Egzaminy wstępne

10 lutego 2012, Londynek.net, Brak komentarzy00
Egzaminy wstępne

Wymagania co do egzaminów i ocen są różne, a zależą od uczelni do której się staramy dostać.

Do najważniejszych wymagań, które przyszły student musi spełnić, należą:

- świadectwo (np. A levels lub International Baccalaureate )
- kwalifikacje zawodowe (np. NVQ lub BTEC National Diplomas and Certificates)
- świadectwo Foundation lub Access Course

Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie, jakie warunki należy spełnić na danej uczelni.
Można to zrobić na stronie internetowej Colleges Admission Service (UCAS).

Aby dostać się na uczelnię wyższą należy zdać GCSE a potem A leves, Scottish Highers lub Irish Leaving Certificate - albo w szkole albo w college'u. Studenci spoza Wielkiej Brytanii mogą startować z odpowiednikami takimi jak:

1. GCSE (General Certificate of Secondary Education), czyli świadectwo ukończenia szkoły średniej.

GCSE to najpopularniejszy dyplom uzyskiwany przez 14-16 latków, który jest też możliwy do zdobycia dla każdego, kto chciałby uczyć się jakiegoś przedmiotu. Możesz zdobyć GCSE z wielu przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

GCSE to skrót od General Certificate of Secondary Education (świadectwo ukończenia szkoły średniej). Jest bardzo cenione przez szkoły, college i pracodawców, może więc okazać przydatne niezależnie od tego, co planujesz po skończeniu szkoły. Praca na świadectwo opiera się głownie na studiowaniu teorii przedmiotu. Niektórze przedmioty mają też część praktyczną.

Nauka GCSE przeważnie odbywa się dziennie w szkole lub college'u, a jej ukończenie zajmuje 5 semestrów. GCSE jest na poziomie 1 i 2 Państwowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych, zależnie od oceny jaką dostaniesz. Aby dostać dobre oceny, musisz się wykazać wysokim poziomem czytania i pisania.

* stopnie D-G są na poziomie 1
* stopnie A*-C są na poziomie 2

Program ten pokazuje czym różnią się zdobywane kwalifikacje, pod względem wymagań stawianych studentowi. GCSE są dostępne dla ponad 40 przedmiotów teoretycznych i ośmiu praktycznych. Przedmioty praktyczne są związane z szerokim rynkiem pracy, np. z inżynierią czy turystyką. Możesz też skończyć kilka GCSE na krótkich kursach. W szkole lub college'u dowiesz się, jakie przedmioty są dla Ciebie dostępne.

Dla studentów w klasach 10 i 11 (w wieku 14-16) nauka niektórych przedmiotów jest obowiązkowa (w ramach Państwowego Programu Nauczania). Warto więc zdecydować się na ukończenie GCSE, aby po dwóch latach edukacji mieć coś wartościowego w ręku. Wyszukaj kurs dla siebie?

Podczas kursu GCSE jesteś oceniany głównie na podstawie egzaminów pisemnych oraz pracy samodzielnej. Praca samodzielna może się składać z projektów, pracy w terenie, pracy artystycznej, eksperymentów czy badań. Niektóre przedmioty, takie jak art and design, mają więcej pracy samodzielnej a mniej egzaminów. Niektóre kursy GCSE są podzielone na części, z których każda kończy się egzaminem. Inne kursy GCSE kończą się egzaminem z całości. W przypadku niektórych przedmiotów wszyscy zdają ten sam egzamin. W przypadku innych masz wybór między poziomem rozszerzonym i podstawowym. Każdy z tych poziomów umożliwia uzyskanie innych stopni. Przeważnie to nauczyciel decyduje, który poziom jest dla Ciebie najlepszy. Egzaminy odbywają się zazwyczaj w styczniu i maju/czerwcu każdego roku.

2. Poziomy AS (Advanced Subsidiary) i A (Advanced)

Zwykle w pełnym wymiarze godzin kończy się je w przeciągu dwóch lat w szkole lub college'u, choć można je kończyć także zaocznie.

Jeśli chcesz studiować dany przedmiot szczegółowo, mogą posłużyć Ci do tego kwalifikacje poziomów AS Level i A Level. Są one wysoko oceniane przez szkoły, college oraz pracowników. Poziomy AS (Advanced Subsidiary) i A (Advanced) oparte są na tradycyjnym programie uczenia się. Zwykle w pełnym wymiarze godzin kończy się je w przeciągu dwóch lat w szkole lub college'u, choć można je kończyć także zaocznie.

Możesz dokonać wyboru spośród wielu przedmiotów akademickich, a także spośród niektórych 'stosowanych' przedmiotów związanych z pracą. Wiele osób kończy poziomy AS Level i A Level, by kontynuować naukę na uczelni wyższej, jednakże są one także przydatne, jeśli chcesz iść bezpośrednio do pracy.

Poziomy AS Level i A Level odpowiadają poziomowi 3 w strukturze National Qualifications Framework. Struktura ta prezentuje, jak można porównać różne typy kwalifikacji pod względem wymagań kładzionych na uczniów.

Poziomy A Level: AS plus A2

Poziomy A Level składają się z poziomów AS i A2. Każdy z nich to 50% całego poziomu A Level.

Poziom  AS Level

AS Level może być traktowany jako odrębny samoistny poziom lub jako połowa poziomu A Level.

Po ukończeniu roku na poziomie AS Level masz dwie opcje (w zależności od Twojej szkoły lub college'u): dostać kwalifikacje tylko poziomu AS Level lub kontynuować drugi rok, by uzyskać poziom A Level.

Rok drugi: A2 Level

Na drugim roku pełnego poziomu A Level, robisz poziom A2 Level - nie są to oddzielne kwalifikacje, lecz druga połowa całego poziomu A Level. Poziom A2 Level jest przeznaczony do rozszerzenia wiedzy nabytej na poziomie AS Level.

Advanced Extension Awards

Jeśli na poziomie A Level spodziewasz się uzyskać najwyższą ocenę A, warto wówczas zainteresować się Advanced Extension Award (AEA). Wielu uczniów wybiera poziomy AS Level i A Level na roku 12 i 13, po ukończeniu małej matury GCSE. Jednakże dorośli także mogą to wybrać.

Niektóre szkoły oferują poziomy AS Level z pewnych przedmiotów dla uzdolnionych i utalentowanych uczniów roku 10 i 11 (w wieku 14 do 16 lat). W większości przypadków, musisz mieć zdane co najmniej 5 małych matur GCSE z wynikami A*-C. Czasami wymagana jest ocena B lub wyższa w małej maturze GCSE z danego przedmiotu, by podjąć poziom AS Level lub A Level. Niektóre szkoły i college będzie interesować informacja o tym, czy posiadasz ocenę C lub wyżej z języka angielskiego i matematyki z małej matury GCSE.

Na poziomach AS Level i A Level dostępnych jest około 80 przedmiotów. Możesz kontynuować przedmioty wybrane na roku 10 i 11 i/lub zacząć naukę nowych. Większość uczniów poziomu A Level na pierwszym roku wybiera trzy lub cztery poziomy AS Level. Dzięki temu możesz mieć później wolny wybór odnośnie przedmiotów na poziomie A Level.

Zawodowe poziomy A Level

Istnieje zakres przedmiotów zawodowych poziomu A Level, nazywanych 'GCEs in applied subjects'. Jest ich 10 i oferują szerokie wprowadzenie do poszczególnych rynków pracy, takich jak biznes czy turystyka.

AS Level i A2 Level składają się z trzech części. Zwykle Twój wynik składa się z 70% wyniku z egzaminów pisemnych i 30% ocen uzyskanych podczas zajęć - praktyczna wiedza z niektórych przedmiotów jak nauki przyrodnicze lub sztuka. Wszystkie poziomy A Level muszą zawierać w sobie także trochę 'synoptic assessment' jako część A2. Oznacza to sprawdzanie wiedzy z całego przedmiotu, która maksymalnie doda 20% do całego wyniku poziomu A.

Poziomy AS i A oceniane są w skali A-E. Wyniki ogłaszane są każdego roku w sierpniu i marcu. Na karcie z wynikami będą punkty 'uniform mark scale' (UMS) - jednolitej skali ocen. Na AS Level może składać się maksymalnie 300 punktów UMS, a na poziom A Level - 600.

Gdy już podszedłeś do trzy części poziomu AS Level i jesteś zadowolony wynikiem, poinformuj o tym komisję egzaminacyjną. Nazywa się to ' cashing in'. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany, możesz zdecydować się na powtarzanie którejś z części

3. International Baccalaureate (IB), czyli międzynarodowa matura

Jeśli chcesz studiować wiele przedmiotów szczegółowo, International Baccalaureate Diploma może Ci odpowiadać. Został stworzony z myślą o bardzo ambitnych uczniach i jest dostępny w coraz większej ilości szkół i college'ów.

International Baccalaureate (IB) czyli międzynarodowa matura, jest dyplomem uznawanym w wielu krajach, przeznaczonym dla uczniów w wieku 16-19 lat. Jest oparty na szczegółowych studiach naukowych wielu przedmiotów, włącznie z językami, przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi, matematyką, historią i geografią. Prowadzi do uzyskania jednego dyplomu, a nie kilku dyplomów z różnych przedmiotów. Jeśli jednak nie otrzymasz pełnego dyplomu, zostanie Ci przyznany certyfikat z każdego przedmiotu osobno. Kursy są dostępne w ponad 70 szkołach i college'ach w WB, zarówno państwowych jak i prywatnych, mogą być nauczane po angielsku, francusku i hiszpańsku. Ich celem jest umożliwić Ci:

* poznanie metod skuteczniego uczenia
* zmierzenie się z trudnymi pytaniami
* rozwinięcie głębokiej świadomości osobistej i kulturowej
* rozwinięcie umiejętności porozumiewania się z ludźmi z innych krajów i kultur

Program IB jest na poziomie 3 Państwowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych Program ten pokazuje czym różnią się zdobywane kwalifikacje, pod względem wymagań stawianych studentowi.

IB Diploma Programme ma zapewnić niezbędne podstawy, a dodatkowo umożliwia wybranie sześciu osobnych przedmiotów w których masz nieco swobody w wybieraniu tego, czego chcesz się uczyć.

Niezbędne podstawy:

* teoria i wiedza: zdobędziesz podstawy wiedzy, dowiesz się jak analizować dowody i podawać racjonalne argumenty; będziesz też motywowany do wykorzystania tego doświadczenia poza klasą
* kreatywność, działanie i obowiązkowość: ta część programu zachęca Cię do zaangażowania w teatr, muzykę, sport i/lub działalność społeczną.
* długa praca pisemna: musisz zgłębić konkretny temat i napisać z niego prace na 4,000 wyrazów

Poza trzema podstawowymi elementami, masz możliwość wybrania jednego przedmiotu z następujących dziedzin:

* język (przeważnie język ojczysty)
* drugi język (może to być taki który już studiujesz, lub zupełnie nowy)
* nauki doświadczalne (biologia, chemia, fizyka, design technology)
* matematyka i informatyka
* sztuka (wizualna, muzyka i teatr)
* indywidualność i społeczeństwo (historia, psychologia, geografia)

Przeważnie trzy z wybranych sześciu przedmiotów studiujesz w trybie rozszerzonym (240 godzin każdego przedmiotu) a pozostałe trzy na poziomie normalnym (150 godzin każdy). Możesz jednak wybrać cztery przedmioty rozszerzone i dwa normalne.

Większość ocen uzyskuje się za egzaminy (sprawdzane przez egzaminatorów z zewnątrz). Jednak część ocen jest wystawiana przez Twoich nauczycieli, którzy oceniają Twoją pracę indywidualną. Kurs trwa przeważnie dwa lata, z egzaminami w maju i listopadzie.
[edytuj] Punkty

Za każdą część programu przyznawane są punkty, najwięcej 45:

* do 7 punktów z każdego dodatkowego przedmiotu
* do 3 punktów za Twoje osiągnięcia z elementów podstawowych

Aby otrzymać dyplom, należy mieć co najmniej 24 punkty.

Od 2008 roku ukończenie kursu liczy się do UCAS Tariff umożliwiając dalszą edukację. 24 punkty za Dyplom IB daje 280 punktów UCAS - tyle samo co dwa B i jedno C na poziomie A. 45 punktów za dyplom daje 768 punktów UCAS - równowartość ponad 6 A levels z ocenami A.

Jeśli jednak nie posiadasz żadnego z tych certyfikatów, uznawane są także świadectwa zawodowe. Takie jak:

- NVQs (National Vocational Qualifications)
- SVQs (Scottish Vocational Qualifications)
- BTEC National Diplomas and Certificates
- GCE z odpowiedniego przedmiotu
- świadectwo key skills

Foundation Year, Foundation Course i kursy Acces

Zajęcia odbywające się przed rozpoczęciem studiów dyplomowych. Są częścią następujących po nich studiów i zazwyczaj nie prowadzą do zdobycia innych kwalifikacji - po prostu pomagają Ci dostać się na wybrany kierunek. Jest to dobry wybór, jeśli nie poszło Ci za dobrze na egzaminach, jeśli miałeś dłuższą przerwę w nauce lub nie do końca radzisz sobie z językiem.

Foundation Course podobne do Foundation Year tyle, że mogą odbywać się w innym miejscu niż wybrana uczelnia i kończyć się otrzymaniem stopnia lub dyplomu. Kursy Access są zapewniane przez wiele college'ów i uniwerstytetów, a mają na celu przygotowanie studentów do studiów wyższych.

Warto także zaglądnąć tutaj, po więcej informacji na temat procesu dostawania się na wyższą uczelnię.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 9 kwietnia 2020

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 5.1777 zł 0.03 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.5370 zł 0.00 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 4.1744 zł -0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 4.2986 zł 0.00 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.9724 zł -0.01 zł

Przelicznik walut

na
Reklama