Crisis Loans

9 maja 2013, Londynek.net 110
Crisis Loans

W przypadku nagłych wypadków losowych można ubiegać się o zasiłek Crisis Loan - nieoprocentowaną pożyczkę od Social Fund.

Ubiegać się można w przypadku:

  • wieku co najmniej 16 lat
  • braku wystarczającej ilości pieniędzy na zaspokojenie bieżących potrzeb w wyniku nagłego wypadku losowego
  • jeśli brak pożyczki może spowodować poważne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa wnioskującego lub jego rodziny

lub w przypadku wieku co najmniej 16 lat oraz otrzymywania Community Care Grant (ale w przypadku przeprowadzki i braku środków na opłacenie nowego czynszu u właściciela z innego regionu niż Twój dotychczasowy).

  • Community Care Grants

Nie ma ustalonej wysokości pożyczki Crisis Loan. Jej wysokość będzie zależała od:

  • okoliczności zdarzenia
  • sumy posiadanych oszczędności
  • faktu wcześniejszego korzystania z pomocy Social Fund

Płatność będzie dokonana za pomocą czeku od Jobcentre Plus, który będzie można przekazać na konto bankowe lub spieniężyć na poczcie.

W przypadku zakwalifikowania do pożyczki, trzeba będzie określić też sposób jej spłaty. Poradę na ten temat można uzyskać od doradcy w Jobcentre Plus. Zwykle spłacanie pożyczki nie wpływa na wysokość innych otrzymywanych zasiłków.

Pożyczka jest nieoprocentowana – spłacić trzeba jedynie kwotę, którą się pożyczyło.

Pożyczka Crisis Loan nie jest liczona jako przychód i nie wpłynie na inne otrzymywane zasiłki.

Aby ubiegać się o pożyczkę, należy skontaktować się z Jobcentre Plus .

Formularz można pobrać ze strony brytyjskiego ministerstwa pracy oraz ze strony Jobcentre Plus. Formularz zawiera także wskazówki odnośnie jego wypełnienia.

Od decyzji w sprawie Crisis Loan można się oczywiście odwołać. Należy napisać do Jobcentre Plus w ciągu 28 dni od decyzji, zamieszczając wszelkie uwagi odnośnie decyzji i prośbę o ponowne rozpatrzenie.

Kolejną ”instancją” do której można się odwołać będzie Social Fund Inspector. Proces rozpatrywania Twojej sprawy nie powinien być dłuższy niż 12 dni.

Ze strony Independent Review Service można ściągnąć odpowiednią ulotkę informacyjną:

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


Roza dluga

bardzo przydatne informacje

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama