Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Projekt: "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję"

Projekt:
Województwo pomorskie wystąpiło z inicjatywą skierowaną do osób, które powróciły lub planują powrót z zagranicy do Polski.
Wiele ostatnio mówi się o powrotach Polaków z emigracji zarobkowej. Województwo pomorskie wystąpiło z szeroko zakrojoną inicjatywą dla osób, które powróciły lub planują powrót z zagranicy do Polski.
Reklama

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego mających więcej niż 30 lat, którzy przynajmniej 6 miesięcy nieprzerwanie przebywali w jednym z następujących krajów:

 • Belgia,
 • Francja,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Szwecja, 
 • Wielka Brytania

oraz wrócili do kraju nie dalej niż pół roku temu i aktualnie nie pracują.

Wśród osób do których skierowana jest oferta znajdują się niepełnosprawni. (Fot. Getty Images)

Oferta skierowana jest do:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • mężczyzn w wieku 30-49 lat, nie należących do żadnej z wyżej wymienionych grup. 

Co można zyskać?

 1. Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym, w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w sektorze ICT, BPO i IT.
 2. Certyfikat potwierdzający kwalifikacje.
 3. Pomoc doradcy zawodowego, którym pomoże wypracować plan działania dopasowany do indywidualnych predyspozycji. Doradca może także podpowiedzieć jak uzupełnić lub zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.
 4. Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia  na terenie województwa pomorskiego i ofertę pracy u sprawdzonego  pracodawcy.
 5. Pomoc w adaptacji w nowym miejscu w związku z długoterminowym pobytem w innym kraju.
 6. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne – pomoc w uzyskaniu porad związanych z prawem pracy.
 7. Stypendium szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatek relokacyjny, który ułatwi start w nowym miejscu po powrocie do kraju.
 8. Sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które pomogą potwierdzić posiadane kwalifikacje.
 9. Zwrot kosztów dojazdu w trakcie: poradnictwa EURES*, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia.
Po zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego Biuro Projektu zaprosi kandydata na spotkanie rekrutacyjne. (Fot. Getty Images)

Jak się zgłosić do projektu?

Po upewnieniu się, że należymy do jednej z grup, do których skierowana jest oferta należy wypełnić ankietę.

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, następnie wydrukować go i wypełnić oraz dostarczyć do Biura Projektu.

Dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że spełnia się warunki uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Po pozytywnym zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego Biuro Projektu skontaktuje się z kandydatem i umówi go na spotkanie rekrutacyjne.

Biuro projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję"
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, pok. nr 14
tel.: +48 58 32 64 853, +48 58 32 64 864, +48 58 32 64 866, email: powroty@wup.gdansk.pl

*EURES to agencja Unii Europejskiej utworzona w celu ułatwienia mobilności zawodowej wśród państw członkowskich. Dysponuje międzynarodową bazą ofert pracy, która pomaga w znalezieniu zatrudnienia w UE, EOG i Szwajcarii.

Twoja ocena:

Już zagłosowałeś!

Aktualna ocena: 4.19 / 22

Reklama
Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 06.12.2021
GBP 5.3854 złEUR 4.5889 złUSD 4.0619 złCHF 4.4029 zł
Reklama

Sport


Reklama
Reklama