w przemyśle lub za granicą). Na niektórych kierunkach licencjaty mogą trwać dłużej; na przykład, kursy medyczne zwykle trwają pięć lub sześć lat. Licencjat można także robić zaocznie lub w systemie ruchomego czasu pracy.

Poziomy

Licencjaty są na poziomach 'intermediate' (średniozaawansowany) i 'honours' (wyróżniający) w strukturze Framework for Higher Education Qualifications. Struktura ta prezentuje, jak można porównać różne typy kwalifikacji pod względem wymagań kładzionych na uczniów.

Przeliczenie zdobytych kwalifikacji na punkty

By podjąć studia licencjackie, musisz posiadać wcześniej zdobyte kwalifikacje, jak np. skończenie szkoły średniej. Przeliczeniem twoich kwalifikacji na punkty UCAS Tariff zajmie się system The University and Colleges Admissions Service (UCAS). Znajomość zdobytych ilości punktów da rozeznanie, na którym miejscu dostaniesz się na dany kurs. Trzeba pamiętać o tym, że różne kursy wymagają różnej ilości punktów.

Na większości kierunków licencjackich wymagane są co najmniej dwa poziomy A Level z oceną E lub wyżej (lub odpowiednikami ocen w innych kwalifikacjach).  Aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań na poszczególnych kierunkach, możesz poszukać informacji na stronie internetowej UCAS lub przeczytać broszurę kierunku - większość dostępna na stronach uniwersyteckich.

Kiedy możesz rozpocząć studia?

Studia licencjackie rozpoczynają się przez cały rok, chociaż przeważnie na początku września lub października. Zapoznaj się z broszurami poszczególnych kursów, by dowiedzieć się, kiedy się zaczynają.

Gdzie możesz robić licencjat?

Studia licencjackie możesz robić na uniwersytecie, college'u wyższej edukacji a także przez program uczenia się na odległość. Będąc na studiach licencjackich podlegasz ocenie, jak każdy student. Oceniana jest Twoja praca. Na każdym kierunku jesteś oceniany inaczej. Generalnie studia licencjackie składają się z połączenia egzaminów i zajęć dydaktycznych. Na niektórych kierunkach po skończeniu kursu jesteś proszony o napisanie pracy naukowej. Stopnie:

  • pierwszy
  • wyższy-drugi (2:1)
  • niższy-drugi (2:2)
  • trzeci
  • przepuszczający
  • nie zaliczający

Trzeci lub wyższy stopień to dyplom licencjacki z wyróżnieniem. Większość absolwentów po studiach licencjackich podejmuje pracę zawodową. Z kwalifikacjami licencjatu możesz także zdecydować się na kontynuowanie edukacji wyższej, by zdobyć dyplom lub stopień magistra.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Asdfg

Licencjat nie jest stopniem naukowym, wbrew temu co sugeruje artykuł. Licencjat jest stopniem zawodowym.

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama