Menu

Zarobki Polaków na emigracji

Zarobki Polaków na emigracji
Minimalna stawka godzinowa na Wyspach Brytyjskich to 7,20 funta. (Fot. Thinkstock)
Pracując za granicą zarabiam kilka razy więcej niż w Polsce.
Reklama

Zarobkowy charakter polskiej emigracji
Według opracowania zespołu pod redakcją Tomasza Staśkiewicza, a wykonanego na zlecenie firmy Sedlak&Sedlak, obecnie ponad 2,2 mln Polaków mieszka poza granicami kraju. Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że liczba rodaków na emigracji przez ostatnie 12 lat systematycznie rosła.

W zdecydowanej większości polska emigracja ma charakter zarobkowy i była związana ze stanem naszej gospodarki, poziomem inflacji, a zwłaszcza wysoką stopą i strukturą bezrobocia. Negatywnym zjawiskiem związanym z wyjazdami Polaków było jednak to, że wyjeżdżali głównie ludzie młodzi, a więc obywatele w wieku produkcyjnym, którzy mieli zapewnić największe wpływy do budżetu państwa, z którego finansowany jest sektor publiczny.

Przez pewien okres widziano wprawdzie w zwiększającej się emigracji zarobkowej szansę na zmniejszenie skali bezrobocia w Polsce, ale szybko okazało się, że straty dla gospodarki są większe niż korzyści. Jakie więc były główne kierunki emigracji zarobkowej? Najbardziej popularne były: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy oraz Holandia. Można powiedzieć, że są to kierunki „stabilne”, co oznacza, że większość naszych rodaków nie tylko skutecznie zaistniała na tamtejszych rynkach pracy, ale także utrzymała się na nich przez kolejne lata. Mało tego - Polacy potrafili elastycznie reagować na zmiany wymogów rynku pracy, uzyskiwać nowe zawody i kwalifikacje, a także doskonalić swoje umiejętności językowe. A jakie są zarobki Polaków w wymienionych krajach?

Płace Polaków w Wielkiej Brytanii
Najwięcej naszych obywateli podjęło pracę w przemyśle (25%), hotelarstwie (20%), budownictwie (8%), w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (7%) oraz w edukacji i administracji (5%). Mówimy oczywiście o pracy legalnej, gdzie obowiązuje wszystkich pracowników minimalna stawka godzinowa, zależna od przedziału wiekowego. I tak na koniec roku 2015 stawka wynosiła: dla wieku 16-17 lat (3,79 funta), dla pracowników mających 18-21 lat (5,13 funta) i powyżej 21. roku życia (6,70 funta).

Od 1 kwietnia minimalna stawka godzinowa na Wyspach Brytyjskich to 7,20 funta. Trzeba jednak nadmienić, że przy nowej kwocie wolnej od podatku ustalonej na wysokości 11 000 funtów wielu polskich emigrantów zacznie płacić podatek dochodowy.

Ile więc wynosiła pensja na różnych stanowiskach pracy? Czy wystarczy tylko przemnożyć ilość przepracowanych godzin przez stawkę godzinową i mamy odpowiedź? Niekoniecznie, bowiem na różnych stanowiskach pracy występowały tzw. widełki płac - w zależności od doświadczenia zawodowego, stopnia specjalizacji, poziomu znajomości języka oraz bonusy. Tak więc w budownictwie średnie, dzienne płace brutto wynosiły 80-110 funtów dla pracownika ogólnobudowlanego i dekarza, cieśla szalunkowy mógł liczyć na 88-144 funtów, stolarz mógł zarobić od 60-120 funtów. Pracownicy fabryczni natomiast zarabiali do 10 funtów na godzinę.

Opiekunowie osób starszych i dzieci w systemie „live-in” mogli liczyć na 60-80 funtów brutto dziennie, a w systemie „live-out” - 70-90. Więcej zarabiały pielęgniarki: ogólna 12-19 funtów, a pielęgniarka specjalistyczna nawet 12-19 funtów na godzinę. Pielęgniarki z niszową specjalizacją, dużym doświadczeniem i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego mogły liczyć nawet na 26 funtów na godzinę. Trzeba także wspomnieć, że Polacy na stanowiskach administracyjnych i specjalistycznych zarabiali tyle samo, co obywatele Wielkiej Brytanii.

Zarobki Rodaków w Irlandii
Kraj ten - pomimo kryzysu gospodarczego panującego od roku 2008 - jest dalej atrakcyjnym miejscem do emigracji zarobkowej dla Polaków. Irlandia nie jest już wprawdzie od kilku lat ekonomiczną „zieloną wyspą”, ale praca tam i uzyskiwana płaca jest w dalszym ciągu bardzo atrakcyjna dla naszych rodaków, których nie zraża stosunkowo wysokie bezrobocie (około 8,5% w roku 2015 i poniżej 9% na początku 2016 roku) oraz negatywne nastawienie części niezadowolonego irlandzkiego społeczeństwa.

Trzeba jednak przypomnieć, że na przykład w roku 2012 stopa bezrobocia wynosiła nawet 14,7%, a mimo to Polacy przyjeżdżali w poszukiwaniu pracy do Irlandii i kraj ten jest obecnie trzecim najpopularniejszym kierunkiem polskiej emigracji.

Jak wynika z danych NBP, Polacy w Irlandii są do dzisiaj zatrudniani głównie jako pracownicy fizyczni. Około 30% rodaków pracowało w budowlance, przy zbieraniu owoców na farmach oraz w charakterze pokojówek i kelnerów. Aż 29% pracujących rodaków było zatrudnionych jako robotnicy wykwalifikowani, na stanowiskach technicznych (murarze, spawacze, operatorzy maszyn i urządzeń) oraz w usługach (krawcy, fryzjerzy, kosmetyczki). Średnia płaca w 2015 roku (brutto na godzinę) przy pracach prostych, w handlu i usługach wyniosła około 9 euro, a dla robotników przemysłowych i rzemieślników 10 euro.

Kierowcy, operatorzy pojazdów i mechanicy maszyn mogli liczyć na 11 euro. Robotnicy zatrudnieni przy obróbce metali, na budowach i w kopalnictwie mogli zarobić od 12 nawet do 17 euro. Jak możemy zauważyć, stawki obowiązujące w Irlandii są dużo wyższe niż w Polsce i dlatego ten kraj, jest nie tylko wybierany jako miejsce emigracji zarobkowej, ale także ponad 53% naszych rodaków chce pozostać tam na stałe. Nic dziwnego skoro Polak może tam zarobić od 1 500 do nawet 3 000 euro miesięcznie.

Wynagrodzenia Polaków w Niemczech
Niemcy od wielu lat są jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków emigracji dla Polaków. Po pierwsze dlatego, że w tamtejszym społeczeństwie jest pełna świadomość sytuacji, że ich kraj nie poradzi sobie bez emigrantów, po drugie ze względu na bliską odległość od Polski i po trzecie dlatego, że Polacy zarabiają tyle samo co Niemcy na podobnych stanowiskach, a niemieccy pracodawcy bardzo sobie chwalą polskich fachowców. I co jest ważne, nie dotyczy to tylko naszych pracowników budowlanych i rolnych, ale także lekarzy, specjalistycznych pielęgniarek i inżynierów. Według Głównego Urzędu Statystycznego aktualnie w Niemczech przebywa około 560 tysięcy naszych rodaków.

Najlepiej w Niemczech zarabiają Polacy, których pobyt w nowej ojczyźnie trwa dłużej niż trzy lata. Według raportu przygotowanego przez NBP, robotnik wykwalifikowany za Odrą może otrzymać nawet 13 euro za godzinę, natomiast pracownik niewykwalifikowany, na przykład pomocnik budowlany może dostać 7-9 euro. Pielęgniarki, opiekunki do osób starszych, pracownicy sprzątający i zatrudnieni w ochronie mogą liczyć na około 8,5 EUR, a pracownicy budowlani na stawkę od 7-13 euro za godzinę. Na wyższą kwotę mogą liczyć pracownicy o specjalnych umiejętnościach (10-13 euro), doświadczeni lakiernicy i malarze (12 euro) oraz dekarze (11,20 euro).

Pewnym problemem jest kwestia wynagradzania opiekunów osób starszych. Wprawdzie od dnia 1 stycznia 2015 roku określono minimalną stawkę godzinową na 8,5 euro, ale jeżeli opiekun mieszka wraz z podopiecznym to ile godzin pracuje? Czy odmówi pomocy staruszce wieczorem lub w nocy? Czy to jest dalej jego praca, czy tylko uprzejmość? Czy pracodawca powinien za taką pracę zapłacić? Niemcy chcąc uniknąć zwiększonych (chociaż zdaniem Polaków sprawiedliwych) wydatków na opiekunów wolą nie płacić za godziny pracy, tylko podpisywać ogólne kontrakty, przedstawiające zakres czynności i płacę za cały miesiąc. Obecnie pensja opiekuna to 1 000-1 200 euro miesięcznie netto.

A jak jest w Holandii?
Holandia po wejściu do Unii Europejskiej stała się domem dla wielu Polaków przybyłych tu „za chlebem”. Obecnie, jak podaje CBS Statistics Netherlands, w Holandii przebywa około 180 tysięcy naszych rodaków.
Region, gdzie jest ich najwięcej, to Brabancja.

Największa grupa naszych rodaków podejmuje pracę w rolnictwie. Ile zarabiają? Ich płace to 9-10 euro za godzinę brutto, przy 40 godzinach pracy tygodniowo. Ogrodnik może zarobić 8,8-9 euro. Płaca minimalna natomiast jest ustawowo zależna od wieku pracownika i określona na poziomie 1 465 euro miesięcznie dla osoby powyżej 23. roku życia i maleje do 680 euro dla pracowników powyżej 18. roku życia. Do Holandii nasi rodacy jeżdżą głównie na zbiory truskawek, czereśni, borówek, pomidorów, papryki oraz ogórków. Oprócz umiejętności liczy się tutaj także doświadczenie, wytrzymałość i kondycja fizyczna.

Część Polaków podejmuje pracę w budownictwie i przemyśle, gdzie średnie płace kształtują się na poziomie 8-10 euro za godzinę. Operator maszyn zarabia około 9,26 euro, pakowacz - 8,67 euro, magazynier - 7,21 euro, operator wózków widłowych - 10 euro, brygadzista - 9,7 euro. W innych zawodach Polacy mogą liczyć na następujące stawki: murarze i glazurnicy do 13 euro, elektrycy - 11 euro, hydraulicy i dekarze około - 10,5 euro, a opiekunowie do dzieci i ludzi starszych - 7 euro. Pracownicy biurowi mogą liczyć na zarobek około 9 euro za godzinę.

Twoja ocena:

Już zagłosowałeś!

Aktualna ocena: 5.74 / 82

Reklama
Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 24.09.2020
GBP 4.947 złEUR 4.527 złUSD 3.883 złCHF 4.200 zł

Sport


Reklama