Menu

Odmawiasz szkoleń? Zmniejszą ci zasiłek

Odmawiasz szkoleń? Zmniejszą ci zasiłek
Czy irlandzkiemu rządowi uda się zmniejszyć bezrobocie? (Fot. www.polskilimerick.com.pl)
Koalicja rządowa zamierza wprowadzić przepisy dotyczące bezrobotnych, pozostających przez dłuższy okres bez pracy. Mają być oni zobligowani do podejmowania bezpłatnych szkoleń - w przeciwnym razie zostanie zmniejszony przysługujący im zasiłek.
Reklama

W przyszłym tygodniu przedstawiony zostanie irlandzki budżet na następny rok. Pomimo iż bezrobocie się zmniejsza, Enda Kenny uważa, że jego obecny wskaźnik (11,3%) wciąż stanowi jedną z największych przeszkód w drodze do poważnego ożywienia gospodarczego.

Jak informuje Independent.ie, rząd zamierza wprowadzić dodatkowe szkolenia dla osób, które pozostają dłuższy okres bez pracy, by umożliwić im nabycie niezbędnych kwalifikacji. W przypadku odmowy podjęcia określonego szkolenia osoby, które pozostają bez pracy ponad 12 miesięcy, otrzymają niższy zasiłek dla bezrobotnych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Pracy, podjęte w ciągu 24 miesięcy kroki przyczyniłyby się do obniżenia bezrobotnych o ok. 100 tys. osób obecnie pobierających zasiłek. Dodatkowo w latach 2014-2015 ponad 30 tys. osób powinno wziąć udział w kursach i stażach mających na celu ich zawodową aktywizację.

„Obecnie rządowe plany przewidują udział bezrobotnych w spotkaniach z urzędnikami w celu pwypracowania określonej ścieżki rozwoju kariery zawodowej i zaproponowania określonych szkoleń, programów bądź stażów” – informuje Ministerstwo Pracy.

Osoby, które nie podejmą szkolenia ani stażu, będą musiały się liczyć z obniżeniem zasiłku, natomiast pasywne i ciągłe unikanie szkoleń oraz szukania pracy może spowodować całkowite wstrzymanie wypłaty zasiłku.

O ile szkolenia i programy rządowe uzyskują akceptację, o tyle wiele osób pozostających bez pracy nie chce zgodzić się na bezpłatne staże. Co prawda dla ich uczestników rząd dopłaca do zasiłku sumę w wysokości 50 euro/tydz., ale zainteresowani taką opcją muszą podpisać zobowiązanie o uczęszczaniu na staż przez 9 miesięcy.

Największą obawą Ministerstwa Pracy jest to, że wielu bezrobotnych zniechęci się i zrezygnuje z aktywnego poszukiwania pracy, powiększając tym samym liczbę osób, których dotknęła irlandzka recesja gospodarcza.

  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 18.02.2020
  GBP 5.127 złEUR 4.271 złUSD 3.945 złCHF 4.022 zł

  Sport


  Reklama