Bezpłatna edukacja dla maluchów w UK

9 stycznia 2019, Londynek.net 101
Bezpłatna edukacja dla maluchów w UK
Wszystkie dzieci na terenie UK między 5 a 17 rokiem życia są uprawnione do bezpłatnej publicznej edukacji. (Fot. Getty Images)

Wszystkie dzieci w Anglii w wieku trzech i czterech lat mają prawo do wczesnej bezpłatnej edukacji trwającej do dwóch lat, zanim osiągną wiek szkolny (piąte urodziny Twojego dziecka momentalnie poprzedza rozpoczęcie roku szkolnego).

Bezpłatna edukacja dla Twojego dziecka

Jeśli Twoje dziecko kwalifikuje się do bezpłatnej edukacji, oznacza to, iż taka edukacja będzie mu zagwarantowana. Edukacja taka to 12,5 godzin tygodniowo przez 38 tygodni w roku.

“Bezpłatna" nie oznacza jednak, że otrzymasz na ten cel dotacje lub bon. Możesz nawet zostać obciążony opłatami za usługi wykraczające poza standardowy program.

W zależności od lokalnych rozporządzeń dotyczących przyjmowania dziecka do szkoły, wiele dzieci zaczyna edukację w pełnym wymiarze godzin w zerówce, zanim wejdzie w obowiązkowy wiek szkolny.

Znajdź najlepsze miejsce

Możesz wybrać miejsce bezpłatnej edukacji z wielu dostępnych zarejestrowanych placówkach:

  • żłobki, prywatne przedszkola, przedszkola z opieką oraz przedszkola połączone ze szkołą podstawową,
  • przedszkola prowadzone na zasadzie wolontariatu oraz przedszkola zorganizowane przez rodziców,
  • zerówki w szkołach podstawowych, które organizują przyjęcia dzieci czteroletnich do szkoły,
  • akredytowani opiekunowie do dzieci wchodzący w skład grup powołanych do edukowania małych dzieci,
  • centra dziecięce.

Chociaż nie ma gwarancji przydziału do wybranego miejsca, władze lokalne powinny zawsze dokładnie rozpatrzyć Twój wybór i zaakceptować go, jeśli to możliwe.

Kiedy Twoje dziecko kwalifikuje się do bezpłatnego przyjęcia do danej placówki

Poniższa tabela prezentuje kryteria kwalifikujące Twoje dziecko do bezpłatnego przydziału do danej placówki:

Jeśli Twoje dziecko jest urodzone pomiędzy: Ma prawo ubiegać się o miejsce od:
1. kwietnia i 31. sierpnia 1. września po trzecich urodzinach dziecka do ustawowego wieku szkolnego
1. września i 31. grudnia 1. stycznia po trzecich urodzinach dziecka do ustawowego wieku szkolnego
1. stycznia i 31. marca 1. kwietnia po trzecich urodzinach dziecka do ustawowego wieku szkolnego


Standardy wymagane dla wszystkich placówek edukacyjnych

Wszystkie placówki, które otrzymują dotacje rządowe na pokrycie kosztów wczesnej edukacji dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, muszą:

  • znajdować się w lokalnym rejestrze takich placówek,
  • pracować zgodnie z the Early Learning Goals i innymi programami the Foundation Stage,
  • być regularnie kontrolowane przez specjalną inspekcję powołaną przez Office for Standards in Education (Ofsted).

Dzięki temu Twoje dziecko będzie otrzymywało dobrej jakości bezpłatną opiekę niezależnie od wybranej placówki.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Mike

15godzin a nie 12,5

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama